ઢાંચો:Infobox University

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[Image:{{{image_name}}}|200px|]]
{{{caption}}}

ગુજરાતી નામ: {{{gujarati_name}}}
મુ્દ્રાલેખ: {{{motto}}}
ગુજરાતીમાં મુદ્રાલેખ: {{{mottoeng}}}
Active: {{{established}}}—{{{closed}}}
પ્રકાર: {{{type}}}
ધાર્મિક સંલગ્નતા: {{{affiliation}}}
ભંડોળ: {{{endowment}}}
ઇનચાર્જ ઑફિસર: {{{officer_in_charge}}}
પ્રમુખ: {{{chairman}}}
Chairperson: {{{chairperson}}}
કુલપતિશ્રી: {{{chancellor}}}
પ્રમુખ: {{{president}}}
ઉપપ્રમુખ: {{{vice-president}}}
Superintendent: {{{superintendent}}}
Provost: {{{provost}}}
ઉપ કુલપતિ: {{{vice_chancellor}}}
પ્રો ઉપકુલપતિ: {{{pro_vice_chancellor}}}
રેક્ટર: {{{rector}}}
આચાર્ય: {{{principal}}}
ડીન: {{{dean}}}
નિયામક: {{{director}}}
{{{head_label}}}: {{{head}}}
શૈક્ષણિક સ્ટાફ: {{{faculty}}}
કુલ સ્ટાફ: {{{staff}}}
વિદ્યાર્થીઓ: {{{students}}}
સ્નાતક કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ: {{{undergrad}}}
અનુસ્નાતક કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ: {{{postgrad}}}
સંશોધક વિદ્યાર્થીઓ: {{{doctoral}}}
અન્ય વિદ્યાર્થીઓ: {{{other}}}
સ્થાન: {{{city}}}, {{{state}}}, {{{country}}}
{{{coor}}}
ક્ષેત્ર: {{{campus}}}
જૂનાં નામો: {{{former_names}}}
{{{free_label}}}: {{{free}}}
Sports: {{{sports}}}
Colors: {{{colors}}}
હુલામણું નામ: {{{nickname}}}
Mascot: {{{mascot}}}
Athletics: {{{athletics}}}
સંલગ્નતા: {{{affiliations}}}
વેબસાઇટ: {{{website}}}
{{{logo}}}
{{{footnotes}}}
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉપયોગ[ફેરફાર કરો]

માળખાની કોપી કરીને વાપરો. દરેક ફિલ્ડ lower caseમાં જ હોવા જોઇએ, વળી name, established અને city સિવાયના બીજા ફિલ્ડ નહીં હોય તો ચાલશે.

ઊભી યાદી પ્રકાર
અને આવશ્યક
{{Infobox University
 |name       = 
 |native_name    = 
 |image_name    = 
 |image_size    = 
 |caption      = 
 |latin_name    = 
 |motto       = 
 |mottoeng     = 
 |established    = 
 |closed      = 
 |type       = 
 |affiliation    = 
 |endowment     = 
 |officer_in_charge = 
 |chairman     = 
 |chancellor    = 
 |president     = 
 |vice-president  = 
 |superintendent  = 
 |provost      = 
 |vice_chancellor  = 
 |rector      = 
 |principal     = 
 |dean       = 
 |director     = 
 |head_label    = 
 |head       = 
 |faculty      = 
 |staff       = 
 |students     = 
 |undergrad     = 
 |postgrad     = 
 |doctoral     = 
 |other       = 
 |city       = 
 |state       = 
 |province     = 
 |country      = 
 |coor       = 
 |campus      = 
 |former_names   = 
 |free_label    = 
 |free       = 
 |sports      = 
 |colors      = 
 |colours      = 
 |nickname     = 
 |mascot      = 
 |athletics     = 
 |affiliations   = 
 |website      = 
 |logo       = 
 |footnotes     = 
}}
 
 **જરૂરી
 
 
 image_name
 image_name
 
 
 
 **જરૂરી
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 head_label
 
 
 
 
 
 
 
 **જરૂરી
 
 
 
 
 
 
 
 free_label