રાજસ્થાની

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

જેમ ગુજરાતી એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે ગુજરાતમાં જન્મી હોય, કે જેનાં પૂર્વજો ગુજરાતમાં જન્મ્યા હોય અથવા જેમની માતૃભાષા ગુજરાતી હોય, તે જ રીતે રાજસ્થાની એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે રાજસ્થાનમાં જન્મી હોય કે જેનું મૂળ રાજસ્થાનમાં હોય. આવા રાજસ્થાની લોકોની માતૃભાષા રાજસ્થાની, મારવાડી કે હિંદી હોઇ શકે છે.