ચિત્ર:Flag of Jordan.svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૮૪૦ × ૪૨૦ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૬૨૫ byte)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

العربية: علم الأردن
Esperanto: Flago de Jordanio
Nederlands: Vlag van Jordanië
Română: Drapelul Iordaniei
Русский: Флаг Иордании
Slovenščina: Državna zastava Jordanije

Source: Drawn by User:SKopp

પરવાના

Public domain હું, આ રચનાઓ પ્રકાશન અધિકાર ધારક, આ રચનાને public domain પર પ્રકાશિત કરું છું. આ સમગ્ર વિશ્વમઆં કાર્યરત રહેશે.
અમુક દેશોમાં કાયદેસર રીતે તે શક્ય નથી, જો તેમ હોય તો :
કો કોઈને પણ કોઈપણ વપરાશ, કોઇ પણ શરત વગર, માટે આ રચના વાપરવાની છૂટ આપું છું સિવાયકે તે શરતો કાયદેસર જરૂરી હોય.

Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૧૬:૩૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫૧૬:૩૬, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૪૦ × ૪૨૦ (૬૨૫ byte)SiBr4Fixing black color // Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js
૧૮:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫૧૮:૩૭, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૪૦ × ૪૨૦ (૬૩૧ byte)SiBr4Star has diameter 1/7th of hoist and is positioned in triangle incenter, per constitution
૦૫:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૧૨૦૫:૫૧, ૨૦ મે ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૨૦૦ × ૬૦૦ (૬૦૬ byte)Zscout370Code
૦૩:૨૯, ૨૦ મે ૨૦૧૨૦૩:૨૯, ૨૦ મે ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૨૦૦ × ૬૦૦ (૭૮૦ byte)Achim1999small mistakes corrected. Star should have an exact outer radius of 1/14 * height and exactly centered in vertical of half the flag's height (it was shifted a tiny bit up in the previous version). But also its x-position was wrong about 0.4%. The corre...
૨૩:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦૨૩:૪૫, ૬ એપ્રિલ ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૨૦૦ × ૬૦૦ (૬૩૦ byte)Zscout370Increase basic size
૧૫:૨૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯૧૫:૨૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૦૦ × ૩૦૦ (૧ KB)Zscout370Overhaul according to http://www.crwflags.com/FOTW/FLAGS/jo%27.html
૧૦:૩૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫૧૦:૩૬, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૦૦ × ૩૦૦ (૩ KB)SKoppThe flag of Jordan. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Jordan

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

મૅટાડેટા