મધેપુરા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

મધેપુરા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. મધેપુરા જિલ્લાનું મુખ્યાલય મધેપુરા ખાતે આવેલું છે. મધેપુરા જિલ્લો કોસી વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.