લેઉવા પટેલ

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

લેઉવા પટેલ અથવા લેઉવા પાટીદાર અથવા લેઉવા કણબીભારત દેશનાં પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યની એક મુખ્ય જ્ઞાતિ એવી પટેલની પેટા જ્ઞાતિ છે. પટેલો પંજાબમાં ઘણો સમય સ્થિર રહ્યા બાદ પરદેશી અને દેશી રાજાઓનાં આક્રમણોને કારણે પંજાબ માંથી છુટા પડેલા સમુહે પોતાની અસલ ભુમિ અને જાત વિસ્મૃત ન થઈ જાય તે માટે પંજાબ લેયા અથવા લેહ વિસ્તારનાં વતનીઓ લેયા કુર્મી એવા વિશેષણો ધારણ કર્યા. ત્યારથી તેનાં વંશજો લેઉવા કુર્મી તરીકે ઓળખાયા હતાં. અન્ય એક એવી પણ માન્યતા છેકે, લેઉવા પટેલો રામ નાં પુત્ર લવનાં વંશજો છે.(સંદર્ભ આપો)ત્યારબાદ ગંગા જમના નદીના ખીણ પ્રદેશ તરફ આગળ વધીને ઉતર હિન્દુસ્તાનમાં પોતાનો જમાવ કરતી કરતી મધ્ય હિંદ એજન્સી, મધ્ય પ્રાંત, ખાનદેશ અને છેવટે વિક્રમ સંવત ૭૦૦ ની આસપાસ ગુજરાત વિસ્તારમાં આવીને વસ્યા હતાં. ત્યારબાદ કાળક્રમે કુર્મી શબ્દ પરથી કુનબી અને પછીથી અપભ્રંશ થઈને કણબી શબ્દ બન્યો અને ત્યારબાદ તેઓ પટેલ તરીકે પ્રખ્યાત થયા.

લેઉવા પટેલની અટકો (શાખા)[ફેરફાર કરો]

 • વસ્તરપરા
 • ગુજરાતી
 • ગોધાણી
 • વઘાસિયા
 • રાખોલિયા
 • બોરડા
 • ભાદાણી
 • ભુત
 • ભુવા
 • મુંગરા
 • મુંજપરા
 • મોલીયા
 • મોરડીયા
 • રાણપરીયા
 • રાદડીયા
 • રાબડીયા
 • રુપારેલીયા
 • રુપાવટીયા
 • લાખાણી
 • વાછાણી
 • વાઘાણી
 • વાદી
 • શેલડિયા
 • સંઘાણી
 • સાંગાણી
 • સુતરિયા
 • સુરાણી
 • અંટાળ
 • અકબરી
 • અજાણી
 • અજુડિયા
 • સતાસીયા
 • આસોદરીયા
 • કટકિયા
 • કડી
 • ઢોલરિયા
 • કડીવાર
 • કથીરીયા
 • કનકોટિયા
 • કપુપરા
 • કબોડીયા
 • કમાણી
 • કરકર
 • કરેડ
 • કલોલિયા
 • લાખણકિયા
 • કસવાળા
 • ગાંગાણી
 • ગીણોયા
 • કસેળીયા
 • કહોદરીયા
 • કાકડિયા
 • કાકડીયા
 • કાચરીયા
 • કાચાણી
 • કાછડીયા
 • કાછરોલા
 • કાજોરીયા
 • કાત્રોડીયા
 • કાથરોટીયા
 • કાનકડીયા
 • કાનપરીયા
 • કાનાણી
 • કાપડીયા
 • કાબરીયા
 • કાબળીયા
 • કામાણી
 • કારપરા
 • કાવાણી
 • કીકાણી
 • કીડેચા
 • કીયાડા
 • દોંગા
 • ખડેલા
 • ડોંઙા
 • દેસાઈ
 • ધોરા઼જીયા
 • ધોળકિયા
 • નસિત
 • નાકરાણી
 • નાણાંવટી
 • પેથાણી
 • પોશીયા
 • બૂંસા
 • બોઘરા
 • શ્યાણી
 • સગપરીયા
 • સંખાવરા
 • સંઘાણી
 • સખવાલા
 • સખિયા
 • અણદાણી
 • અણદાની
 • અમરેલિયા
 • અમીન
 • અમીપરા
 • અસલાલિયા
 • અસોદરિયા
 • આંકોલિયા
 • આશોદરીયા
 • આસોદરિયા
 • આસોદરીયા
 • ઉધાડ,
 • ઉમરેટિયા
 • ઉસદડિયા
 • કતબા
 • ખેની
 • કથીરિયા
 • કપુપરા
 • કયાડા
 • કળથિયા
 • કસવાળા
 • કાકડિયા
 • કાકડીયા
 • કાછડિયા
 • કાનપરિયા
 • કાનાણી
 • કાપડિયા
 • કાબરિયા
 • કામાણી
 • કારસરિયા
 • કુંભાણી
 • કુનાડિયા
 • કેરાળિયા
 • કોટડિયા
 • કોટડીયા
 • કોઠિયા
 • કોઠીયા
 • કોરાટ
 • ખીચડિયા
 • ખુંટ
 • ખૂંટ
 • ખેતાણી
 • મિયાણી
 • ગજેરા
 • ગઢિયા
 • ગઢીયા
 • ગધેથરિયા
 • ગરસોંદિયા
 • ગલાણી
 • ગાજીપરા
 • ગામી
 • ગીણોયા
 • કુંપાપરા
 • કુંભાણી
 • કેનાળિયા
 • કેરાઈ
 • કેરાળીયા
 • કેવરીયા
 • કેશાણી
 • કેસરીયા
 • કેસાદરીયા
 • કેસીયા
 • કોચાણી
 • કોટડિયા
 • કોઠલિયા
 • કોઠારી
 • કોઠિયા
 • કોડિનારીયા
 • કોરડિયા
 • કોરાટ
 • કોલડિયા
 • ગજેરા
 • ગોટી
 • ગોસરા
 • ચકરાણી
 • ચોવટીયા (ગમઢા)
 • ચોડવડીયા
 • ડોબરીયા
 • તાલપરા
 • ત્રાડા
 • દુધાત
 • દુધાત્રા
 • ઘેવરીયા
 • ગોંડલિયા
 • ગોંડલીયા
 • ગોરસિયા
 • ગોળકિયા
 • ગૌદની
 • ઘાડિયા
 • ઘેલાણી
 • ઘોણિયા
 • ચોથાણી
 • ચોવટીયા
 • ચૌધરી
 • જસાણી
 • જાગાણી
 • જેતાણી
 • જયાણી
 • જીયાણી
 • જોધાણી
 • ટાઢાણી
 • ટિલાળા
 • ટીંબડિયા
 • ટીલાલા
 • ટીલાળા
 • ટોપિયા
 • ટોપીયા
 • કુંજડીયા
 • કુનડીયા
 • સુખડિયા
 • સુદાણી
 • સુરાણી
 • સુવાગીયા
 • સેંજલીયા
 • સેખડા
 • સેલડિયા
 • સોજિત્રા
 • સોજીત્રા
 • સોરઠિયા
 • સોરઠીયા
 • હપાણી
 • હરખાણી
 • હરસોડા
 • હાપલીયા
 • હિરપરા
 • હિરાણી
 • ઠુંમર
 • ઠુમ્મર
 • ઠેસીયા
 • ડભોયા
 • ડાંગરિયા
 • ડાંગરીયા
 • ડાંગસિયા
 • ડાકા
 • ડાવરા
 • ડોબરિયા
 • ડોબરીયા
 • ડોબારિયા
 • ઢોલરિયા
 • ઢોલરીયા
 • તંતી
 • તલાવિયા
 • તાડા
 • તારપરા
 • તાલપરા
 • તાળા
 • તોગડિયા
 • ત્રાડા
 • ત્રાપસિયા
 • દુધાત
 • દુધાત્ત
 • દેવાણી
 • દેસાઇ
 • દોંગા
 • દોમડીયા
 • ધંવા
 • ધડુક
 • ધાડિયા
 • ધાનાનિ
 • ધામી
 • ધામેલીયા
 • શેલડિઆ
 • લાઠિયા
 • ધોળકિયા
 • નંદાણિયા
 • નસીત
 • નાકરાણી
 • નાગાણી
 • નારણભાઈ
 • નારિયા
 • નારોલ
 • નોંઘણવદરા
 • નોંધણવદરા
 • પટેલ
 • પટોરિયા
 • પટોલિયા
 • પટોળીયા
 • પડશાલા
 • પડાળિયા
 • પદમાણી
 • પરસાણા
 • પાંચાણી
 • પાંભર
 • પાઘરિયા
 • પાડલિયા
 • પાદરિયા
 • પાનશેરિયા
 • પાનસુરિયા
 • પાનસેરિયા
 • પાનેલિયા
 • પિપળિયા
 • પીપરિયા
 • પીપળિયા
 • પીપળીયા
 • પેઢડિયા
 • પેથાણી
 • પોંકિયા
 • પોકર
 • પોકળ
 • પોકિયા
 • પોન્કિયા
 • પોશીયા
 • ફળદુ
 • ફિંડોરીયા
 • બરવાડિયા
 • બલર
 • બાંભણિયા
 • બાંભરોલિયા
 • બાબરિયા
 • બાબરીયા
 • બાબીયા
 • બારસિયા
 • બાલધા
 • બુટાણી
 • બુધેલિયા
 • બુસા
 • બુહા
 • બોદર
 • બોરડ
 • બોરસદિયા
 • બોરસદીયા
 • ભંડેરી
 • ભાખર
 • લીંબાણી
 • લીંબાસિયા
 • લીંબાસીયા
 • લીલા
 • લુણાગરિયા
 • વણપરીયા
 • વરસાણી
 • વસોયા
 • વાગડિયા
 • વાછાણી
 • વાડોદરિયા
 • વાડોદરીયા
 • વાનાણી
 • વિરડિયા
 • વિરાણી
 • વિસાવેલિયા
 • વીરડિયા
 • વેકરીયા
 • વૈશ્નવ
 • વૈષ્ણવ
 • વોરા
 • શિંગાળા
 • સખીયા
 • સગપરિયા
 • સતાણી
 • સભાયા
 • સરધારા
 • સરાધારા
 • સાંગાણી
 • સાકરિયા
 • સાટોડિયા
 • સાયપરિયા
 • સાયાણી
 • સાવકિયા
 • સાવલિયા
 • સિદપરા
 • સિયાણી
 • સીદપરા
 • સીરોયા
 • ભાદાણી
 • ભાલારા
 • ભાલાળ
 • ભાલાળા
 • ભીમાણી
 • ભુત
 • ભુવા
 • ભેંસાણિયા
 • મકાણી
 • માંગરોલિયા
 • માંગરોળિયા
 • માથુકિયા
 • માદળિયા
 • મારવિયા
 • માલવિયા
 • માલાણી
 • માવાણી
 • મુંગરા
 • મુંગલપરા
 • મેઘાણી
 • મેનપરા
 • મોણપરા
 • મોલિયા
 • મોવલીયા
 • મોવલિયા
 • રંગાણી
 • રાજપરા
 • રાંક
 • રાજાણી
 • રાણપરિયા
 • રાણપરીયા
 • રાદડિયા
 • રાદડીયા
 • રાબડિયા
 • રાબડીયા
 • રામાણી
 • રામાની
 • રામોલિયા
 • રૂપાપરા
 • રૂપારેલિયા
 • રૂપારેલીયા
 • રૈયાણી
 • લકકડ
 • લખાણી
 • લાખાણી
 • ગાબાણી
 • સભાડિયા
 • ગાંગાણી
 • સવાણી
 • વાહોલીયા
 • ભિંગરાડીયા
 • કગથરા
 • ધીંગાણી
 • પીપલીયા

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]