ઊએતેર્સેન્

વિકિપીડિયામાંથી
ઊએતેર્સેન્
Uetersen
Uetersen Wappen.png
Lage des Kreises Pinneberg in Deutschland.png
Uetersen Stadtwerkehaus.jpg

ઊએતેર્સેન્ (Uetersen), યુરોપ

યુરોપનું ક્ષેત્રફળ ૧૧,૪૩ વર્ગ કી.મી. છે. ૨૦૦૬ મા તેની વસ્તી આશરે ૧૭.૮૬૫ હતી.