કર્મ

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

કર્મ એટલે રાગ દ્વેષના કારણથી જીવની સાથે બંધાયેલા કાર્મણ વર્ગણાના પુદગલો. સાદી ભાષામાં કરેલ કૃત્યનું પરિણામ એટલે કર્મ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

કર્મના બે પ્રકાર છે. (૧) દ્રવ્ય કર્મ અને (૨)ભાવ કર્મ

આઠ કર્મ[ફેરફાર કરો]

(૧)જ્ઞાનાવરણીય કર્મ
(૨)દર્શના વરણીય કર્મ
(૩)વેદનીય કર્મ
(૪)મોહનીય કર્મ
(૫)આયુષ્ય કર્મ
(૬)નામ કર્મ
(૭)ગોત્ર કર્મ
(૮)અંતરાય કર્મ