ચિત્ર:Coat of arms of Tunisia.svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૬૧૮ × ૯૭૫ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૫૬ KB)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન
English: Coat of Arms of Tunisia
Deutsch: Staatswappen von Tunesien
العربية: شعار الجمهورية التونسية
તારીખ
સ્રોત Collaborative effort by Graphics Lab
લેખક FXXX
પરવાનગી
(આ ફાઈલનો ફરી ઉપયોગ)
હું, આ કાર્યનો પ્રકાશનાધિકાર ધારક, તેને નીચેના પરવાનાઓ હેઠળ અહીં પ્રકાશીત કરૂં છું:
GNU head આ રચનાની નકલ કરવા, વિતરણ અને સુધારો કરવા માટે GNU Free Documentation License, આવૃત્તિ 1.2 કે અન્ય આગળની આવૃત્તિ Free Software Foundation હેઠળ પરવાનગી છે; જેમાં કોઈ Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts નથી. આ પરવાનાની પ્રત GNU Free Documentation License વિભાગમાં છે.
w:en:Creative Commons
આરોપણ શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી)
આ ફાઈલ વપરાશની પરવાનગી : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
તમે મુક્ત છો:
  • વહેંચવા – નકલ કરવા, વિતરણ કરવા અને રચનાઓ મોકલવા
  • રીમિક્સ કરવા કે મઠારવા – રચના અપનાવવા
નીચેની શરત હેઠળ:
  • આરોપણ – તમારે આ રચનાનો ઉપયોગ કરવા માટે લેખક કે પ્રકાશન અધિકાર ધારકની યોગ્ય માહિતી, પરવાનગી ‍(‌લાયસન્સ)ની કડી અને તેમાં ફેરફાર કર્યો હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડશે. તમે આ સત્તા અનુસાર જ આ રચનાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ, પણ તેઓ તમને અથવા તમારા ઉપયોગ સાથે સંમત થાય છે તે રીતે નહીં.
  • શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી) – તમે જો આ રચનાને બદલશો કે તેમાં ઉમેરો કરશો તો પરીણામી કાર્યને તમારે પણ તે જ પરવાનગી હેઠળ પ્રકાશિત કરવું પડશે.
GFDL licensing update ના ભાગ રૂપે આ પરવાનાનો ટેગ ફાઈલ પર લગાડવામાં આવ્યો છે.
તમે તમારી પસંદગીનો પરવાનો પસંદ કરી શકો છો.
અન્ય આવૃત્તિઓ

Derivative works of this file:

પરવાના

GNU head આ રચનાની નકલ કરવા, વિતરણ અને સુધારો કરવા માટે GNU Free Documentation License, આવૃત્તિ 1.2 કે અન્ય આગળની આવૃત્તિ Free Software Foundation હેઠળ પરવાનગી છે; જેમાં કોઈ Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts નથી. આ પરવાનાની પ્રત GNU Free Documentation License વિભાગમાં છે.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૧૦ | ) (૧૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૦૦:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૪૦૦:૨૩, ૮ જૂન ૨૦૧૪નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૮ × ૯૭૫ (૫૬ KB)Fry1989Crest same red as flag
૦૯:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨૦૯:૫૫, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૫૫ KB)Fry1989fix sails
૦૮:૪૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨૦૮:૪૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૫૩ KB)Fry1989update
૨૧:૦૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૦૨૧:૦૯, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૪૯ KB)Dyolf77text and sword rectifications based on : [http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=0&page=inline&id=2123&catid=1009&limitstart=1]
૦૨:૦૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦૦૨:૦૦, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૬૬ KB)Dyolf77rectifications
૦૦:૦૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦૦૦:૦૪, ૨૭ જૂન ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૩૧ KB)Fry1989Reverted to version as of 02:10, 11 February 2010 please upload 3D version seperate, this is official version
૧૯:૪૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦૧૯:૪૧, ૨૬ જૂન ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૬૬ KB)Dyolf77* yellow color more darker (such copper) * arabic text adjustment * sea waves under the boat * red flags more bigger * waves on sail * boat retouching * lion's teal and neck retouching * balance retouching (vertical and horizontal bars) * shadow behind ba
૦૭:૪૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦૦૭:૪૦, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૩૧ KB)Fladsize (m)
૦૭:૩૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦૦૭:૩૮, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૩૧ KB)Fladm
૦૭:૩૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦૦૭:૩૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૧૭ × ૯૭૪ (૩૧ KB)FladArab text adjustment
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૧૦ | ) (૧૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

આ ફાઇલ માં નીચેનું પાનું વપરાયેલું છે:

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

આ ફાઇલના વધુ વૈશ્વિક વપરાશ જુઓ.

મૅટાડેટા