પુ્ષ્ટિમાર્ગ બેઠક

વિકિપીડિયામાંથી
પુ્ષ્ટિમાર્ગ બેઠક is located in India
૧-૨૨
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૧
૫૩
૫૪
૫૩-૭૨
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૩
૮૪
મહાપ્રભુની ભારતમાં સ્થિત ૮૪ બેઠકો. ભુરું ટપકું () જ્ઞાત બેઠકો દર્શાવે છે જ્યારે લાલ ટપકું () અજ્ઞાત કે ગુપ્ત બેઠકો દર્શાવે છે.
બેઠકો (૧-૨૨) વ્રજ ક્ષેત્રમા સ્થિત છે જે ઉત્તર પ્રદેશના મથુરા જિલ્લામાં આવેલ છે.
ગુજરાતમાં સ્થિત બેઠક (૫૩-૭૨) માટે નીચે ગુજરાતનો નકશો જુઓ.
પુ્ષ્ટિમાર્ગ બેઠક is located in ગુજરાત
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૧
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
ગુજરાતમાં મહાપ્રભુની બેઠકો (૫૩-૭૨)

બેઠકભારતમાં હિંદુ ધર્મની વૈષ્ણવ પરંપરાના પુષ્ટિમાર્ગ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ માટેનું પવિત્ર યાત્રાસ્થાન ગણાય છે. આ સ્થળો પુષ્ટિમાર્ગનાં સ્થાપક વલ્લભાચાર્ય અને તેના વંશજો સાથે સંલગ્ન છે. આ સ્થાનો આમ તો આખા ભારતમાં ફેલાયેલા છે પણ ઉત્તર પ્રદેશના વ્રજ ક્ષેત્ર તથા પશ્ચિમી રાજ્ય ગુજરાતમાં વધુ પ્રમાણમાં કેન્દ્રીત થયેલાં છે. કુલ ૧૪૨ બેઠકોને પવિત્ર ગણવામાં આવે છે; ૮૪ વલ્લભાચાર્યની, ૨૮ તેમના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથ ગુંસાઈજીની અને ૩૦ તેમનાં સાત પૌત્રોની.[૧]

બેઠકો[ફેરફાર કરો]

Vallabhacharya Mahaprabhu was the founder of Pushtimarg who lived in 15th century. From the young age, he travelled and visited pilgrimage sites across India. He recited and gave discourses on sacred scriptures like Vedas, Ramayana and Bhagavata at these sites. The locations for recitation were usually banks of the rivers or lakes and quite groves in outskirt of towns. He recited original texts from scriptures as well as gave commentaries on them. Later these commentaries were compiled in Anubhashya and Subodhini.[૨][૩][૪]

These are 84 sites where Vallabhacharya gave discourses which are known as Baithaks. Later small shrines are built to commemorate the event at some sites. Some sites do not have shrines or temples to mark the place but they are known only through stories and texts.[૨][૧]

At these shrines, the hand-written manuscripts and personal artifacts of Vallabhacharya are housed which are revered by the followers. They generally don't house images. Personal use products like clothes and ornaments are offered by the followers. Only water and sugar crystals are offered as Vallabhacharya used to fast during sacred recitals. They too follow seven darshan schedule followed in Vaishnava Haveli temples.[૨]

His descendants also gave discourses at various places and established their Baithaks.[૨]

મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યની ૮૪ બેઠકો[ફેરફાર કરો]

વલ્લભાચાર્યનું જન્મ સ્થાન, પ્રાગટ્ય બેઠક, ચંપારણ

આ 84 બેઠકો ભારતનાં દક્ષિણ છેડે સ્થિત રામેશ્વરમ થી ઉત્તરના બદ્રીનાથ અને પશ્ચિમ છેડા ના નારાયણ સરોવર અને બેટ દ્વારકા થી પૂર્વમાં પુરી સુધીનાં વિસ્તારમાં આવેલી છે. તેમનાં જીવન સાથે સંકળાયેલા સ્થાનો, જેવાં કે, તેમનાં કૌટુંબિક દેવસ્થાનો; તિરુમાલા, તિરુપતિ બાલાજી, તેમનું જન્મસ્થાન; ચંપારણ્ય, તેમણે જીવનનો મહત્વનો કાળ જ્યાં વિતાવ્યો તે; વારાણસીમાં પણ તેમની બેઠકો આવેલી છે. કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલા મહત્વનાં સ્થાનો, જેવાં કે, વ્રજ ક્ષેત્ર (ઉત્તર પ્રદેશનો મથુરા જિલ્લો) અને ગુજરાતનું દ્વારકા માં પણ તેમની બેઠકો આવેલી છે.[૨][૧]

વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુની આ ચોર્યાસી બેઠકો નીચે પ્રમાણે છે:[૫][૬][૪][૧][૭]

મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યની ૮૪ બેઠકો
ક્રમ બેઠકનું નામ સ્થાન શહેર/નગર જિલ્લો રાજ્ય અક્ષાંશ-રેખાંશ નોંધ સંદર્ભો
1 Govindghat Gokul Mathura Mathura Uttar Pradesh 27°26′25″N 77°42′48″E / 27.4402643°N 77.7131976°E / 27.4402643; 77.7131976 (1. Govind Ghat) First Gokul Baithak, Brahma Sambandh Baithak
2 Badi Bhitar Baithak Gokul Gokul Mathura Uttar Pradesh 27°26′12″N 77°43′17″E / 27.4367551°N 77.721315°E / 27.4367551; 77.721315 (2. Badi Baithak) Second Gokul Baithak, Gupta Baithak
3 Shayya Mandir Dwarkadhish Temple Gokul Mathura Uttar Pradesh 27°26′12″N 77°43′17″E / 27.4367551°N 77.721315°E / 27.4367551; 77.721315 (3. Shayya Mandir) Third Gokul Baithak
4 Bansivat Vrindavan Mathura Uttar Pradesh 27°35′10″N 77°42′05″E / 27.5861957°N 77.7012563°E / 27.5861957; 77.7012563 (4. Bansivat)
5 Vishramghat Vishramghat (on bank of Yamuna river) Mathura Mathura Uttar Pradesh 27°30′16″N 77°41′05″E / 27.5043082°N 77.6848244°E / 27.5043082; 77.6848244 (5. Vishramghat)
6 Madhuvan Madhuvan Maholi Mathura Uttar Pradesh 27°27′40″N 77°38′45″E / 27.461028°N 77.6458096°E / 27.461028; 77.6458096 (6. Madhuvan)
7 Kamodvan Kamodvan Usfar Mathura Uttar Pradesh 27°29′55″N 77°37′33″E / 27.4986468°N 77.6258628°E / 27.4986468; 77.6258628 (7. Kumodvan)
8 Bahulavan Bahulavan Bathi Mathura Uttar Pradesh 27°32′11″N 77°35′55″E / 27.5363703°N 77.598623°E / 27.5363703; 77.598623 (8. Bahulavan)
9 Radhakrishna Kund Radhakund Mathura Uttar Pradesh 27°31′32″N 77°29′31″E / 27.525451°N 77.4920597°E / 27.525451; 77.4920597 (9. Radhakund)
10 Mansiganga near Chakreshwar Mahadev, Vallabh Ghat Govardhan Mathura Uttar Pradesh 27°29′54″N 77°27′51″E / 27.4983071°N 77.4640286°E / 27.4983071; 77.4640286 (10. Manasiganga) Two Baithak
11 Parasoli Chandrasarovar Govardhan Mathura Uttar Pradesh 27°28′42″N 77°28′05″E / 27.4784009°N 77.4679575°E / 27.4784009; 77.4679575 (11. Chandra Sarovar, Parasoli)
12 Anyor Sadu Pandey's House Anyor Mathura Uttar Pradesh 27°28′06″N 77°26′20″E / 27.4682806°N 77.4389534°E / 27.4682806; 77.4389534 (12. Anyor-1)
13 Govindkund opposite Giriraj Anyor Mathura Uttar Pradesh 27°28′07″N 77°26′25″E / 27.4685485°N 77.4403331°E / 27.4685485; 77.4403331 (13. Govindkund, Anyor)
14 Sundershila opposite foothill of Giriraj Jatipura Mathura Uttar Pradesh 27°28′29″N 77°26′21″E / 27.4746716°N 77.4392222°E / 27.4746716; 77.4392222 (14. Sundershila, Jatipura)
15 Govardhan hill inside Shrinathji's Temple on Giriraj hill Jatipura Mathura Uttar Pradesh 27°28′25″N 77°26′30″E / 27.4737257°N 77.4416252°E / 27.4737257; 77.4416252 (15. Goverdhan hill) Gupta Baithak
16 Kamvan Kamvan, Shrikund Kaman Bharatpur Rajasthan 27°39′46″N 77°15′29″E / 27.6627627°N 77.2579813°E / 27.6627627; 77.2579813 (16. Kamvan)
17 Ghewarvan near Radhaji's Temple, below Morkutir Barsana Mathura Uttar Pradesh 27°38′49″N 77°22′01″E / 27.6470532°N 77.3670194°E / 27.6470532; 77.3670194 (17. Ghewarvan)
18 Sanketvan in the Garden, Krishna Kund Barsana Mathura Uttar Pradesh 27°38′49″N 77°22′03″E / 27.6468931°N 77.3674822°E / 27.6468931; 77.3674822 (18. Sanketvan)
19 Nandgam Mansarovar Road Nandgam Mathura Uttar Pradesh 27°42′40″N 77°23′00″E / 27.7110986°N 77.3833132°E / 27.7110986; 77.3833132 (19. Nandgam)
20 Kokilavan Jauv Baithen Mathura Uttar Pradesh 27°44′56″N 77°23′32″E / 27.7488828°N 77.3923169°E / 27.7488828; 77.3923169 (20. Kokilavan)
21 Bhandirvan Opposite bank of Yamuna river Bhandir, Manjh Taluka Mathura Uttar Pradesh 27°41′27″N 77°42′33″E / 27.6908423°N 77.7091363°E / 27.6908423; 77.7091363 (21. Bhandirvan) Gupta Baithak
22 Mansarovar (Makhan) Opposite bank of Yamuna river Mat Mathura Uttar Pradesh 27°37′46″N 77°42′39″E / 27.6294361°N 77.7108005°E / 27.6294361; 77.7108005 (22. Mansarovar)
23 Sukar kshetra (Soramji/Sauroji) Saurabhghat on bank of Ganga river Soron Kasganj Uttar Pradesh 27°52′58″N 78°44′20″E / 27.8826428°N 78.7387769°E / 27.8826428; 78.7387769 (23. Soron)
24 Chitrakut Kamtanath hill Pili Kothi Satana Madhya Pradesh 25°10′46″N 80°51′53″E / 25.1793371°N 80.8647833°E / 25.1793371; 80.8647833 (24. Chitrakut)
25 Ayodhya Ramghat Road, Gunsai Ghat Ayodhya Faizabad Uttar Pradesh 26°47′23″N 82°10′54″E / 26.7898124°N 82.1816582°E / 26.7898124; 82.1816582 (25. Ayodhya) Gupta Baithak
26 Naimisharanya opposite Vedvyasa Ashram Naimisharanya, Taluka Mishrak Sitapur Uttar Pradesh 27°20′41″N 80°29′03″E / 27.3447887°N 80.4842685°E / 27.3447887; 80.4842685 (26. Naimisharanya) Gupta Baithak
27 Kashi-1 Sheth Purushottamdas' House Jatanvad Varanasi Kashi Uttar Pradesh 25°18′25″N 83°00′05″E / 25.3070813°N 83.0013688°E / 25.3070813; 83.0013688 (27. Kashi-1)
28 Kashi-2 Hanuman Ghat Varanasi Kashi Uttar Pradesh 25°17′50″N 83°00′24″E / 25.297326°N 83.0067817°E / 25.297326; 83.0067817 (28. Hanumanghat, Kashi)
29 Harihar Kshetra (Sonpur) Baithakji Hajipur near Mahadevji's temple, Magarhatta Chowk Hajipur Vaishali Bihar 25°40′52″N 85°12′10″E / 25.6812089°N 85.2028975°E / 25.6812089; 85.2028975 (29. Hajipur)
30 Janakpur Bhagwandas Garder, near Chhoti Dhigi village (Hajipur) Janakpur Vaishali Bihar 28°36′56″N 79°04′20″E / 28.6156586°N 79.0722803°E / 28.6156586; 79.0722803 (30. Janakpur) Gupta Baithak
31 Gangasagar Sangam near Kapil Ashram, on Kapil Kund, Kakdwip Bet West Bengal 21°38′19″N 88°04′01″E / 21.6384753°N 88.0668253°E / 21.6384753; 88.0668253 (31. Sagar Island) Gupta Baithak
32 Champaranya via Rajim Champaran Raipur Chattisgarh 21°01′55″N 81°55′23″E / 21.0318612°N 81.92318°E / 21.0318612; 81.92318 (32. Champaran-1) Birthplace
33 Champaranya Chattighar via Rajim Champaran Raipur Chattisgarh 21°01′58″N 81°55′11″E / 21.0326761°N 81.9198024°E / 21.0326761; 81.9198024 (33. Champaran-2)
34 Jagannathpuri near Harjimal Dudhwala'S Dharmshala, Grant Road Puri Odisha 19°48′26″N 85°49′17″E / 19.8071851°N 85.8212592°E / 19.8071851; 85.8212592 (34. Puri)
35 Pandharpur opposite Bank of River Chandrabagha, Shegaondumala Pandharpur Maharashtra 17°40′35″N 75°19′42″E / 17.6765027°N 75.328281°E / 17.6765027; 75.328281 (35. Pandharpur)
36 Nasik Parasram Puriya Marg, Panchvati Karanja Nasik Maharashtra 20°00′02″N 73°47′03″E / 20.0005756°N 73.7841736°E / 20.0005756; 73.7841736 (36. Nasik)
37 Pannakala Nrisimha On Mangalgiri hill, Mangalgiri Station Vijayawada Andhra Pradesh 16°26′13″N 80°34′09″E / 16.4370458°N 80.5692624°E / 16.4370458; 80.5692624 (37. Panna Nrisimha) Gupt Baithak
38 Tirupati Lakshman Balaji Lakshman Balaji, Medharam Metta Road Tirumala Andhra Pradesh 13°37′43″N 79°25′01″E / 13.6287158°N 79.4170302°E / 13.6287158; 79.4170302 (38. Tirupati)
39 Shrirangji Shrirangam Tiruchirappalli Tamil Nadu 10°51′17″N 78°41′50″E / 10.8547955°N 78.6971582°E / 10.8547955; 78.6971582 (39. Shrirangam) Gupta Baithak
40 Vishnukanchi Chetravatri Muttukolam Vishnukanchi Tamil Nadu 12°49′03″N 79°42′45″E / 12.8173941°N 79.7125798°E / 12.8173941; 79.7125798 (40. Vishnukanchi)
41 Setubandh Vallabhacharya Math Rameshwaram Ramnad Tamil Nadu 9°17′09″N 79°18′15″E / 9.2857909°N 79.3040497°E / 9.2857909; 79.3040497 (41. Setubandh) Gupta Baithak
42 Malayachal Parvat Malayachal Parvat near Ooty Karnataka Gupta Baithak
43 Lohgadh Gujarati Temple, beside Rudreshwar Temple, Harvane - Sankhadi Sankhadi Panaji Goa 15°32′57″N 74°01′24″E / 15.549247°N 74.0233613°E / 15.549247; 74.0233613 (43. Goa) Gupta Baithak
44 Tamraparni River On the bank Tiruchirappalli Tamil Nadu 10°48′58″N 78°37′08″E / 10.8160054°N 78.6189869°E / 10.8160054; 78.6189869 (44. Trichy) Gupta Baithak
45 Krishna River Krishna Dham, Vadi Junction near Raichur Station Krishna Andhra Pradesh 17°03′15″N 76°59′31″E / 17.0542249°N 76.9920731°E / 17.0542249; 76.9920731 (45. Krishna river) Gupta Baithak
46 Pampa Sarovar near Hampi Village, Haspeth Railway Station Karnataka 15°21′14″N 76°28′38″E / 15.3539204°N 76.477095°E / 15.3539204; 76.477095 (46. Pampa Sarovar) Gupta Baithak
47 Padmanabh Pondhanath Thiruvananthapuram Kerala 8°28′58″N 76°56′29″E / 8.4827832°N 76.9414019°E / 8.4827832; 76.9414019 (47. Padmanabh, Trivendram) Gupta Baithak
48 Janardan Kshetra Janardan Kshetra Varkala Kerala 8°44′07″N 76°42′45″E / 8.7352447°N 76.7125407°E / 8.7352447; 76.7125407 (48. Varkala)
49 Vidyanagar Hampi Village, near Tungbhadra River Hampi Karnataka 15°20′04″N 76°27′34″E / 15.3343429°N 76.459547°E / 15.3343429; 76.459547 (49. Vidyanagar, Hampi) Gupta Baithak
50 Trilokbhan Tamraparni River, Totadri hill Tamil Nadu Gupta Baithak
51 Totadri Totadri hill, Nangumeri village Tirunelveli Tamil Nadu 8°30′01″N 77°38′33″E / 8.500155°N 77.6426009°E / 8.500155; 77.6426009 (51. Totadri hill) Gupta Baithak
52 Darvasen Adisetu Ramnad Tamil Nadu Gupta Baithak
53 Surat Ashwinikumar Ghat, near Tapi River Surat Surat Gujarat 21°13′24″N 72°50′57″E / 21.2234606°N 72.8492433°E / 21.2234606; 72.8492433 (53. Surat)
54 Bharuch beside District Panchayat, Station Road, on bank of Narmada river Bharuch Bharuch Gujarat 21°41′59″N 72°59′15″E / 21.699705°N 72.9876113°E / 21.699705; 72.9876113 (54. Bharuch)
55 Morbi opposite Bank of Machchhu River, behind L.E. College Morbi Morbi Gujarat 22°49′00″N 70°50′36″E / 22.8166199°N 70.8433283°E / 22.8166199; 70.8433283 (55. Morbi)
56 Jamnagar near Nagmati River, Kalavad Road Jamnagar Jamnagar Gujarat 22°27′31″N 70°05′36″E / 22.4584942°N 70.0932983°E / 22.4584942; 70.0932983 (56. Jamnagar)
57 Jamkhambhaliya Station Road, on the Kund Jamkhambhaliya Devbhoomi Dwarka Gujarat 22°20′29″N 69°44′34″E / 22.341486°N 69.7427192°E / 22.341486; 69.7427192 (57. Khambhalia)
58 Pindtarak from Nandana Patiya Via Bhatiya, Pindara Pindara Devbhoomi Dwarka Gujarat 22°15′11″N 69°14′49″E / 22.2530392°N 69.2468922°E / 22.2530392; 69.2468922 (58. Pindara)
59 Mul Gomti Devidas Nathuram, Neelakantha Chowk Dwarka Devbhoomi Dwarka Gujarat 22°14′15″N 68°58′15″E / 22.2375312°N 68.9707322°E / 22.2375312; 68.9707322 (59. Mul Gomti, Dwarka)
60 Harikund, Dwarka near Gomti River Dwarka Devbhoomi Dwarka Gujarat 22°14′13″N 68°58′03″E / 22.2370758°N 68.9674102°E / 22.2370758; 68.9674102 (60. Harikund, Dwarka)
61 Gopi Talav Dwarka Devbhoomi Dwarka Gujarat 22°22′11″N 69°06′23″E / 22.369844°N 69.1064658°E / 22.369844; 69.1064658 (61. Gopi Talav, Dwarka)
62 Bet Shankhoddhar Shankh Talav Bet Dwarka Devbhoomi Dwarka Gujarat 22°27′18″N 69°06′06″E / 22.4549673°N 69.1016798°E / 22.4549673; 69.1016798 (62. Bet Dwarka)
63 Narayan Sarovar Narayan Sarovar, Lakhpat Taluka Narayan Sarovar Kutch Gujarat 23°40′38″N 68°32′28″E / 23.677255°N 68.5410887°E / 23.677255; 68.5410887 (63. Narayan Sarovara)
64 Junagadh Damodar Kund Junagadh Junagadh Gujarat 21°31′32″N 70°29′11″E / 21.5255011°N 70.4864712°E / 21.5255011; 70.4864712 (64. Damodar Kund)
65 Prabhas (Somnath) on the Ghat of Triveni River Prabhas Patan Gir Somnath Gujarat 20°53′15″N 70°24′48″E / 20.8874624°N 70.4133671°E / 20.8874624; 70.4133671 (65. Prabhas, Somnath)
66 Madhavpur on Kadamkund Madhavpur Ghed Porbandar Gujarat 21°15′24″N 69°57′33″E / 21.2566044°N 69.959072°E / 21.2566044; 69.959072 (66. Madhavpur Ghed)
67 Gupta Prayag (Junagadh) on Trivenikund Delvada Junagadh Gujarat 20°47′00″N 71°01′11″E / 20.7832205°N 71.019781°E / 20.7832205; 71.019781 (67. Gupta Prayag, Delvada)
68 Tagadi Ahmedabad - Botad Road Tagadi Ahmedabad Gujarat 22°17′48″N 71°56′39″E / 22.296772°N 71.9441323°E / 22.296772; 71.9441323 (68. Tagadi)
69 Naroda Gopaldasji Haveli, Naroda Ahmedabad Ahmedabad Gujarat 23°04′21″N 72°38′59″E / 23.0723953°N 72.6496035°E / 23.0723953; 72.6496035 (69. Naroda, Ahmedabad)
70 Godhra Rana Vyas Road, Patel Vad, Godhra Godhra Panchmahal Gujarat 22°46′15″N 73°36′27″E / 22.7708315°N 73.6075422°E / 22.7708315; 73.6075422 (70. Godhra)
71 Kheralu Shrimalivas Kheralu Mehsana Gujarat 23°53′07″N 72°36′58″E / 23.8853129°N 72.6162293°E / 23.8853129; 72.6162293 (71. Kheralu)
72 Siddhpur Bindu Sarovar Road Siddhpur Patan Gujarat 23°54′39″N 72°21′50″E / 23.9108773°N 72.3639957°E / 23.9108773; 72.3639957 (72. Siddhpur)
73 Avantikapuri (Ujjain) Gomti Kund, inside Sandipani Ashram Ujjain Ujjain Madhya Pradesh 23°12′41″N 75°46′48″E / 23.2113032°N 75.7800758°E / 23.2113032; 75.7800758 (73. Ujjain)
74 Pushkar Near Brahma Mandir, Vallabhghat Pushkar Ajmer Rajasthan 26°29′09″N 74°33′02″E / 26.485931°N 74.5504227°E / 26.485931; 74.5504227 (74. Pushkar)
75 Kurukshetra Saraswati Kund, near Bhadkrali temple, Thanesar Kurukshetra Haryana 29°58′47″N 76°49′51″E / 29.9797026°N 76.8307196°E / 29.9797026; 76.8307196 (75. Kurukshetra) Gupta Baithak
76 Haridwar Ramghat, on bank of Ganga river Haridwar Uttarakhand 29°57′06″N 78°09′51″E / 29.951791°N 78.1642474°E / 29.951791; 78.1642474 (76. Haridwar) Gupta Baithak
77 Badrikashram near Temple Badrinath Uttarakhand 30°44′41″N 79°29′22″E / 30.744738°N 79.4894206°E / 30.744738; 79.4894206 (77. Badrinath)
78 Kedarnath Kedar Kund Badrinath Uttarakhand 30°44′07″N 79°03′55″E / 30.7352821°N 79.0654064°E / 30.7352821; 79.0654064 (78. Kedarnath) Gupta Baithak
79 Vyas Ashram near Alaknanda - Saraswati Sangam, Keshav Prayag Badrinath Uttarakhand 30°44′07″N 79°03′55″E / 30.7352821°N 79.0654064°E / 30.7352821; 79.0654064 (79. Vyas Ashram, Badrinath) Gupta Baithak
80 Himachal Parvat Himachal Pradesh Gupta Baithak
81 Vyas Ganga Vyasghat Himachal Pradesh Gupta Baithak
82 Mandarachal Mandarachal hill Tamil Nadu Gupta Baithak
83 Arail (Prayag)/Adel Triveni Sangam Devrakh, Naini Allahabad Uttar Pradesh 25°24′09″N 81°53′09″E / 25.4024741°N 81.8859162°E / 25.4024741; 81.8859162 (83. Adel/Arail)
84 Charnat Acharya Koop Charnat (Charnadri) Chunar Mirzapur Uttar Pradesh 25°06′44″N 82°52′40″E / 25.1121481°N 82.8778328°E / 25.1121481; 82.8778328 (84. Charnat/Chunar)

વલ્લભકુળ બેઠકો[ફેરફાર કરો]

વલ્લભકુળ, વલ્લભાચાર્યના વંશજો, ની ઘણી બેઠકો વલ્લભાચાર્યની બેઠકોના સ્થાનોએ છે. આ બેઠકો વિઠ્ઠલનાથ ગુંસાઈજી અને તેના સાત પુત્રો દ્વારા સ્થપાયેલી છે. 28 બેઠકો ગુંસાઈજી વિઠ્ઠલનાથની જ્યારે વધુ 30 તેમના સાત પુત્રોની છે.[૧]

તે નીચે પ્રમાણે છે:[૨]

વલ્લભાચાર્યના નાના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથ ગુંસાઈજીની 28 બેઠકો
2
4 Baithaks of Giridharji, the eldest son of Viththalanath
 1. Gokul
 2. Jatipura, in મથુરાji temple near Gosainji's Baithak
 3. caves of Kamara hill
 4. Narisevan, near Dauji's temple
1 Baithak of Balkrishnalalji, third son of Viththalnath
 1. Gokul in Dwarakadhish temple[૮]
13 Baithaks of Gokulnathji, fourth son of Viththalnath – 13 Baithaks
2
1 Baithak of Raghunathji, fifth son of Viththalnath
 1. Gokul
1 Baithak of Ghanshyamji, youngest son of Viththalnath
 1. Gokul
7 Baithaks of Harirai Mahaprabhu
 1. Gokul, in the Vithalnath's temple.
 2. Nathadwara, in the temple of Vithalnath
 3. Khamanor
 4. Jaisalmer, on the banks of Gomati river
 5. Sawali, near lake
 6. Jambusar, near lake
3 Baithaks of Damodardas Harsani, devotee of Vallabhacharya
 1. Thakaranighat in Gokul
 2. Bansighat in Vrindavan
 3. Khambhalia, near Mahaprabhu's Baithak

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

 1. ૧.૦ ૧.૧ ૧.૨ ૧.૩ ૧.૪ E. Allen Richardson (8 August 2014). Seeing Krishna in America: The Hindu Bhakti Tradition of Vallabhacharya in India and Its Movement to the West. McFarland. પૃષ્ઠ 31–33. ISBN 978-1-4766-1596-7. મૂળ સંગ્રહિત માંથી 24 August 2017 પર સંગ્રહિત.
 2. ૨.૦ ૨.૧ ૨.૨ ૨.૩ ૨.૪ ૨.૫ "Baethakji". pushtimarg.net. મૂળ માંથી 20 August 2017 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 20 August 2017.
 3. Swami Satyaprasad Dasji. Indian Philosophy. Swaminarayan Temple Bhuj. પૃષ્ઠ 167. ISBN 978-81-909956-3-4. મૂળ સંગ્રહિત માંથી 2017-08-24 પર સંગ્રહિત.
 4. ૪.૦ ૪.૧ Gokulanātha (1985). Chaurasi Baithak. Shri Vallabha Publications. મૂળ સંગ્રહિત માંથી 2017-08-24 પર સંગ્રહિત.
 5. "84 Baithaks of Shri Vallabhacharyaji across India". pushtimarg.net. મૂળ માંથી 20 August 2017 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 20 August 2017.
 6. Nathdwara Temple Board (30 June 2013). "Mahaprabhuji Shri Vallabhacharya : 84 Baithaks Of Vallabhacharya". Shrinathji Temple, Nathdwara (હિન્દીમાં). મૂળ માંથી 20 August 2017 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 20 August 2017.
 7. "Archived copy" (PDF). મૂળ સંગ્રહિત (PDF) માંથી 2015-11-29 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2017-03-21.CS1 maint: archived copy as title (link)
 8. Other Baithak is said to be situated near a water tank in Vinjhana village.