યુઇએફએ યૂરો ૨૦૧૨ સમયક્રમ

વિકિપીડિયામાંથી

યુઇએફએ યૂરો ૨૦૧૨ નો સમયક્રમ ૨૧ જુન થી શરૂ થઈને ૧ જુલાઇ ૨૦૧૨ ના રોજ અંતિમ કિવમાં સમાપ્ત થશે.

લાયક ટુકડી[ફેરફાર કરો]

Group Winners Runners-up
A  ઝેક ગણરાજ્ય  ગ્રીસ
B  જર્મની  પોર્ટુગલ
C  Spain  ઈટલી
D

ટેકો[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Round8

ત્રિ-અંતિમ[ફેરફાર કરો]

Czech Republic vs Portugal[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Football box

Germany vs Greece[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Football box

Spain vs TBD[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Football box

TBD vs Italy[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Football box

અર્ધ-અંતિમ[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Football box


ઢાંચો:Football box

અંતિમ[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Football box

ઢાંચો:UEFA Euro 2012