સોનેરી પીઠવાળું લક્કડખોદ

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

પ્રસ્તાવના[ફેરફાર કરો]

સોનેરી પીઠવાળું લક્કડખોદ આપણા રાજ્યનું સામાન્ય પક્ષી છે. તે પોચાં થડ ધરાવતાં વ્રુક્ષોવાળા મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જોવા મળી આવે છે.આથી તે રાજ્યના મોટાભાગના જંગલ વિસ્તારો સહિત આંબાવાડિયાં, ખેતરો અને વન-વગડામાં સહેલાઇથી જોવા મળી આવે છે.

નામો અને વર્ગીકરણ[ફેરફાર કરો]

રહેઠાણ[ફેરફાર કરો]

બખોલમા રહે છ્હે

વિષેશતાઓ[ફેરફાર કરો]