ઢાંચો:Wikipedia how to

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

આ વિકિપીડિયા {{કેવી રીતે}} સંદેશ ચોકઠું છે.

આને લેખ સિવાયનાં, "વિકિપીડિયા" નામસ્થળ ધરાવતા ‘માર્ગદર્શન’ કે ’મદદ’ વિષયક લેખોના મથાળે વાપરી શકાય છે.

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

{{કેવી રીતે}} અથવા {{Wikipedia how to}}

But it can also take up to five shortcuts as parameters. It then displays a small shortcut box inside it. Like this:

{{Wikipedia how to|WP:SHORT}}

Then it looks like this:

If you want to feed more than one or two shortcuts then the shortcut box becomes too high, which doesn't look good. Then we recommend instead placing a {{shortcut}} box directly below this template. Like this:

{{Wikipedia how to}}
{{shortcut|WP:SHORT|WP:SHORT2}} 

Technical details[ફેરફાર કરો]

If a page that use this template is in the Wikipedia or Help namespace, then this template adds Category:Wikipedia how-to.

If you want to just demonstrate this template on a Wikipedia or Help page, then you can feed "nocat = true" to stop this template from categorizing.

There is an optional parameter sort-by which sets the category sort key:

{{Wikipedia how to|sort-by=Example}} 

where "Example" is replaced by the sort text. For example, if the how-to page is Wikipedia:Producing maps with xplanet and you want it category sorted to appear under "X", then the template could be formulated as:

{{Wikipedia how to|sort-by=Xplanet, Producing maps with}}