જમુઈ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

જમુઈ જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. જમુઈ જિલ્લાનું મુખ્યાલય જમુઈ ખાતે આવેલું છે. જમુઈ જિલ્લો મુંગેર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.