ઉમિયા માતાજીનું મંદિર, ઉંઝા

વિકિપીડિયામાંથી

વિદ્યમાન લખાણ ખાનગી, કોપીરાઈટ ધરાવતી વેબસાઈટ[૧] પરથી ૧૦૦% બેઠ્ઠું કોપી કરાયું હોય અમાન્ય છે. હાલ છૂપાવાયું છે. સંપાદકે વિકિલાયક બનાવી વિદ્યમાન કરવા પ્રયાસ કરવો.