ચિત્ર:Map of the Salzburg trolleybus.png

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૬.૧૧ MB, MIME પ્રકાર: image/png)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

વર્ણન
  • Deutsch: Karte: Netzplan des Oberleitungsbus Salzburg
  • English: Map of the Salzburg trolleybus network
  • Français : Plan de réseau des trolleybus de Salzbourg
તારીખ see file history
સ્રોત પોતાની રચના, using OpenStreetMap data for the background
લેખક Maximilian Dörrbecker (Chumwa)
પરવાનગી
(આ ફાઈલનો ફરી ઉપયોગ)

All OpenStreetMap data and maps are Creative Commons "CC-BY-SA 2.0" licensed

w:en:Creative Commons

આરોપણ શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી)

આ ફાઈલ વપરાશની પરવાનગી : Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.
તમે મુક્ત છો:
  • વહેંચવા – નકલ કરવા, વિતરણ કરવા અને રચનાઓ મોકલવા
  • રીમિક્સ કરવા કે મઠારવા – રચના અપનાવવા
નીચેની શરત હેઠળ:
  • આરોપણ – તમારે આ રચનાનો ઉપયોગ કરવા માટે લેખક કે પ્રકાશન અધિકાર ધારકની યોગ્ય માહિતી, પરવાનગી ‍(‌લાયસન્સ)ની કડી અને તેમાં ફેરફાર કર્યો હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડશે. તમે આ સત્તા અનુસાર જ આ રચનાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ, પણ તેઓ તમને અથવા તમારા ઉપયોગ સાથે સંમત થાય છે તે રીતે નહીં.
  • શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી) – તમે જો આ રચનાને બદલશો કે તેમાં ઉમેરો કરશો તો પરીણામી કાર્યને તમારે પણ તે જ પરવાનગી હેઠળ પ્રકાશિત કરવું પડશે.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૧૦ | ) (૧૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૦૪:૧૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭૦૪:૧૯, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૬.૧૧ MB)ChumwaAktualisierung
૦૨:૧૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૫૦૨:૧૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૭૪૨ × ૨,૭૫૫ (૬.૨૩ MB)JeffyPShrinking, because I can.
૧૨:૧૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૫૧૨:૧૯, ૪ માર્ચ ૨૦૧૫નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૭૪૨ × ૨,૭૫૫ (૬.૬૮ MB)Chumwadetailierterer Hintergrund
૨૨:૦૧, ૨ જૂન ૨૦૧૪૨૨:૦૧, ૨ જૂન ૨૦૧૪નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૦૮ MB)JeffyPI'm here to make the world a little bit smaller ☺
૨૨:૧૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨૨૨:૧૯, ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૩૪ MB)Chumwacorr
૧૨:૦૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨૧૨:૦૧, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૩૪ MB)Chumwaupdate
૦૪:૨૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨૦૪:૨૭, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૨૫ MB)ChumwaLinie 14 zur "Expresslinie" gemacht
૦૩:૪૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨૦૩:૪૨, ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૨૪ MB)Chumwavereinzelte Einzelfahrten der generell nur vereinzelt fahrenden Linie 14 mit dargestellt
૦૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨૦૦:૧૭, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૩૧ MB)ChumwaLinie 10 verlängert
૦૦:૧૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨૦૦:૧૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૨,૩૫૭ × ૨,૩૬૮ (૨.૨૪ MB)ChumwaLinie 10 verlängert
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૧૦ | ) (૧૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

આ ફાઇલ માં નીચેનું પાનું વપરાયેલું છે:

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

મૅટાડેટા