અવકુડા

વિકિપીડિયામાંથી

અવકુડા અથવા આણંદ-વલ્લભ વિદ્યાનગર-કરમસદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળની સ્થાપના ૨૦૧૩માં જિલ્લા કલેકટર ઓફીસની એક શાખા તરીકે કરવામાં આવી હતી. અવકુડાની સ્થાપના પાછળનો હેતું આણંદ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, કરમસદ નગરપાલિકાની આસપાસના વિકસતા વિસ્તારમાં નિયંત્રિત અને આયોજનબધ્ધ વિકાસને પ્રેરવાનો છે અવકુડામાં નીચે પ્રમાણેના કુલ ૩૪ ગામો જેમાં ૩ નગરપાલીકાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે[૧].

ક્રમ જિલ્લો/તાલુકો નગરપાલિકા કે ગામનું નામ
આણંદ
 1. આણંદ (નગરપાલિકા અને રેવન્યુ વિસ્તાર)
 2. વલ્લભ વિદ્યાનગર (નગરપાલિકા અને રેવન્યુ વિસ્તાર)
 3. કરમસદ (નગરપાલિકા અને રેવન્યુ વિસ્તાર)
 4. વિઠ્ઠલ ઉદ્યોગનગર
 5. કણજરી-બોરીયાવી
 6. સામરખા
 7. ચિખોદરા
 8. ગામડી
 9. લાંભવેલ
 10. જોળ
 11. બાકરોલ
 12. વઘાસી
 13. હાડગુડ
 14. જીટોડીયા
 15. મોગરી
 16. વલાસણ
 17. સંદેશર
 18. ગાના
 19. નાવલી
 20. ગોપાલપુરા
 21. મેઘવા-ગાના
 22. ખાંધલી
 23. વાંસખીલીયા
 24. વાસદ
 25. રાજુપુરા
 26. આંકલાવડી
 27. અડાસ
 28. નાપાડ (તળપદ)
 29. નાપાડ વાંટા
 30. વડોદ
 31. ઝાંખરીયા
 32. મોગર
પેટલાદ
 1. બોરીયા
 2. મોરડ

મુખ્ય કામગીરી[ફેરફાર કરો]

 • નગરપાલિકાના આસપાસના વિકાસશીલ વિસ્તારોમાં સુવ્યવસ્થિત અને સગ્રથિત વિકાસ કરવો.
 • વિકાસ યોજનાને અનુરૂપ વિકાસ થાય તે અંગે નિયંત્રિત વિકાસ પગલા લેવા.
 • અવકુડામાં સમાવિષ્ટ વિવિધ વિસ્તારોમાં નગરરચના યોજનાઓ બનાવવી.
 • બાંધકામ અંગેની પરવાનગી આપવી.
 • ઝોનીંગ સર્ટીફિકેટ આપવી.
 • બી.યુ. પરમીશન આપવી.

કચેરી[ફેરફાર કરો]

હાલમાં અવકુડાની કચેરી જિલ્લા કલેકટર ઓફીસના પરીસરમાં જ છે.

બાહ્ય કડી[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

 1. http://www.anand.gujarat.gov.in/avkuda?lang=Gujarati[હંમેશ માટે મૃત કડી]