ચિત્ર:Flag of Jordan.svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૧,૦૦૦ × ૫૦૦ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૪૪૨ byte)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન
العربية: علم الأردن
Esperanto: Flago de Jordanio
Nederlands: Vlag van Jordanië
Română: Drapelul Iordaniei
Русский: Флаг Иордании
Slovenščina: Državna zastava Jordanije
તારીખ 1928-present
સ્રોત Drawn by User:SKopp
લેખક User:SKopp
પરવાનગી
(આ ફાઈલનો ફરી ઉપયોગ)
Public domain This Jordanian photograph or Applied Art which was created on or before December 31, 1974, is currently in the public domain in Jordan because Article 32 of Copyright Law No. 22 of 1992 was amended by Law No. 29 of 1999 to provide for a 25-year term of protection for photographs starting January 1st of year of completion. Although this provision was later repealed by Law No. 78 of 2003, the repeal did not renew the copyright of photographs which had already fallen into the public domain, because Article 7 of the 1992 law explicitly disallows such retroactive protection of out-of-copyright works.

Or, by Article 7 section a, it is a photocopy of Jordanian Laws, Regulations, "Daily news published, broadcast or communicated to the public", Court orders or Official governmental documents or Official translation of any of the above or any part of it.

In order to be hosted on Commons, all works must be in the public domain in the United States as well as in their source country. The copyright of all pre-1975 Jordanian photographs had expired in Jordan on the U.S. date of restoration (July 28, 1999). Such photographs are thus currently in the public domain in the United States.

Flag of Jordan.svg
PD-icon.svg This file is ineligible for copyright and therefore in the public domain because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.
Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.

Interpretation of the colors

Scheme Textile colour
Red The Hashemite dynasty, bloody struggle for freedom.
White The Umayyad dynasty, bright and peaceful future.
Green The Fatimid dynasty
Black The Abbasid dynasty,

Colours scheme

Flag of Jordan.svg Red White Green Black
RGB 206/17/38 255/255/255 0/122/61 0/0/0
Hexadecimal #ce1126ff #FFFFFF #007a3dff #000000ff
CMYK 0/92/82/19 0/0/0/0 100/0/50/52 0/0/0/100

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૨૨:૪૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯૨૨:૪૩, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૦૦ × ૫૦૦ (૪૪૨ byte)FDRMRZUSAReduced size (compressed).
૨૧:૧૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯૨૧:૧૨, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૦૦ × ૫૦૦ (૫૫૧ byte)Tcfc2349reduce size
૨૦:૫૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯૨૦:૫૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૦૦૦ × ૫૦૦ (૨ KB)FDRMRZUSAHigher svg resolution from same file: resized by "Inkscape". Same proportion: 1:2. No other changes.
૧૬:૩૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫૧૬:૩૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૪૦ × ૪૨૦ (૬૨૫ byte)SiBr4Fixing black color // Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js
૧૮:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫૧૮:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૪૦ × ૪૨૦ (૬૩૧ byte)SiBr4Star has diameter 1/7th of hoist and is positioned in triangle incenter, per constitution
૦૫:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૧૨૦૫:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૨૦૦ × ૬૦૦ (૬૦૬ byte)Zscout370Code
૦૩:૨૯, ૨૦ મે ૨૦૧૨૦૩:૨૯, ૨૦ મે ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૨૦૦ × ૬૦૦ (૭૮૦ byte)Achim1999small mistakes corrected. Star should have an exact outer radius of 1/14 * height and exactly centered in vertical of half the flag's height (it was shifted a tiny bit up in the previous version). But also its x-position was wrong about 0.4%. The corre...
૨૩:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦૨૩:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૨૦૦ × ૬૦૦ (૬૩૦ byte)Zscout370Increase basic size
૧૫:૨૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯૧૫:૨૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૦૦ × ૩૦૦ (૧ KB)Zscout370Overhaul according to http://www.crwflags.com/FOTW/FLAGS/jo%27.html
૧૦:૩૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫૧૦:૩૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૦૦ × ૩૦૦ (૩ KB)SKoppThe flag of Jordan. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Jordan

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

મૅટાડેટા