ચિત્ર:Flag of the People's Republic of Mongolia (1924-1930).svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૫૨૦ × ૩૪૭ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૪૩ KB)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન

The flag of People's Republic of Mongolia, in use 1924-1930.

તારીખ
સ્રોત http://www.worldstatesmen.org/Mongolia.htm
લેખક Drawn by Joins2003

પરવાના

Public domain હું, આ રચનાઓ પ્રકાશન અધિકાર ધારક, આ રચનાને public domain પર પ્રકાશિત કરું છું. આ સમગ્ર વિશ્વમઆં કાર્યરત રહેશે.
અમુક દેશોમાં કાયદેસર રીતે તે શક્ય નથી, જો તેમ હોય તો :
કો કોઈને પણ કોઈપણ વપરાશ, કોઇ પણ શરત વગર, માટે આ રચના વાપરવાની છૂટ આપું છું સિવાયકે તે શરતો કાયદેસર જરૂરી હોય.


derivative works

Derivative works of this file: Emblem of the State Great Khural of Mongolia.svg

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૦૯:૫૬, ૭ મે ૨૦૧૯૦૯:૫૬, ૭ મે ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૨૦ × ૩૪૭ (૪૩ KB)Saruul 04Inscription mistake fixed
૨૦:૩૨, ૬ મે ૨૦૧૯૨૦:૩૨, ૬ મે ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૨૦ × ૩૪૭ (૪૪ KB)Havsjöadjusted colour shade
૧૯:૫૫, ૬ મે ૨૦૧૯૧૯:૫૫, ૬ મે ૨૦૧૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૨૦ × ૩૪૭ (૪૪ KB)Saruul 04Redrawn to vector file
૧૪:૫૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮૧૪:૫૪, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૨૦ × ૩૪૭ (૪૨ KB)HavsjöColours
૧૪:૪૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮૧૪:૪૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૨૦ × ૩૪૭ (૪૫ KB)HavsjöUpdated Colours
૦૬:૧૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮૦૬:૧૩, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૮નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૨૦ × ૩૪૭ (૪૫ KB)HavsjöChanged for historical accuracy (refer to https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Mongolia)
૦૨:૦૪, ૬ જૂન ૨૦૧૬૦૨:૦૪, ૬ જૂન ૨૦૧૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૦૦ × ૩૦૦ (૪૩ KB)Latebirdaccording to rbvex.it, the ratio is 2:1
૦૭:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬૦૭:૫૦, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૦૦ × ૩૦૦ (૨૯ KB)NuclearVacuumAltered the colors to those of the contemporary Mongolian flags.
૨૧:૫૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૬૨૧:૫૯, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૦૦ × ૩૦૦ (૨૨ KB)Latebirdprevious version was earlier
૨૦:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૬૨૦:૧૪, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૬નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૦૦ × ૩૦૦ (૧ KB)Latebird== Summary == The flag of People's Republic of Mongolia, in use 1924-1940. Source: Drawn by User:latebird Category:Flags of Mongolia Category:SVG flags

આ ફાઇલ માં 2 નીચેનાં પાનાઓ વપરાયેલાં છે:

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

આ ફાઇલના વધુ વૈશ્વિક વપરાશ જુઓ.

મૅટાડેટા