દ્વિપદ નામકરણ

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
કાર્લ લિનૈસ (૧૭૦૭–૧૭૭૮), સ્વિડિશ પ્રકૃત્તિ વિજ્ઞાની, જેમણે આધુનિક દ્વિપદ નામકરણ પદ્ધતિ શોધી

દ્વિપદ નામકરણ જેને અંગ્રેજીમાં Binomial nomenclature કે binominal nomenclature કે binary nomenclature કહે છે તે સજીવોની જાતિઓનાં નામકરણની ઔપચારિક પદ્ધતિ છે જેમાં દરેક નામ બે ભાગ મળીને બનાવાયું હોય છે. જે બંન્ને ભાગ લેટિન ભાષાનાં વ્યાકરણ પ્રકારો દ્વારા બનાવાયા હોય છે. જો કે તે અન્ય ભાષાઓના શબ્દો પર આધારિત પણ હોઈ શકે છે. આ પ્રકારના નામોને દ્વિપદ નામ કહે છે. તેને વૈજ્ઞાનિક નામ કે લેટીન નામ તરીકે પણ ઓળખાવાય છે. આવા નામનો પ્રથમ ભાગ સજીવ કઈ પ્રજાતિનું છે તેની ઓળખ આપે છે, અને બીજો ભાગ એ સજીવની પ્રજાતિ સાથેની જાતિની ઓળખ આપે છે. ઉદા. તરીકે, મનુષ્ય હોમો (Homo) પ્રજાતિ સાથે સંબંધિત છે અને આ પ્રજાતિ સાથેની તેની જાતિ હોમો સેપિયન્સ (Homo sapiens) છે. આ પદ્ધતિના આવિષ્કારનું શ્રેય સ્વિડિશ પ્રકૃત્તિ વિજ્ઞાની કાર્લ લિનૈસ (Carl Linnaeus)ને જાય છે.