ચર્ચા:એડિલેઇડ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

હુ સહમત નથિ. કારણ: એડિલેડ એક મોટુ શહેર છે.એનુ પાનુ હોવુ જ જોઇએ. આપણે એમા ઉમેરો કરવાની જરૂર છે.તો ઉમેરો કરો.કાઢશો નહિ.