ચર્ચા:ખેતી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મરે તપક પથ્ થઇ વિશે મ્હાહિતિ જોવે છે તેમા કેતલિ સબ્ સિદિ મલેછે