ઢાંચો:દાન

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

વિકિપીડિયા તથા એના સહયોગી પ્રકલ્પો લોકો તથા સંસ્થાઓ દ્વારા ફાઉંડેશનને આપવા માં આવેલા દાન થી ચાલે છે. વિકિપીડિયા અને એના સહયોગી પ્રકલ્પોને ચાલતા રાખવા માં આપ અમારી મદદ કરી શકો છો.દાનમાં આપેલ રકમ મોટે ભાગે વિકિમીડિયા પ્રકલ્પો ને ચલાવવા માટે જરૂરી સાધનો ખરીદવામાં ખર્ચાય છે.

If you find Wikipedia or its sister projects useful, please consider making a donation. Donations are used primarily for purchasing server equipment.