વિકિપીડિયા:ચોતરો/દફ્તર ૨

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Archive

દફતર


૨૦૦૭-૧૦ '૧૧-'૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯ '૨૦

વર્ગીકરણ

શ્રેણી વર્ગીકરણના નિયમ નક્કી કરવા કે તેમાં સુધારો કરવા સૌ વિકિ મિત્રોને નિમંત્રણ છે:

નીતિ : "નાનો એકમ કે ઉપશ્રેણી ઉમેર્યા બાદ તેની ઉપરી શ્રેણી કે મોટો એકમ ઉમેરવાની જરૂર નથી."

ઉ.દા. સાવરકુંડલા તાલુકાના લગભગ બધાજ ગામોમાં ગામોમાં શ્રેણી:સાવરકુંડલામાં હોવાને નાતે આપોઆપ જ શ્રેણી:અમરેલી જિલ્લામાંં છે કેમકે સાવરકુંડલા તાલુકો આ શ્રેણીની ઉપશ્રેણી છે માટે બધા જ લેખો તે શ્રેણીમાં રિપિટ કરવાની આવશ્યકતા નથી.

ચર્ચા: આનિયમ અનુસાર વાનગીને લાગતા લેખની શ્રેણીના પેટા વિભાગ આમ હોવા જોઈએ : ખીર->મીઠાઈ->વાનગી->ભોજન->ખોરાક. જો આપણે નવી નીતિ અમલમાં મુકીએ તો ખીરના લેખમાં માત્ર એક જ શ્રેણી હોવી જોઈએ : મીઠાઈ. પણ આ લેખમાં અને વાનગીને લાગતા અન્ય લેખમાં ખોરાક, વાનગી જેવી શ્રેણીઓ મુકાઈ છે.

વાનગીઓની શ્રેણી તો એક નાની શ્રેણી છે. કદાચ આ સ્તરે વાંધો ન આવે. પણ જો દરેક નાના ગામડાની શ્રેણીમાં ભૂગોળ આ શ્રેણી મુકીએ તો વિચાર કરો કે આ ભૂગોળ શ્રેણી કેવડી મોટી થઈ જશે. (કદાચ ૮૦% ગુજરાતી વિકી આ શ્રેણીમાં સમાઈ જાય) આમ તે ભૂગોળની શ્રેણી ન બની રહેતાં "ગામડાગોળ" શ્રેણી બની જાય. ( તેમાં ભૌગોલિક લેખ ભાગ્યે જ હોય.) તે હિસાબે ગામડાના લેખમાં તાલુકાની શ્રેણી મુકી શકાય , તલુકામાં જિલ્લાની, જિલ્લામાંં રાજ્યની, રાજ્યમાં દેશની, દેશમાં ખંડની, ખંડમાં ગ્રહની કે ભૂગોળ એમ શ્રેણી મૂકી શકાય. જો ઉપર જણાવેલ નીતિ આપણે અનુસરીએ તો ગામડા, જિલ્લા, શહેર આદિમાં ભૂગોળ આ શ્રેણી હોવી જોઈએ નહીં. તથા ખીરના લેખમાં વાનગી આ શ્રેણી જોઈએ નહીં.

--sushant ૧૬:૨૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

આભાર સુશાંતભાઈ, હાલ ભૂગોળની શ્રેણીમાં ૧૬,૮૯૦ લેખો છે એમાનાં મોટાભાગે આપ જેમ કહો છો તે રીતે "ગામડાગોળ" શ્રેણી છે. ગઈકાલે એક તાલુકાની શ્રેણીને ઠીક કરી તો તેના પર પાણી ફરી વળ્યુ. મને ખબર નહી કે હું દરીયાકિનારાની રેત પર લખી રહ્યો છું અને દરીયો એના સમયે આવીને બધુ ભુસી નાખશે. ખેર, એક જ શ્રેણી હોવી જોઇએ એમ હું નથી કહેવા માંગતો પણ કોઇ એક વર્ટીકલમાંની એક શ્રેણીજ હોવી જોઈએ. પરંતુ જિલ્લા, તાલુકા અને ગામડાના લેખને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી મારૂ સુચન એમ છે કે ગામડાનાં લેખમાં જિલ્લાની પણશ્રેણી રાખવી. અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર "શ્રેણીઓ કેવી હોવી જોઈએ" એ મતલબની માર્ગદર્શિકા છે જે મને જેટલુ સમજાય છે ત્યાં સુધી એમ કહે છે કે અત્યંત "સાંકડી" શ્રેણીઓ બનાવવાનુ ટાળવું. જો જિલ્લાની શ્રેણીમાં ફક્ત તાલુકા મુકિએ તો એ શ્રેણીઓ "સાંકડી" શ્રેણીઓની વ્યાખ્યામાં આવી જાય કેમકે મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં ૧૦ થી ૧૫ તાલુકાઓજ રહેવાના અને જિલ્લાની અંદરની તાલુકાની શ્રેણીઓ વધીને કોઇ દિવસ સેંકડોની સંખ્યા પણ નથી આંબવાની. એ સંજોગોમાં મારો નમ્ર અભિપ્રાય એ છે કે જિલ્લામાંં તાલુકાની શ્રેણીઓ દેખાય અને નીચે ગામડાઓની યાદી પણ આવે જેથી શ્રેણી સાંકડી પણ ના રહે. આશા છે કે સહુની સહમતિ મળશે.--Tekina ૧૬:૫૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
મિત્ર ટેકિનાજીએ ઉઠાવેલો મુદ્દો રસપ્રદ છે, યોગ્ય છે, તેમાં મારી અલ્પમતિ અનૂસાર એક સુધારો જણાવું. જિલ્લાની શ્રેણીમાં તાલુકા ઓછા હોવાનાં પરંતુ આપ જિલ્લાનાં દરેક ગામમાં ’શ્રેણી:અબક જિલ્લો’ ઉમેરો તે કરતાં ’શ્રેણી:કખગ તાલુકો’ને જ ’શ્રેણી:અબક જિલ્લો’ની ઉપશ્રેણી બનાવી અને ગામડાના લેખમાં ’શ્રેણી:કખગ તાલુકો’ એટલું જ આપો એટલે આપોઆપ બધાજ ગામ ’શ્રેણી:અબક જિલ્લો’ હેઠળ યાદીમાં આવી જશે. આમ વધુ આગળ વિચારતાં એક સંપૂર્ણ શ્રેણીવૃક્ષ તૈયાર થશે. શક્ય બનશે તો ટુંક સમયમાં હું આ માટે એક નમૂનારૂપ શ્રેણીવૃક્ષ ગોઠવીશ. (અથવા આપ પણ ગોઠવો) જેથી આપણે તેનું પ્રાયોગીક અવલોકન કરી વધુ ફેરફાર કરી શકીએ. આભાર.--અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૪૮, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
અશોકભાઈ, આવું શ્રેણી વૃક્ષ (આવાં શ્રેણી વૃક્ષો) અસ્તિત્વમાં છે જ. હાલની પ્રણાલી પ્રમાણે શ્રેણી:ગુજરાતની ઉપશ્રેણીઓ ગુજરાતના જિલ્લાઓ, દરેક જિલ્લાઓની ઉપશ્રેણીઓ તેમાં આવતાં તાલુકા એમ છે. વળી ગુજરાત, શ્રેણી:ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની ઉપશ્રેણી છે, જે અનુક્રમે શ્રેણી:ભારતમાં સમાવેલી છે, અને ભારત શ્રેણી:એશિયામાં જે શ્રેણી:ભૂગોળમાં સમાવિષ્ટ છે. તો હવે જો શ્રેણી વૃક્ષ જોઈએ તો શ્રેણી:ભૂગોળ->શ્રેણી:એશિયા->શ્રેણી:ભારત->:શ્રેણી:ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો->શ્રેણી:ગુજરાત->શ્રેણી:ગુજરાતના જિલ્લઓ->શ્રેણી:અબક જિલ્લો->શ્રેણી:કખગ તાલુકો આમ શ્રેણીઓ ગોઠવાયેલી છે. શ્રેણી:કખગ તાલુકોમાં જે તે તાલુકાઓના ગામોનો સમાવેશ થાય છે. હું પણ ટેકિનાજીની એ વાતમાં સહમત થઉં છું કે શ્રેણી:ભૂગોળ કે જે દરેક ગામોના લેખોમાં ઉમેરવામાં આવી છે તે દૂર કરવી જોઈએ, પરંતુ તે વાતનો વિરોધી છું કે ગામડાના લેખોનો સમાવેશ જિલ્લાની શ્રેણીમાં પણ કરવો જોઈએ. આપ મેં જણાવેલું શ્રેણી વૃક્ષ ચકાસી જોશો. કોઈપણ તાલુકાને ડાળી પકડીને કે ગામના નામને પાંદડું પકડીને ચાલો, ખો લેતા લેતા તમે વૃક્ષના મૂળ શ્રેણી:ભૂગોળ સુધી પહોંચી જ જશો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૩:૪૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
ઉપરાંત, ભૂગોળમાં મુખ્ય બે શ્રેણીઓ હોય ભૃપુષ્ઠ અને રાજકીય, ભૃપુષ્ઠની અંદર નદીઓ, પર્વતો, રણ વગેરે જ્યારે રાજકીયની અંદર પોલિટિકલ ડીવીઝન જેવા કે દેશ, રાજ્ય, જિલ્લા, તાલુકા, શહેર, ગામ વગેરે આવે. ઊપલી શ્રેણી બહુ સાંકડી રહેતી હોય ત્યાં સુધી તેની અંદર ઊપ-શ્રેણી ઊપરાંત ઊપ-ઊપ-શ્રેણીને દેખાડવાની છુટ હોવી જોઇએ. આભાર --Tekina ૧૭:૦૪, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
એક રીતે જોઈએ તો વર્ગીકરણ ના પ્રશ્ન પર હું સુશાંત ભાઈ ને ટેકો આપું છુ. મારા મતે જ્યારે આપણે ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર વર્ગીકરણ માટે નિયમો બનાવતા હોય તો અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર template અને categorization જોઈ લેવા હું સર્વ ને વિનંતિ કરું છુ. દાખલા તરીકે જ્યારે અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર jamnagar નો લેખ ચકાસસો ત્યારે પાના ના અંત ઉપર એક Gujarat state નું template નજર માં આવશે, તે template detail માં જોવા વિનંતિ. એવી જ રીતે અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર જ pune નો લેખ ચકાસો, ત્યારે તેમાં multiple templates જોવા મળશે. જો ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર ભી આપણે આવીજ રીતે templates બનાવીએ તો વર્ગીકરણ સહેલું થશે. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૮:૧૧, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ભાઈશ્રી રંગીલાજી આપનો મંતવ્ય સરસ છે. મને તે બહુ ગમ્યો.

મિત્રો, રંગીલાજીના સુઝાવ અનુસાર, શું એવી જોગવાઈ કરી શકાય કે નાના એકમના લેખમાં એક સ્તર ઉપરની શ્રેણી (કે વારસાગત શ્રેણી સિવાયની અન્ય સંબંધિત શ્રેણી) મુકવી તે સિવાય ટેમ્પલેટ મુકવા? દા.ત. ગામડાના લેખમાં તલુકાની શ્રેણી મુકવી તે સિવાય દરેક જિલ્લા નું એક ટેમ્પલેટ બનાવવું તેને સંબંધિત ગામડાની શ્રેણીમાં મુકવું. વળી રાજ્યનું પણ એક ટેમ્પલેટ બનાવવું અને ગુજરાતને લાગતાં દરેક લેખમાં તેને પણ મુકવું.

મને લાગે છે આમ કરતાં આપણે ભૂગોળ કે જે તે જિલ્લાની લાંબી લચક શ્રેણીઓ કરતાં બચીશું અને વાચકને વધુ ઉપયોગિ જાણકારી મળી રહેશે. --sushant ૦૨:૦૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

મિત્રો, જો ગામડાના લેખમાં આપણે તાલુકા અને જિલ્લાની એમ બન્ને શ્રેણીઓ ઉમેરીએ તો જ્યારે જિલ્લાની શ્રેણી જોવામાં આવે ત્યારે આ શ્રેણીમાં નિચે ની શ્રેણીઓ છે એ વિભાગમાં બધી તાલુકાની શ્રેણીઓ આવે છે અને પછી આ શ્રેણીમાં નિચે મુજબના પાના છે એ મથાળા નિચે બધા ગામના પાનાની યાદી આવે છે જે જિલ્લા વિષેની સંપુર્ણ માહીતી હાથવગી અને ઉપયોગી રીતે પીરસવાની એક સારી રીત હોઇ શકે છે ઉપરાંત ટેમ્પ્લેટ બનાવવાની જરૂર પણ ન રહે. ઉપરાંત ક્રોસ-રેફરંસ માટે અન્ય વર્ટિકલની લાગુ પડતી શ્રેણીઓ ઉમેરવાની શક્યતા પણ ખુલ્લી રાખવી જોઇએ. જેમકે ભાવનગરજિલ્લાનું ગોપનાથ એ એક ગામ હોવા ઊપરાંત એક સુંદર દરિયાકીનારાનું સ્થળ છે અને એ સ્થળનાં ઇતિહાસ મુજબ પાંડવો એ બનાવેલ શિવાલય પણ છે આથી જો આપણે માર્ગદર્શિકાને અનુસરવું હોય તો આ બધી શ્રેણીઓ માં ગોપનાથ ઉમેરવાની છુટ હોવી જોઇએ. અભાર.--Tekina ૦૩:૫૭, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
મારો કહેવાનો આશય એમ જરા પણ નથી કે ટેમ્પ્લેટસના બનાવવા. ટેમ્પ્લેટસ લેખ ને આકષક બાનાવાનો એક સારો રસ્તો છે. પરંતુ ટેમ્પ્લેટસ બનીના રહે ત્યાં સુધી વચગાળાના રસ્તા તરિકે શ્રેણીઓનો ઉપયોગ થઇ શકે. આભાર --Tekina ૦૪:૦૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
 • મિત્રો, સરસ ચર્ચા કરી. આ ચર્ચા સાથે હું સહમત છું. અને ઉપર જણાવેલ નીતિને આ ચર્ચા ટેકો જ આપે છે. જો લેખમાં ઉપશ્રેણી આવે પછી મુખ્ય શ્રેણીની જરૂર નથી. હાલ ભલે અમુક શ્રેણીઓમાં થોડો ગોટાળો ચાલતો હોય પરંતુ એક સર્વમાન્ય નીતિ નક્કી કર્યા પછી તેનાથી માહેતગાર એવા આપણા જેવા મિત્રો, થોડી મહેનત કરીને, તેને સુવ્યવસ્થિત ઢબે ગોઠવી શકે ખરા. ટેમ્પલેટ્સ દ્વારા સ્વચાલિત રીતે શ્રેણી આપી શકાય, એ દરમિયાન, ટેમ્પલેટ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં નીતિને અનુસરી જાતે શ્રેણી ગોઠવીએ. અજાણ મિત્રોએ, નવા લેખમાં, કદાચ શ્રેણી ગોઠવવામાં થોડી ક્ષતિ રાખી હોય તો જેને ધ્યાને આવે તેમણે નિઃસંકોચ વ્યાજબી ઢબે શ્રેણી ગોઠવી આપવી. હવે હું મારી મતિ અનૂસાર એક ઉદા. લખું જેમાંથી પણ વ્યાજબી જણાય તેટલા પર વિચારવા વિનંતિ.

ઉદા: જુનાગઢ લેખ, ઘણી શ્રેણીઓ હેઠળ આવી શકે, જેમકે, ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો, ગુજરાતના જિલ્લાઓ, જુનાગઢ જિલ્લો, જુનાગઢ તાલુકો, ગુજરાતના પ્રવાસન ધામો, ગુજરાતના યાત્રાધામો, જુનાગઢ વગેરે (કેમ કે તે શહેર, તાલુકો અને જિલ્લો પણ છે). તો આ બધી જ શ્રેણી અપાય. પરંતુ તેને 'ગુજરાત' શ્રેણી આપવી નકામી થશે. કેમકે ઉપર જણાવેલી બધી જ શ્રેણીઓ 'ગુજરાત' શ્રેણીની ઉપશ્રેણી બનાવી શકાય. એજ રીતે તેના કોઈ તાલુકા સુત્રાપાડાને માત્ર શ્રેણી: ’સુત્રાપાડા તાલુકો’, ’જુનાગઢ જિલ્લો’ અને ’ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો’ આપવી બસ થઈ રહે. તો વળી સુત્રાપાડા તાલુકાનાં કોઈ એક ગામ અલીધ્રા (તા. સુત્રાપાડા)ને માત્ર શ્રેણી: ’સુત્રાપાડા તાલુકો’ અને ’ગુજરાતનાં ગામો’, આપવી બસ થઈ પડે. તે જ રીતે એક લેખ બને 'ઉપરકોટ (જુનાગઢ)' તેને 'જુનાગઢ' શ્રેણી આપી અને 'જુનાગઢ' શ્રેણીને 'ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો','ગુજરાતના યાત્રાધામો','ગુજરાતના પ્રવાસન ધામો' નામક ત્રણે શ્રેણીની ઉપશ્રેણી બનાવાય તે ઉપરાંત 'ગુજરાતના કિલ્લાઓ' કે 'ગુજરાતના રક્ષિત સ્મારકો’ એવી શ્રેણી વળી અલગથી અપાય. (આશા રાખું હું આ જટીલ સંરચના સમજાવી શક્યો હોઉં !) ટુંકમાં દરેક લેખ એક કરતાં વધુ શ્રેણી ધરાવી શકે છતાં બીનજરૂરી કે સાવ નકામી એવી શ્રેણી ન ધરાવે તે ખાસ જોવું પડે અને સાથોસાથ શોધનારને શક્ય તેટલા યોગ્ય વર્ગીકરણમાં તે પ્રાપ્ત થાય. (આ જ તો જ્ઞાનકોષનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગણાય તે તરફ સૌનું નમ્રતાથી ધ્યાન દોરૂં છું.) હું પ્રબંધકશ્રીને વિનંતિ કરીશ કે હજુ થોડી ચર્ચા પછી એક સર્વમાન્ય, સામાન્ય શ્રેણીનીતિની જાહેરાત કરે. આભાર. --અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૧૯, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

આભાર અશોકભાઈ. મેં ઉપર મારો સંદેશો લખ્યો છે જે પણ જોઈ જશો. તમે કહ્યું છે તેમ કાળક્રમે કોઈક કારણોસર જો અયોગ્ય શ્રેણી લેખોમાં વપરાઈ ગઈ હોય તો તેને દૂર કરવી ઘટે. આપે જણાવ્યું તે પ્રમાણેની વય્વસ્થા હાલ અસ્તિત્વમાં છે જ. તમે જે જૂનાગઢ શહેરનું ઉદાહરણ આપ્યું તે ઉત્કૃષ્ઠ છે, આવી જ રીતે દરેક તાલુકા મથકોને આપણે જે તે તાલુકાની શ્રેણીમાં અને તે જિલ્લાની શ્રેણીમાં એમ બંનેમાં મુકીએ છીએ, કેમકે તે જિલ્લાનો મોટો એકમ છે. આ ઉપરાંત તે લેખ ગુજરાતના નગરોની શ્રેણીમાં પણ વર્ગિકૃત કરેલો હોય છે, તે પાછળનું એક જ લોજિક છે કે જો તે સ્થળને તાલુકા મથકનો દરજ્જો મળ્યો છે તો તે ગામ કરતા મોટું હોવું જોઇએ (આ પણ અન્ય એક ચર્ચા છે કે ઘણી ગ્રામ પંચાયતો નગરો અને શહેરોની શ્રેણીમાં છે, જે મારા મતે આપણે લોકોએ શરૂઆતમાં અપનાવેલી નીતિને કારણે હોઈ શકે). આમ ઘણા લેખો એક કરતા વધુ શ્રેણીમાં સમાવેલા છે, પરંતુ જરૂર દરેક લેખને એક શ્રેણી અને તે જ શ્રેણીની ઉપરી શ્રેણીમાં પણ સમાવવા સામેના તમારા, સુશાંતભાઈના અને રંગીલાજીના મત સાથે હું સહમત છું.
રંગીલાજીએ જે સુચન કર્યું છે તેવું પણ આપણે થોડેઘણે અંશે કરેલું જ છે. જેમકે આપણા જીતેન્દ્રસિંહ ઘણા તાલુકાના ગામોના ઢાંચા બનાવી ચુક્યાં છે (કદાચ રાજકોટ જિલ્લાના તાલુકાઓ) અને તાજેતરમાં જ સુશાંતભાઈએ આવા જ અન્ય એક તાલુકાના ઢાંચા વિષે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. તે જ રીતે ગુજરાતના જિલ્લાઓનો ઢાંચો તથા ભારતના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનો ઢાંચો પણ અસ્તિત્વમાં છે અને ઘણા લેખોમાં ઉમેરેલો પણ છે. જો એવા કોઈ લેખો ધ્યાને ચઢે કે જેમાં આ ઢાંચા ના હોય તો અવશ્ય તેમાં ઉમેરવાના કાર્યમાં આપણે જોતરાઈ જવું જોઇએ.
આ સાથે જ મારા મનમાં ઘણા સમયથી રમી રહેલી એક વાત અહીં રજૂ કરી દઉં (માફ કરજો વિષયવસ્તુથી થોડો દૂર જઈ રહ્યો છું, પણ આગળ આપણે આ વિષય પર જ ચર્ચા કરીશું). હવે જ્યારે આપણી પાસે ચર્ચામાં જોડાઈ અને સક્રિય મત રજૂ કરી શકે તેવા વિચારકોની ફોજ છે, અને આવી સમસ્યાઓ પણ છે, તો શું આપણે પ્રોજેક્ટ્સ બનાવી અને ટાસ્કફોર્સ રચીને આવા કાર્યો હાથ પર લઈ શકીએ?--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૩:૪૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
ટાસ્કફોર્સ બનાવવાનો વિચાર ઉમદા છે. એને લીધે બધીજ એકશનને એક સમાન ડાયરેક્શન મળશે અને એક વાતે આપણે સહુ સહમત છીએ કે ગુજરાતી ભાષાનાં વિકિપીડિયાને એક ઉત્તમ જ્ઞાનકોષની સમકક્ષ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો છે.--Tekina ૦૫:૧૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ડોક્યુમેંટેશન

ધવલજી, વિકિ ગુજરાતીએ અપનાવેલી નીતિઓનું વિકિ ગુજરાતી પર કોઈ ડોક્યુમેંટેશન હોવું જોઈએ. શું એવું કોઈ પાનું છે?--sushant ૦૨:૧૧, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

મતદાન: શ્રેણી વર્ગીકરણ

પ્રશ્નો:

 • ઉપર જણાવેલ નીતિ "નાનો એકમ કે ઉપશ્રેણી ઉમેર્યા બાદ તેની ઉપરી શ્રેણી કે મોટો એકમ ઉમેરવાની જરૂર નથી." હોવી જોઈએ?
સહેમતી--sushant ૧૬:૩૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
હા, સહમત --અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
મારા અજ્ઞાનને માફ કરજો મિત્રો પણ ઉપર જણાવેલ નીતિ એ મને સમજાતુ નથી. અહી. સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરી શકાય તો સારુ.--ટેકિના ૧૦:૫૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (ભારતીય સમય)
સ્પષ્ટતા બદલ આભાર સુશાંતભાઈ. મારૂ માનવું એમ છે કે બધી શ્રેણીઓ માટે નહી પણ તાલુકા અને ગામડાની શ્રેણીઓ માટે જિલ્લાની શ્રેણી ઉમેરવી જોઇએ. એ જિલ્લાની શ્રેણી જોઇએ ત્યારે પણ સારુ લાગે છે. (ઉપર મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે) ઊપરાંત ઘણી વખત એ જિલ્લા કક્ષાએ સંદિઘતા દુર કરવા માટે પણ ઉપયોગી છે જેમકે ભાવનગર જિલ્લામાંં વેળાવદર નામના ૪ ગામ છે. તાલુકો ખબરના હોય ત્યારે જો એ ચારેય નામ એક સાથે જિલ્લાની શ્રેણીમાં દેખાય તો એક સરળતા થાય. ઉપરાંત અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાં શ્રેણી કેવિ બનાવવી એ માર્ગગર્શિકાનુ પણ અનુસરણ થાય. (અત્યંત સાંકડી શ્રેણીઓ ના બનાવવા વિષેની માર્ગ દર્શિકા).
 • જો હોય તો તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું?
શક્ય હોય ત્યાં સુધી--sushant ૧૬:૩૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
શક્ય તેટલું, કિંતુ નવા કે અજાણ મિત્રો ક્ષતિ કરે તો જાણકારોએ (વઢ્યા વગર !) ફેર વર્ગીકરણ કરવા અને નીતિથી વાકેફ કરવા પર ધ્યાન આપવું.--અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
ઉપરના જવાબ પર આધારિતટેકિના ૧૦:૫૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (ભારતીય સમય)
 • અપવાદ બહુમતિ દ્વારા સ્વીકરવા
સહેમતી--sushant ૧૬:૩૫, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
આંશિક સહમત, (મુદ્દો: બહુમતિને જ ન વળગતાં,જરૂરી ચર્ચા અને વધુ અધિકૃત જાણકારીને આધાર બનાવીને).--અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
બહુમતિ કરતા જરૂરી ચર્ચા અને વધુ અધિકૃત જાણકારીને આધાર બનાવીને કરવું સારુ. આપ સહુને જાણ હશે જ કે થોડા સમય પહેલા આ બહુમતીનો એક ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં કેવો દુર ઉપયોગ થયો હતો.ટેકિના ૧૦:૫૭, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (ભારતીય સમય)
 • રાજકીય ભૂગોળને લાગતાં લેખમાં એક ઉપલા સ્તરની શ્રેણી અને વર્ગીકરણ ટેમ્પલેટ દ્વારા આપવું?
સહેમતી --sushant ૦૨:૧૩, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
સહમત --અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૩૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

પ્રોજેક્ટ્સ અને ટાસ્કફોર્સ

પ્રબંધકશ્રી, આ વિષે થોડી વિસ્તારતી માહિતી આપે તો જરા સમજ પડે. :) --120.61.143.249 ૦૪:૧૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

પ્રોજેક્ટ્સ જેવાકે કોઈ એકાદ વિષયવસ્તુ પર નવા લેખો બનાવવા, જોમકે પ્રોજેક્ટ ભારત, પ્રોજેક્ટ હિંદુ, પ્રોજેક્ટ ઇસ્લામ, વગેરે. આ ઉપરાંત ઉપર ચર્ચા ચાલી રહી છે તેવા કામો, જે ક્યારેક એક વ્યક્તિ માટે ભગિરથ કાર્ય હોઈ શકે, તો તેને બદલે એક ટાસ્ક ફોર્સ બનાવી તેમાં રહેલા સભ્યો એક સાથે એક વિષય પર કામ કરે. શ્રેણીઓ મઠારવી એ એક પ્રોજેક્ટ ગણી શકાય, અને આના માટે કોઓર્ડીનેટેડ એફર્ટ્સની જરૂર પડે. સબસ્ટબ્સને વિસ્તારવા કે દૂર કરવા માટે અંકિત કરવા, આ એક પ્રોજેક્ટ હોઈ શકે. વગેરે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૩૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
આ તો બહુ સરસ વિચાર છે. આમ કરતાં વેગ (Speed) હવે ગતિ (Velocity) બની શકશે --sushant ૦૬:૪૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

આગામી વેબ કોન્ફરન્સ

આ કોન્ફરેન્સના અજેન્ડામાં શ્રેણી ની ચર્ચા અને પ્રોજેક્ટ આદિને એજેન્ડામાં લઈ શકાય--sushant ૦૪:૧૫, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ચોક્કસ. ક્યારે ગોઠવીશું આગામી વેબ કોન્ફરન્સ? કોણ કોણ જોડાવા માટે ઈચ્છુક છે? સમય અને દિવસના કોઇ સુઝાવ?--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૨૭, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
ગયા વખતે નજીકનાં સંબંધીની બિમારીને લીધે હાજર રહી શક્યો નહોતો અને ધવલભાઈ સિવાય કોઈને અગાઊથી મારી ગેરહાજરી વિષે જણાવી પણ શક્યો નહોતો એ બદલ આપ સહુ મિત્રોની માફી ચાહું છું. આ વખતે જરૂર પ્રયત્ન કરીશ. --Tekina ૦૫:૧૦, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
મારા મતે આવતો રવિવાર ૨૨/૦૧/૨૦૧૨ કે ૨૯/૦૧/૨૦૧૨ યોગ્ય રહેશે. ભારતીય સમય અનુસાર સવારના ૧૧ વાગ્યે. -- સુશાંત

મારે પણ આગામી વેબ કોન્ફરન્સ મા જોડાવુ છે. ધવલભાઈ, મે વિકિક્શનરિ મ હમણા જ ચાલુ કર્યુ છે. -- દિપાલી (we met during mumbai confernce)

Announcing Wikipedia 1.19 beta

Wikimedia Foundation is getting ready to push out 1.19 to all the WMF-hosted wikis. As we finish wrapping up our code review, you can test the new version right now on beta.wmflabs.org. For more information, please read the release notes or the start of the final announcement.

The following are the areas that you will probably be most interested in:

 • Faster loading of javascript files makes dependency tracking more important.
 • New common*.css files usable by skins instead of having to copy piles of generic styles from MonoBook or Vector's css.
 • The default user signature now contains a talk link in addition to the user link.
 • Searching blocked usernames in block log is now clearer.
 • Better timezone recognition in user preferences.
 • Improved diff readability for colorblind people.
 • The interwiki links table can now be accessed also when the interwiki cache is used (used in the API and the Interwiki extension).
 • More gender support (for instance in logs and user lists).
 • Language converter improved, e.g. it now works depending on the page content language.
 • Time and number-formatting magic words also now depend on the page content language.
 • Bidirectional support further improved after 1.18.

Report any problems on the labs beta wiki and we'll work to address them before they software is released to the production wikis.

Note that this cluster does have SUL but it is not integrated with SUL in production, so you'll need to create another account. You should avoid using the same password as you use here. — Global message delivery ૦૦:૧૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

સમસ્યા આફ્રિકાના રાષ્ટ્રોની યાદી

મિત્રો, આ લેખમાં મેં અંતમાં શ્રેણી:ભૂગોળ મૂકી છે. પણ તેમાં મુખ્ય પાના પરની તમામ શ્રેણી દેખાય છે.... જરા જોઈને સમાધાન કરી આપશો. તે સિવાય આમાં ધ્વજ પણ જોઈ શકાતા નથી.--sushant ૦૮:૨૮, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ઘણા બધા ધ્વજો કોમન્સ પર નથી, માટે નથી જોઈ શકાતા. શ્રેણી:આફ્રિકા ઉમેરી છે, જેને મેં શ્રેણી:ભૂગોળની ઉપશ્રેણી બનાવી છે (જુઓ ઉપર ચાલતી ચર્ચા) જેથી આગળ જતાં આપણી નીતિ મૂજબ કોઈ ફેરફાર કરવાનો ના રહે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૨૬, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ધ્વજ ઠીક કરવામાં મને સફળતા મળી છે. --sushant ૦૬:૪૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ગુજરાતી વિકી વિષે કુપ્રચાર

મિત્રો, આપણા એક સભ્ય શ્રી કોન્ડીચેરીએ આ સંદેશ ધવલજીના ચર્ચા પાના પર લખ્યો હતો: "ધવલભાઈ ગઈકાલે હું અમદાવાદ વિકિપીડિયા મીટઅપ માં યો હતો ત્યાં અમારી ચર્ચા ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર થઇ ત્યાં મને અનિરુધ્ધ ( વિકિપીડિયા એડમીન) એ કીધું કે વિકિપીડિયા ગુજરાતી પ્રોજેક્ટ લગભગ બંધ છે. હવે ખ્યાલ આવ્યો ક આવું નથી."

મિત્રો, ગુજરાતી વિકિ વિષે અમદાવાદના આવા અજ્ઞાની અને પોતાને એડમીનીસ્ટ્રેટર કહેવડાવતા લોકો વિષે જાણી મને ગુસ્સો આવે છે. પોતાને જણકારી નહોય તો તેમણે કહેવું જોઈએ કે મને ખબર નથી પણ આવી ખોટી માહિતી ન ફેલાવી જોઈએ. આવા કુપ્રચારને આપણે વખોડી કાઢવો જોઈએ. અને તે સભ્યને શોધીને તેને આવા પ્રચાર કરતાં રોકવો જોઈએ. ---sushant ૧૭:૦૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
તમારો અભિપ્રાય:
#હું આ કુપ્રચારને વખોડું છું --sushant ૧૭:૦૧, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

સુશાંત ભાઈ, હું અનિરુધ ને વ્યક્તિગત રીતે ઓળખું છું, આજે મેં અંગ્રેજી, commons , વિકિપીડિયા campus ambassador કે ગુજરાતી વિકિપીડિયા માટે કઈ પણ કર્યું છે તો તેના માટે હું અનિરુધ ને આભારી ગણું છું. તેણે જ મને વિકિપીડિયા શું છે તેની માહિતી આપેલી લગભગ આજ થી ૧ વર્ષ પેહલા અને તેમણે જ મને "રંગીલો ગુજરાતી" નાં નામે આઈ ડી બનાવી આપેલું. હું માનું છું ત્યાં સુધી તેમનો ગુજરાતી વિકિપીડિયા માટે કોઈ પણ પ્રકાર નો કુપ્રચાર કરવાનો ઈરાદો નાં હોય શકે, તેમના થી કોઈક ભૂલ થય હશે અથવા તો અજ્ઞાનતા હશે તેવું જ માની ને ચાલીયે. આભાર. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૭:૨૨, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

સાચી વાત છે રંગીલાજી કે કુપ્રચાર કદાચ ભાવાવેશમાં આવીને વાપરેલો શબ્દ છે, અને આપે કહ્યું તેમ આવી માહિતી ભૂલમાં કે અજ્ઞાનતામાં જ આપી હોવી જોઈએ. પણ એ જે હોય તે, જ્યારે વ્યક્તિને પોતાને કોઈ વિષય સંદર્ભે માહિતી ના હોય ત્યારે તે વિષે ટિપ્પણી કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ, નહી કે ખોટી માહિતી આપવી. આશા છે કે જે તે વ્યક્તિને પોતાની ભૂલ સમજાય અને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વિષયે આવી ટિપ્પણી કરવાથી દૂર રહે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૩:૧૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)


મારા મતે તેમણે ગુજરાતી વિકિપીડિયાની માફી માંગવી જોઈએ. આમ કરીને તેમણે સમગ્ર ગુજરાતી વિકિપીડિયનોની અથાગ મહેનતનું જાહેરમાં અપમાન કર્યું છે. રંગીલાજી, આપ મારા અને અન્ય ગુજરાતી વિકિપીડિયનના આક્રોશ વિષે તે અનિરુદ્ધ ભાઈને અવગત કરાવશો. જેથી તે જાહેરમાં ડિંગો મારવાનું બંધ કરે
એક જવાબદાર એડમિનિસ્ટ્રેટરના આવા સ્ટેટમેંટથી કેટલાય વિકિપીડિયનો જે કદાચ ગુજરાતીમાં યોગદાન કરવા ઈચ્છીત હોય તેઓ પાછા વળે છે અને ગુજરાતી વિકિપીડિયાની છબીને નુકશાન પહોંચાડે છે. અંકુર સ્વરૂપે રહેલા ગુજરાતી વિકિપીડિયાનો વિકાસ ધીમો પડે છે.

ધારો કે તેમણે એમ કહ્યું હોત કે ગુજરાતી વિકિપીડિયા વિકસી રહ્યું છે... તો અમદવાદના લોકોને ગર્વ થાત અને નવા સભ્યો પણ બનત.

ધવલભાઈ જે બગીચાને અપાણે સીંચીને ખીલવીયે તેને કોઈ બંજર જમીન કહે તો મારા મગજનો પારો તો ચઢવાનો જ. હું સાંભળીને બેસી ન રહી શકું. જે ખોટું છે તે ખોટું છે. તેને સહન ન કરવો જોઈએ. અને તે પણ ખાસ એવી વ્યક્તિ માટે કે જે પરદેશી ભાષાના બાગને સમૃદ્ધ બનાવીને સ્વદેશી ભાષાને વેરાન જાહેર કરતો હોય.

. --sushant ૦૪:૦૮, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ખુલાસો

ભાળી'તી આગ ને નીકળ્યો આગીયો

ઈ-મેલ લીસ્ટના સભ્યોને મળેલા સંદેશા અનુસાર અમદાવાદની વિકિ મીટીંગમાં " પ્રોજેક્ટ ગુજરાત બંધ છે" એવી ટિપ્પણી અંગ્રેજી વિકિપીડિયાના સંદર્ભમાં હતી અને તેનો અર્થ સમજવામાં ભૂલ થઈ હતી. આ વિષે નો ખુલાસો સભ્ય કોંડાચેરીએ ધવલભઅઈની ચર્ચાના પાના પર કરેલો છે. કોંડાચેરી જેમ આવી ગડમથલ કોઈ પણ શ્રોતાના મનમાં થવાની શક્યતા છે તો જવાદાર વ્યક્તિએ ભાર આપીને એવી માહિતી આપેવી કે તેમની ટિપ્પણી અંગ્રેજી વિકિના સંદર્ભે છે. --sushant ૦૭:૪૬, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

મિત્રો, વાદ-વિવાદમાં પડ્યાં કરતાં ગુજરાતી વિકિપિડિયાનો કઇ રીતે વધુ વિકાસ થાય અને તે વિશે અથાગ પ્રયત્નો કરીએ તો વધુ સારું. --હમઝા ૧૦:૧૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

વિકિપીડિયા અને javascripts

જે ઉદ્દેશ્ય થી મેં ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર editing શરુ કરેલું, તેના તરફ હું ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યો છુ. એટલે મેં ૨ javascript ના પેજ બનાવેલ છે જે તમે અહિયાં જોઈ શકશો સભ્ય:Rangilo_Gujarati/media.js and સભ્ય:Rangilo_Gujarati/common.js આમાંથી બીજી સ્ક્રીપ્ટ નું ઉપયોગ બહુ ફાયદા કારક છે, જો આપ લોકો ભી આ સ્ક્રીપ્ટ નું .js વાળું પેજ તમારા namespace ની અંદર બનાવો તો, ડાબી બાજુ માં રહેલ toolbox કે સાધન પેટીમાં એક Quick Changelog બટન આવી જાય જેના પર ક્લિક કરવા થી એક pop up window આવે અને તેમાં recent changes કે તાજા ફેરફારો બતાય. હાલ માં હું એડમીન નથી એટલે આ બધી વસ્તુ સર્વ સભ્યો માટે ચાલુ નહિ કરી શકું, એટલે હું મારા થકી જ અખતરા કરીશ. જો આપ કોઈ ને ભી આમાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો મારો સંપર્ક સાધવો. ટૂંક સમયમાં જ હું એક tagger તરીકે ઓળખાતી સ્ક્રીપ્ટ લઇ આવીશ કે જેના થી પેજ ને હટાળવા માટે આપણે manually delete નહિ લખવું પડે અને direct button જ દબાવાનું રહેશે. આભાર. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૮:૦૩, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

આર્નવભાઈ, આભાર.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૧:૫૬, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
આતો બહુ સરસ વાત છે. હું પણ જોડાવા માંગીશ. શું તેને માટે જાવા સ્ક્રીપ્ટ આવડવી જરૂરી છે? પણ આ namespace શું છે તે ન સમજાયું? શું તેનો અર્થ ઓળખનું પાનું એવો થાય છે? અને એડિટ કરવાનું બટ્આન ખરેખર ઉપયોગિ થશે. ધવલ ભાઈ તમે તો એડમિનિસ્ટ્રેટર છો તો જાહેર તે સેવા સર્વ સભ્યને ઉપયોગિ થાય એવું કાંઇ કરોને --sushant ૦૪:૧૩, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
નવી વસ્તુ અને સ્ક્રિપ્ટીંગ ને લગતી છે એટલે જોડવા ની ઈચ્છા તો ખરી પણ મને આના વિષે થોડી વધારે માહિતી આપશો?--Kondicherry ૧૧:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

આપ બધાને કામ ગમ્યું તે જાણી ને ખુશ છુ. સુશાન્તભાઈ પહેલા આપનો સવાલ લઉં, તો જી નાં આપને આની માટે java સ્ક્રીપ્ટ આવડવી જોઈએ તે જરૂરી નથી, પણ થોડું ઘણું સહેજ ધ્યાન આપીએ તો સહેલું પડે. namespace નો મારો અર્થ હતો કે જો તમારે કોઈ special function એક્ટીવેટ કરવું હોય તો તમારે તેને લગતી સ્ક્રીપ્ટ આવી રીતે મુકવાની સભ્ય:YourUserid / script .js આ વસ્તુ ને તમારા namespace અંદર કહી શકાય કારણ કે તે તમારા userid જોડે જ રહેશે. તો જો આપને અત્યારે QuickChangelog ની સ્ક્રીપ્ટ જોઈતી હોય તો સભ્ય:Rangilo_Gujarati/common.js અહિયાં થી વચ્ચેના ચોકઠાં માં થી content કોપી કરી લો અને તમારા id ની સાથે બરોબર આ પ્રમાણે જ જોડી લ્યો. અને રહી વાત આ બધાજ user માટે કરવાની તો પછી ધવલભાઈએ આજ વસ્તુ ને મીડિયાવિકિ:Gadget-script કરવું પડે. હાલમાં ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર કોઈ પણ પ્રકાર ના gadgets નથી, તેથી હું સર્વ ને વિનંતિ કરું કે તે individually સ્ક્રીપ્ટ થીજ કામ ચલાવે. આપણે ધીરે ધીરે gadgets તરફ વધીશું. અને હું પણ tagger પર કામ ટૂંક સમયમાં ચાલુ કરી નાખીશ. આભાર. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૩:૫૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

ધન્યવાદ આર્નવ, મેં આનો પ્રયોગ કર્યો આભાર. --sushant ૧૪:૫૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
બધું બરાબર ચાલે છે ને ? રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૬:૨૫, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
હા, હવે મને પેલા ડીલીટ પ્રેસ બટન નો ઈંતેજાર છે. --sushant ૧૬:૩૦, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

થોડા ઘણા અખતરા બાદ મેં tagger સ્ક્રીપ્ટ નું ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર સફળતાપૂર્વક અમલ કર્યું છે. તમારે પણ જો tagger વાપરવું હોય તો આ પ્રમાણે કરો. હું તેમ માની ને ચાલુ છુ કે આપ બધા Vector નો જ ઉપયોગ કરતા હશો, તો આ પ્રમાણે કરવું.સભ્ય:YourUserId/vector.js ની અંદર સભ્ય:Rangilo_Gujarati/vector.js માં થી વચ્ચે નાં ચોકઠાં માં થી માત્ર પહેલી જ લીટી કોપી કરો અને તમારા vector.js માં પેસ્ટ કરી દ્યો. બીજી કોઈ સ્ક્રીપ્ટ હાલ માં નહિ લેતા કારણ કે તેમાં મારા અખતરા ચાલુ છે. પછી પેજ સેવ કરી cache clear કરી ને લોડ કરશો એટલે તમને ઉપર ની બાજુ માં ક્યાંક Tag નામનું બટન દેખાશે, બસ એજ છે આપનું હથિયાર, કોઈ પણ નવા બિનઉપયોગી પેજ ને delete કરવા માગતા હોવ તો તેના પર ક્લિક કરી આગળ વધો. આશા છે બધાને આ વસ્તુ ગમે. કોઈ પણ તકલીફ પડે તો પૂછતા અચકાશો નહિ. હાલ માં મેં તે સ્ક્રીપ્ટ નું localisation કે ભાષાંતર કર્યું નથી, સમય મળશે એટલે તે પણ કરી નાખીશું. આભાર. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૫:૦૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

વાહ. મેં આ સ્ક્રીપ્ટનો પ્રયોગ કર્યો. તે સફળ રહ્યો. ખરેખર સંપાદકો માટે બહુ ઉપયોગી બની રહેશે.આભાર. આ વિકલ્પની ખસિયત એ છે કે તેને માટે ફેરફાર મોડમાં જવાની જરૂર રહેતી નથી. આમ ઘણો સમય બચે છે  :) --sushant ૧૬:૫૩, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

આમંત્રણ

મિત્રો, દ્રાક્ષ આ નવા લેખનો અનુવાદ પૂર્ણ થયો છે. તે લેખ વાંચીને તેને મઠારવા માટે આપ સૌને આમંત્રણ છે. --sushant ૦૮:૩૪, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

અમદાવાદ વિકિપીડિયા મીટઅપ-૩

અમદાવાદ વિકિપીડિયા મીટઅપ-૩ ૧૯મી ફેબૃઅર્ય ના રોજ રાખેલ છે, જેમાં ગુજરાતી ભાષાંતર અને પ્રાથમિક વિકિપીડિયા એડીટીંગ વિષે ચર્ચા થશે. આ મીટઅપ માં બધાને આમંત્રણ છે. વધુ માહિતી માટે http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/Ahmedabad/Ahmedabad3 જુવો. મીટઅપનું સ્થળ હજીસુધી નક્કી નથી કર્યું, આને લગતું કોઈ સુચન હોય તો અચૂક મારો સંપર્ક કરો. --Kondicherry ૦૮:૧૪, ૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

MediaWiki 1.19

(Apologies if this message isn't in your language.) The Wikimedia Foundation is planning to upgrade MediaWiki (the software powering this wiki) to its latest version this month. You can help to test it before it is enabled, to avoid disruption and breakage. More information is available in the full announcement. Thank you for your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). ૧૫:૦૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

અમદાવાદ વિકિપીડિયા મીટઅપ

સર્વ ને મારા નમસ્કાર. ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ રવીવાર ને ખાતે હું અમદાવાદ મા સ્થિત એલ.ડી. કોલેજ માં બારકેમ્પ માં વિકિપીડિયા પર presentation દેવાનો છું. તેમા હું વિકિમીડિયા ફોઉન્ડેશન ના વિવિધ પ્રોજેક્ટો વિશે વાત કરવાનો છુ. અહિયાં થી કોઇ આવવા માગતુ હોય તો મને જણાવો. જેથી કરી ને આપણે કોઇક વ્યવસ્થા કરીએ. આભાર. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૬:૪૬, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

હું જાતે તો નહીં આવી શકું પણ તમને એક વિનંતિ છે કે આપ ખાસ ભાર દઈને ગુજરાતી વિકિ સોર્સ વિષે માહિતી આપશો કે જે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ સ્વરૂપે છે અને તેના સ્વતંત્ર ડોમેન મેળવવાના પ્રયાસ ચાલુ છે. સાહિત્ય રસિકો જો તેમાં જોડાઈ નાનું એવું પણ યોગદાન કરે તો ડોમેન મેળવવાના કાર્યને વેગ મળશે. --sushant ૦૪:૨૦, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
એક નાનો સુધારો. ડોમેઇન મેળવવાની બધીજ પૂર્વ જરૂરીયાતો આપણે સંતોષી ચૂક્યા છીએ, એટલે હવે આપણે તેની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ફક્ત ટેકનિકલ ગતિવિધીઓ ચાલી રહી છે, જે આ મહિનાના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જવાની આશા છે.
પણ હા, વધુ યોગદાનકર્તાઓની તાતી જરૂર છે, કહે @0x1f1f @Netra @16mmK છે ને કે "ઝાઝા હાથ રળિયામણા", માટે આર્નવભાઈને વિનંતિ કે ગુજરાતી વિકિસ્ત્રોત વિષે અને ગુજરાતી વિકિપીડિયા વિષે પણ આ ગોષ્ઠિમાં ચર્ચા કરે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૦:૩૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
જરુર થી કહીશ. મારા થી બનતા પુરતા પ્રયત્નો કરીશ. આભાર. રંગીલો ગુજરાતી (ગપ્પા) ૧૭:૦૭, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)


Medicine project

Dear All

I am writing to share with you a very inspiring initiative regarding health and medicine articles on Wikipedia. Crores of Wikipedia readers read up about health related issues either when they or their loved ones fall ill or before or after they have consulted doctors or when they are curious about a particular disease or drug. In fact, quite a few doctors and nurses also read up these articles to improve their knowledge.

Wikipedia's medical articles have 15-20 crore page views every month. The top 300 articles are viewed more than 1 lakh times every month. The challenge is that the majority of these articles are only available in English.

This initiative (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine/Translation_task_force) has been conceptualised by WikiProject Medicine, Wikimedia Canada and very interesting organisation called Translators Without Borders. It seeks to translate a set of 80 of the most important health care articles into as many languages as possible.

Given the state of our health care system as well as the increasing readership of Indic language projects, there is huge positive impact that we can have if we participate in this initiative and have these articles in all Indic languages. The project page (referenced above) includes an outline of the project, FAQs, useful links and a sign up for interested volunteers.

Gujarati Wikipedians can join this effort by creating a wikiproject for this in Gujarati wikipedia. Remember, you don't have to be a health care professional to help out. All you have to do is simply care.

I am really happy to inform you that few Indic languages have already signed up for this wonderful project. Of these 3 languages - Assamese, Tamil, and Malayalam - have already started wiki project and started working on articles (really big comprehensive articles) related to Medicine.

Assamese wikipedia medicine project page: as:ৱিকিপিডিয়া:ৱিকিপ্ৰকল্প চিকিৎসাবিজ্ঞান

Some of the articles created:


Malayalam wikipedia biology project page: ml:വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/ജീവശാസ്ത്രം

Some of the articles created:

Tamil Wikipedia Medicine project:ta:விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் மருத்துவம்

Please note that this project do not involve machine translation or bots. I am really happy to inform that in Assamese, Tamil, and Malayalam wikipedias these projects are run by doctor (or medicine students) wikipedians :) Yes, Indic wikipedias have editors from all wakes of life.

There is so much potential on these articles. I encourage interested wikipedians to join this project by starting a Wiki project in Gujarati wikipedia for this. Please let me know if you require any support for this.--Shiju ૦૫:૫૦, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)

trial

Please help: replace this red text with a translation of the English message below. Thank you!
@મોનમાઉથપીડિયા જાહેર કરે છે the ચાર્લ્સ રોલ્લ્સ ચેલેંજ

વિકિ-શહેર બનાવવા માટે વિકિપીડિયા પર આ પહેલી વખત બહુભાષી કોલાબોરેશન યોજાઇ રહ્યુ છે. દરેક વિકિપીડિયન આમાં કોઇ પણ ભાષામાં ભાગ લઇ શકે છે. હરીફાઈ પહેલી માર્ચ અને ઓગણીસમી એપ્રીલ ૨૦૧૨ વચ્ચે યોજાઇ રહી છે. (ઇનામ વિતરણનું વેબ પર પ્રસારણ એકવીસમી એપ્રિલે છે).
Sign up now!
"Can you imagine a Wiki Project that involves 1,000 QRpedia codes and free WiFi?"

20 in Welsh so far, esperanto, Swedish, Gujarati? Victuallers (talk) ૧૯:૪૬, ૧ માર્ચ ૨૦૧૨ (UTC)

Updates and Ideas for and from Indic communities

Greetings all! I thought it would be useful to share the following updates from various Indic communities - which you might find interesting for the Gujarati community.

 • Odia community had a great weekend between March 30 and April 2 - including 3 outreach sessions and 1 community meetup. They shared a great report that includes lessons, solutions and next steps on outreach & community collaboration - which are applicable across many communities.
 • India Program worked to several Indic communities on outreach, ideas for helping newbies, Wikiprojects as well as other technical support - and have prepared the following report for March. In April, the plan is to continue this support including Hindi editing at the Crafts Museum GLAM project as well as planning the 10th anniversaries of Nepali and Assamese.

Please reach out to Shiju or I for any support you need. (Our email IDs are shiju@wikimedia.org and noopur@wikimedia.org respectively.)

Please share your comments and ideas below on any of these updates. Noopur28 (talk) ૧૦:૪૬, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૨ (IST)

આપડે પાછળ છીએ

આપની વીકી એ થોડા દિવસો પેહલા 22,000+ પેજ નો આંકડો પાર કર્યો પણ આપડે કેટલા પાછળ છે તે જાણવું હોય તો જોવો કે http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/ - આ વેબસાઈટ વીકી જ છે પણ તે માત્ર ને માત્ર પોકેમોન - જે એક ગેમ અને એનીમેશન સીરીઝ નું નામ છે , તેના માટે જ બનાવેલી છે અને તેના પર 21,268 artical છે . વિચાર કરો એક ગેમ ની વીકી અત્યાર સુધી આપડા થી આગળ છે અને એવું નહિ કે ત્યાં બહુ બદ્ધા લેખો સ્ટબ છે ... ત્યાના મારી ગણતરી પ્રમાણે 90% થી વધુ article non-સ્ટબ છે . આપડે આપડી વીકી માં સુધારો કરી રહ્યા છે પણ તેને વેગ આપવાની જરૂર છે .

એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એન્જીનીરીંગમાં એક વિકિ એકેડેમી

૨૪ અપ્રિલના રોજ એલ.ડી. કોલેજ ઓફ એન્જીનીરીંગમાં એક વિકિ એકેડેમીનું આયોજન કર્યું છે. અહિથી કોઇ આવવા માગતુ હોય તો તેમને હાર્દિક આમંત્રણ છે. અહી તે માટેની લિંક આપેલી છે. જેમાં હું ગુજરાતી વિકિપીડિયા વિષે કહેવાનો છું. સૂચનો સ્વીકાર્ય છે.-- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૮:૦૪, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨ (IST)

ઑલ ધ બેસ્ટ!--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૦:૩૦, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨ (IST)
આભાર તમારો ધવલભાઈ.-- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/યોગદાન) ૨૧:૦૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૨ (IST)

Updates and Ideas for and from the India communities (May 2012)

Greetings! Here is another series of updates from across Indic language communities which might be useful for the Gujarati community!

 • The first Indian language Wikipedia conference: WikiSangamolsavam was successfully conducted by Malayalam Wikipedians in Kollam, Kerala.
 • The Film project in Hindi Wikipedia has been active since December, 2011 with 4 editors and over 1000 film articles. It's also an open invitation for more members to hop in and expand the project scope.
 • Gujarati Wikipedians have started working on their third book on Wikisource called Bhadrambhadra. They are also planning to conduct a Wiki summer camp for students in Gujarat.
 • The Assamese community is doing great on a bunch of projects including the CD project, medicine project and the ongoing photo contest organized by volunteers. The community is also planning an event to celebrate the 10th anniversary of Assamese Wikipedia on June 10th, 2012.
 • The translation project in Kannada Wikipedia is 12 members strong.
 • The Odia community members have implemented the social media pilot to attract newbies and engage them in editing via Facebook. This plan requires mentors from the existing community to guide new users to edit Wikipedia
 • Here's is a list of all the Outreach documents translated in Indic languages by respective community members. This is work in progress and all community members are welcome to help translate more documents!
 • Here's a blog post by Barry Newstead, the Chief Global Development Officer, WMF on his wonderful experience at the WikiSangamolsavam in Kerala.
Please reach out to Shiju or I for any support you need. (Our email IDs are shiju@wikimedia.org and noopur@wikimedia.org respectively.)

Please share your comments and ideas below on any of these updates.Noopur28 Noopur28 (talk) ૧૪:૦૮, ૧૬ મે ૨૦૧૨ (IST)

Updates on Social Media pilot

Greetings! Here is a small update on the Social Media pilot supported by India Program. This pilot is running on two Facebook groups for Wikipedia activities: one in English (One is You can also write on Wikipedia) and one in Odia (Odia Wikipedia). Both of these are being piloted to see if we can explain the very basics of editing to new editors and to encourage them to make their first basic edits. This is done You can visit these groups to see the regular editing sessions that we are conducting there. So far, we have been able to get 30 first time editors in English and 10 in Odia - all of whom have completed a few basic tasks (like creating usernames, corrected mistakes, adding references, inter-wiki links!)

Facebook is a useful way of engaging with young users because they are more comfortable there. Here is a 19 point comprehensive guide that we've developed to illustrate the kind of language, nature of messages and way of interacting on Fb that you might find useful and can implement on your groups as well. Please note the mini-editing sessions we have devised with just 5 tasks to make the start of a new editor's Wiki journey really simple! If you need any help to try this pilot in your group please write to me (noopur@wikimedia.org). (Even if your community does not yet have a facebook page, or if the page is inactive right now, I can support you.) Happy to help! Noopur28 (talk) ૧૪:૨૪, ૨૯ મે ૨૦૧૨ (IST)

Update on IPv6

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the full version of this announcement on Meta)

The Wikimedia Foundation is planning to do limited testing of IPv6 on June 2-3. If there are not too many problems, we may fully enable IPv6 on World IPv6 day (June 6), and keep it enabled.

What this means for your project:

 • At least on June 2-3, 2012, you may see a small number of edits from IPv6 addresses, which are in the form "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334". See e.g. w:en:IPv6 address. These addresses should behave like any other IP address: You can leave messages on their talk pages; you can track their contributions; you can block them. (See the full version of this announcement for notes on range blocks.)
 • In the mid term, some user scripts and tools will need to be adapted for IPv6.
 • We suspect that IPv6 usage is going to be very low initially, meaning that abuse should be manageable, and we will assist in the monitoring of the situation.

Read the full version of this announcement on how to test the behavior of IPv6 with various tools and how to leave bug reports, and to find a fuller analysis of the implications of the IPv6 migration.

--Erik Möller, VP of Engineering and Product Development, Wikimedia Foundation ૦૬:૩૦, ૨ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

2011 Picture of the Year competition

македонскиnorskpolski

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2011 Picture of the Year competition is now open. We are interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year 2011. Any user registered at Commons or a Wikimedia wiki SUL-related to Commons with more than 75 edits before 1 April 2012 (UTC) is welcome to vote and, of course everyone is welcome to view!

Detailed information about the contest can be found at the introductory page.

About 600 of the best of Wikimedia Common's photos, animations, movies and graphics were chosen –by the international Wikimedia Commons community– out of 12 million files during 2011 and are now called Featured Pictures.

From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons Features Pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories.

We regret that you receive this message in English; we intended to use banners to notify you in your native language but there was both, human and technical resistance.

See you on Commons! --Picture of the Year 2011 Committee ૨૩:૪૯, ૫ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

IRC on community building - June 7, 2012

Hey folks, Hisham had posted an update on the community building pilot Shiju ran as part of India Program. This pilot was run in Assam but there are tips and pointers and suggestions from this pilot that are relevant for all Indic communities. As part of the India Programs IRCs, we propose the first monthly IRC of June to be on this topic. We'd like to discuss how to build and support communities by increasing the number of editors, assessing progress on Wikiprojects as well as fostering possibilities of new collaborations. Please join us on 7th June at 09:30 p.m IST using this link. Thank you. Noopur28 (talk) ૧૬:૪૮, ૬ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

નવા ઢાંચાઓ

ભાઈશ્રી ચિરાયુભાઈ તથા હર્ષભાઈની અથાગ મહેનતથી આજે આપણા વિકિમાં Infobox Indian jurisdiction અને અન્ય ઢાંચાઓ (હવામાન જેવા) આજે કદાચ દરેક વિકિ કરતા વધું સારા અને ચચોટ રીતે દર્શાવી શકીયે છીએ. દા.ત. અમદાવાદનો લેખ તથા ગુજરાતનો લેખ તેમની કુશળતા અને મહેનતનું પરિણામ છે. આ કામ ખૂબ સરસ આકાર લઈ રહ્યું છે. સીતારામ... મહર્ષિ --૧૯:૧૨, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

બન્ને મિત્રોને ખૂબ અભિનંદન. ઘણુ સરસ. - ટેકીના.--2.50.18.68 ૨૧:૧૧, ૧૦ જૂન ૨૦૧૨ (IST)
બંન્ને મિત્રોને પ્રબંધક અને સભ્ય એમ બેવડી જવાબદારી તરફથી મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મહામહેનતે બનતાં અને ઘણીજ તકનિકી આવડત માંગી લેતા આ ઢાંચાઓ પર તેઓએ ઘણું સુંદર કાર્ય કર્યું છે. આગળ પણ તેમના જ્ઞાનનો લાભ આપણને મળતો રહે તેવી અભ્યર્થનાસહઃ. ||અભિનંદન|| --અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૧૧, ૧૧ જૂન ૨૦૧૨ (IST)


હવે લેખમાં સંદર્ભ મુકવો એક્દમ આસાન

 1. આ લિંક પર જાઓ લોગ ઇન કરીને http://gu.wikipedia.org/wiki/Special:MyPage/vector.js?action=edit
 2. નીચેનો કોડ કોપી પેસ્ટ કરો(કોઇપણ ફેરફાર કર્યા વગર)
importScriptURI('http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:ProveIt_GT/ProveIt.js&action=raw&ctype=text/javascript');
 1. સેવ કરો.

હવે જ્યારે તમે કોઇપણ પેજમાં ફેરફાર કરો બટન દબાવશો ત્યારે નીચે જમણી બાજુ એક ટુલબાર દેખાશે તેમાં "add a refrence" પર ક્લિક કરશો એટ્લે સંદર્ભ ઉમેરવા માટેની બધી field આવશે. જેમાં માહિતી ઉમેરિ "inser into form" પર ક્લિક કર્શો એટ્લે જ્યાં કર્સર હશે ત્યાં સંદર્ભ ઉમેરાઇ જશે. કંઇ પણ તકલીફ હોય તો જણાવશો. આભાર.-- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/યોગદાન) ૨૧:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

વિક્ષનરી અંગે

વિક્ષનરીમાં નારાયમ સ્ક્રિપ્ટ ચાલુ કરાવા મે જે બગ રિપોર્ટ કર્યો હતો તે ક્લિયર થઇ ગયો છે. હવે વિક્ષનરી પર પણ નારાયમ સ્ક્રિપ્ટ એક્ટિવેટ થઈ ગઇ છે. અને સાથે સાથે વિકિઅવતરણ પર પણ ચાલુ થઇ ગઈ છે. -- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/

જી હા, વિકિઅવતરણમાં નારાયમ સક્રિય કરાવવા માટે મેં વિનંતિ કરી હતી, જે અસામાન્ય સંજોગોમાં સમુદાયની પરવાનગી વગર પણ મંજૂર થઈ છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૧૯, ૧૪ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

An Invite to join the Wikimedia India Chapter

Wikimedia India logo
- - - - - - - - - - - - Wikimedia India Chapter - - - - - - - - - - - -
Hi all,

Greetings from the Wikimedia India Chapter !

Wikimedia India is an autonomous non-profit organization. The objective of the Chapter is to educate Indian public about availability and use of free and open educational content and build capacity to access and contribute to such resources in various Indian languages and in English. It works in coordination with Wikimedia Foundation and the Wikipedian community to promote building and sharing of knowledge through Wikimedia projects.

As you have shown an interest in articles related to India we thought you might be interested in knowing about the Wikimedia India chapter, its activities, volunteering and process to gain membership to the society. We need your help.

More details can be found at Official Portal Our Blog Our Wiki
We welcome you to join and particpate in the India Chapter's activites. To join the chapter please click here. We thank you for your your contributions thus far and look forward to your continued participation.


Sincerely,
On behalf of the Wikimedia India chapter.

Naveenpf (talk) ૦૭:૩૮, ૧૫ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

Lessons on community building

Dear all, Assamese Wikipedia has seen phenomenal growth in the past one year. It currently has 31 active editors and 6 Wikiprojects (from 10 editors and no project in November 2011.) Their average monthly edits increased from 3000 in April 2011 to 5000 in November 2011. Congratulations, Assamese Community! India Program worked closely the Assamese community - and this work was part of Shiju's pilot focused on basic community building. There are several lessons for how small (and larger) communities can be built. It is worth reflecting on what inspired this progress, and to share these with all other communities.

Lessons

Strong communication: Like Shiju developed strong personal bonds with Assamese Wikipedians to guide them in their efforts, any community needs open communication, exchange of ideas and brainstorming to keep its projects going.
Initial push: Some of us are experienced editors and some might need help getting started. Shiju helped conduct the first two outreach sessions in Assam and this gave the community confidence to do more.
Encouraging collaboration: The basic idea of any Wikiproject is working together. A single editor can write many articles but a group of editors can manage a Wikiproject of hundreds of articles!
Building capacity and confidence: What started with basic support, translations and outreach advice by Shiju resulted in a wonderful 10th anniversary celebration where all editors themselves confidently put forth ideas to promote Assamese Wikipedia.
Healthy environment: Any organization, club or even a group of friends needs cooperation and productive inputs to progress. Like the Assamese Wikipedia family, young and old people from different walks of life who contribute selflessly to Wikipedia need that motivation to continue. Let's always strive to make it a pleasant experience.

While this update focuses on how the Assamese community has successfully woven together a bunch of great friendships, collaborations and figured a great way of working toegether, these learnings could help every community think about what they could also do, or do more of!. If you want to discuss measures to build or improve your community or need our help to start a Wikiproject, you can write to Shiju (salex@wikimedia.org) or if you are interested in conducting outreach sessions, do reach out to Nitika (nitika@wikimedia.org) Noopur28 (talk) ૧૬:૫૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

Presenting Chatasabha

Hi All,

This message is in English, sincere apologies for that.

New editors across Indic Wikipedias often face problems while editing for which need they help. However, most don't know where they can ask questions or get clarifications as they are usually unfamiliar with village pumps or mailing lists or even talk pages on basic editing. Many existing editors want to help new editors and could appreciate a central place where they can meet and help new editors. India Program has started a pilot to support the Odia community's help desk, Chatasabha. (Incidentally, "Chata" means student and "Sabha" means community, in Odia.) This pilot will build on the community's existing efforts - and seeks to provide a structured way of designing and running a Help Desk. It takes learnings from English Wikipedia's Tea House as well as other experiences on Help Desk and similar services.


The Help Desk that is being piloted is user friendly, has guidelines to provide simple answers to new editors and tries to manage the work load of existing community members by providing ready answers to frequently asked questions. The user friendliness of the Help Desk is in the form of being able to ask questions without getting stuck on Wiki markups as well as illustrated answers to some questions.

I have put a page on meta which has the pilot design. Eventually, we would like to help other Indic languages build similar Help Desks. Please do provide your feedback on the talk page.

-- Subha WMF (talk) ૧૦:૧૯, ૨૬ જૂન ૨૦૧૨ (IST) (subha@wikimedia.org)

યોગદાન) ૧૩:૨૪, ૧૪ જૂન ૨૦૧૨ (IST)

છ છ્હ સીએચએ અને સીએચએચએ

ગુજરાતીમાં છ લખવું હોય તો chha સીએચએચએ ટાઈપ કરવું પડે જ્યારે અહીં છ્હ લખાય છે. ઘટતું કરવા વિનંત્તિ.Vkvora2001 (talk) ૧૯:૦૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨ (IST)

તમે "cha" ટાઇપ કરશો એટ્લે "છ" લખાશે.-- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/યોગદાન) ૨૧:૪૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૨ (IST)
cha એટલે સીએચએ નો ગુજરાતીમાં ચ થાય. યુનીકોડમાં છ chha ટાઈપ કરવાથી થાય છે જ્યારી અહીં છ્હ થાય છે.Vkvora2001 (talk) ૧૩:૨૩, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨ (IST)
યુનિકોડ સપોર્ટ કરતી બધી જ વેબસાઇટ્સ પોતપોતાની અનુકૂળતા મુજબનું કિ-બોર્ડ લે-આઉટ આપે છે, યુનિકોડનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલિટરેશન માટેનું કોઈ ચોક્કસ માળખુ ઉપલબ્ધ નથી. આપણે અહિં ઓછી મહેનતે અને તાર્કિક રીતે વધુ સરળતાથી ટાઇપ થઈ શકે તેવું લેઆઉટ રજૂ કર્યું છે. ગુજરાતીમાં cનો કોઈ ચોક્કસ ઉચ્ચાર છે નહિ, એટલે તેનો ચ અને chનો છ કર્યો છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૦૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨ (IST)

ગુજરાતી વિકિપીડિયાને ગુજરાતની શાળાઓમાં પ્રચલિત કરવાની એક સંભવીત પરિયોજના

ગુજરાતી વિકિપીડિયા ના સાથી સભ્યો,

૨૫ ઓગસ્ટ,૨૦૧૨ના રોજ અમદાવાદ ખાતે મારે "ત્રિપદાઃ શાળા સંસ્થાઓના અગ્રણીઓને મળવાનો એક બહુ જ સરસ અને મહત્વનો મોકો મળ્યો.

શરૂઆતની પરિચયાતમક ચર્ચાઓ બાદ પછી શાળા ના અધ્યાપકો અને શિક્ષકોએ ગુજરાતી વિકિપીડિયા અને ભાષા પરનાં પ્રભુતવ ને પ્રાધાન્ય આપવા બાબતે ખૂબ જ ઉત્સાહજનક અને સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો. તેઓએ એ મુલાકાત દરમ્યાન જ ગુજરાતી વિકિપીડિયા પરના યોગદાનકર્તા ની સંખ્યા વધારવા માટે ગુજરાતી માધ્યમ ની ૧૦ શાળાઓ માં એક નિબંધ સ્પર્ધા યોજાવાનાં આયોજન વિષે પણ નક્કર સુચનો રજૂ કર્યાં.

આ મુલાકાત માં વિકિપીડિયા તરફથી નૂપુર રાવલ, હર્ષ કોઠારી , કોનારક રત્નાકર અને હું ઉપસ્થિત હતા. અમને તેમનો આ પ્રસ્તાવ ખૂબ ગમ્યો. પણ કોનારકે કહ્યા મુજબ, આપના ગુજરાતી વિકિપીડિયાના હાલના સભ્યોની મદદ વિના આ કાર્યક્રમ સફળ થવો મુશ્કેલ જ નહિ પણ અશક્ય છે. અંગ્રેજી વિકિપીડિયા ઉપર આવો એક કાર્યક્રમ થયો હતો જેમાં ૧૫૦૦ બાળકોએ લેખ લખ્યા અને ઘણી બધી મુશ્કેલી ઉભી થયી હતી. એટલે અમે ગુજરાતી માટે ફક્ત ૨૦ બાળકો નો પ્રસ્તાવ આપ્યો, જે પોતાના શિક્ષકો અને આપ સભ્યોની દેખરેખ હેઠળ ૨૦ લેખ ઉપર કામ કરશે જેથી કરીને આપણા અત્યારના લેખોને કોઈ પણ નુકસાન ના થાય. આ બાળકો ને પહેલા ગુજરાતી ટાઈપીંગ, વિકિપીડિયા ના નિયમો અને માહિતી શોધવા ની તાલીમ મળશે.

જો આ કાર્યક્રમ ખરેખર સફળ થાય તો આપણને ગુજરાત સરકાર અને બીજી શાળાઓની મદદથી આપણે આ પ્રયોગને ગુજરાતની શાળાઓ સુધી પણ વિસ્તૃત કરી શકીએ. મળશે. સાથે સાથે, ગુજરાતી વિકિપીડિયા ઉપર નવયુવાનોનો જુસ્સો આવી જશે અને આપણી યોગદાન સંખ્યા ઘણી વધશે! આ અઠવાડિયાથી અમે અમદાવાદમાં સ્થિત સભ્યો અને શાળા પ્રતિનિધિ શરૂમાં નક્કી કરાયેલ ૧૦ શાળાઓ ની મુલાકાત લઇશું. વિકિપીડિયા આપણા સૌ માટે મુક્ત છે છતાં, આપણી આજ્ઞા અને આપણા વિચારો જાણ્યાં વગર આ કાર્યક્રમ આગળ ના વધી શકે.

આપણા વિચાર અહી જરૂર થી જણાવશો!

સાભાર,

અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ Amvaishnav 10:26, 27 ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ (IST)

ખરેખર સરસ કાર્ય છે. આપને મારા તરફથી કોઈ મદદ જોઇએ તો જણાવશો. આપ જાણો છો તેમ હું મુંબઈમાં રહું છું. ભૌગિલિક મર્યાદાઓ છે. તેમ છતાં મારાથી શક્ય તે મદદ કરવા હું તૈયાર છું. --sushant (talk) ૨૧:૩૬, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ (IST)
ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છો અશોકભાઈ તથા અન્ય સાથી મિત્રો. સુશાંત ભાઈએ કહ્યું તેમ, ભૌગોલિક મર્યાદાઓ બાદ કરતા અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ કામ આવી શકાય તો ધન્યતા અનુભવીશ. ભાવનગર ખાતે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ કરવો હોય તો કહેજો હું પ્રયત્ન કરીશ. સીતારામ... મહર્ષિ --Maharshi675 (talk) ૧૯:૦૯, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ (IST)

Help decide about more than $10 million of Wikimedia donations in the coming year

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

Hi,

As many of you are aware, the Wikimedia Board of Trustees recently initiated important changes in the way that money is being distributed within the Wikimedia movement. As part of this, a new community-led "Funds Dissemination Committee" (FDC) is currently being set up. Already in 2012-13, its recommendations will guide the decisions about the distribution of over 10 million US dollars among the Foundation, chapters and other eligible entities.

Now, seven capable, knowledgeable and trustworthy community members are sought to volunteer on the initial Funds Dissemination Committee. It is expected to take up its work in September. In addition, a community member is sought to be the Ombudsperson for the FDC process. If you are interested in joining the committee, read the call for volunteers. Nominations are planned to close on August 15.

--Anasuya Sengupta, Director of Global Learning and Grantmaking, Wikimedia Foundation ૦૧:૩૬, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૨ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

GLAM Crafts Museum blog post

Dear all, Here's a blog post cum report on India's first GLAM initiative at the National Crafts Museum! The program started out in English but was taken forward in Hindi to suit the staff members who have been enthusiastically creating articles and editing in Hindi Wikipedia! The program has been a bold step to prove that GLAM can very well happen in India - with its own design and structure and it has also given the Hindi community a precious gift of 6 new editors.

A special thanks to User: Roboture who has been with us in each and every meet and helped train editors, User:Yann for his first set of invaluable Commons contributions and to User:Aniruddhajnu and User:Siddhartha Ghai for coming down to the museum to inspire the staff members.

Hope this gives more courage to any community that wants to start a similar project! Would love to provide any help needed. Noopur28 (talk) ૧૨:૦૦, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૨ (IST)

Announcements for India Program - July/August 2012

Dear all, Here are a few updates and announcements regarding the India Program team:

 • Hisham Mundol, heading the India Program operations in India is stepping down from the position. Here is Hisham's note of farewell on the mailing list.
 • As per the announcement made by Barry Newstead, Chief Global Development Officer at the Wikimedia Foundation, WMF will be giving Center for Internet and Society (CIS), Bangalore a grant for two years to expand their Access to Knowledge (A2K) program.
 • As per the announcement made by Sunil Abraham, heading CIS, Bangalore - CIS will be hiring all the existing consultants of India Program from September 1, 2012.
 • CIS invites volunteers for the selection committee to recruit a Program Director for the A2K program. More details can be found here.
 • CIS also announces a vacancy for the post of Program Director - A2K program. More details about the position can be found here.

For further questions or clarifications, you can write on my talk page or please feel free to mail me at nraval@wikimedia.org. Thank you. Noopur28 (talk) ૧૫:૫૪, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ (IST)

More opportunities for you to access free research databases

The quest to get editors free access to the sources they need is gaining momentum.

 • Credo Reference provides full-text online versions of nearly 1200 published reference works from more than 70 publishers in every major subject, including general and subject dictionaries and encyclopedias. There are 125 full Credo 350 accounts available, with access even to 100 more references works than in Credo's original donation. All you need is a 1-year old account with 1000 edits. Sign up here.
 • HighBeam Research has access to over 80 million articles from 6,500 publications including newspapers, magazines, academic journals, newswires, trade magazines and encyclopedias. Thousands of new articles are added daily, and archives date back over 25 years covering a wide range of subjects and industries. There are 250 full access 1-year accounts available. All you need is a 1-year old account with 1000 edits. Sign up here.
 • Questia is an online research library for books and journal articles focusing on the humanities and social sciences. Questia has curated titles from over 300 trusted publishers including 77,000 full-text books and 4 million journal, magazine, and newspaper articles, as well as encyclopedia entries. There will soon be 1000 full access 1-year accounts available. All you need is a 1-year old account with 1000 edits. Sign up here.

You might also be interested in the idea to create a central Wikipedia Library where approved editors would have access to all participating resource donors. Add your feedback to the Community Fellowship proposal. Apologies for the English message (translate here). Go sign up :) --Ocaasi (talk) ૦૭:૪૫, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ (IST)

Request for Comment: Legal Fees Assistance Program

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize for addressing you in English. I would be grateful if you could translate this message into your language.

The Wikimedia Foundation is conducting a request for comment on a proposed program that could provide legal assistance to users in specific support roles who are named in a legal complaint as a defendant because of those roles. We wanted to be sure that your community was aware of this discussion and would have a chance to participate in that discussion.

If this page is not the best place to publicize this request for comment, please help spread the word to those who may be interested in participating. (If you'd like to help translating the "request for comment", program policy or other pages into your language and don't know how the translation system works, please come by my user talk page at m:User talk:Mdennis (WMF). I'll be happy to assist or to connect you with a volunteer who can assist.)

Thank you! --Mdennis (WMF)૦૭:૨૬, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata is getting close to a first roll-out

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language.)

As some of you might already have heard Wikimedia Deutschland is working on a new Wikimedia project. It is called m:Wikidata. The goal of Wikidata is to become a central data repository for the Wikipedias, its sister projects and the world. In the future it will hold data like the number of inhabitants of a country, the date of birth of a famous person or the length of a river. These can then be used in all Wikimedia projects and outside of them.

The project is divided into three phases and "we are getting close to roll-out the first phase". The phases are:

 1. language links in the Wikipedias (making it possible to store the links between the language editions of an article just once in Wikidata instead of in each linked article)
 2. infoboxes (making it possible to store the data that is currently in infoboxes in one central place and share the data)
 3. lists (making it possible to create lists and similar things based on queries to Wikidata so they update automatically when new data is added or modified)

It'd be great if you could join us, test the demo version, provide feedback and take part in the development of Wikidata. You can find all the relevant information including an FAQ and sign-up links for our on-wiki newsletter on the Wikidata page on Meta.

For further discussions please use this talk page (if you are uncomfortable writing in English you can also write in your native language there) or point me to the place where your discussion is happening so I can answer there.

--Lydia Pintscher ૧૮:૫૦, ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Upcoming software changes - please report any problems

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

All Wikimedia wikis - including this one - will soon be upgraded with new and possibly disruptive code. This process starts today and finishes on October 24 (see the upgrade schedule & code details).

Please watch for problems with:

 • revision diffs
 • templates
 • CSS and JavaScript pages (like user scripts)
 • bots
 • PDF export
 • images, video, and sound, especially scaling sizes
 • the CologneBlue skin

If you notice any problems, please report problems at our defect tracker site. You can test for possible problems at test2.wikipedia.org and mediawiki.org, which have already been updated.

Thanks! With your help we can find problems fast and get them fixed faster.

Sumana Harihareswara, Wikimedia Foundation Engineering Community Manager (talk) ૦૮:૨૫, ૧૬ ઓકટોબર ૨૦૧૨ (IST)

P.S.: For the regular, smaller MediaWiki updates every two weeks, please watch this schedule.

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Fundraising localization: volunteers from outside the USA needed

Please translate for your local community

Hello All,

The Wikimedia Foundation's Fundraising team have begun our 'User Experience' project, with the goal of understanding the donation experience in different countries outside the USA and enhancing the localization of our donation pages. I am searching for volunteers to spend 30 minutes on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real-time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be low amounts, like 1-2 dollars)

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. Please sing up and help us with our 'User Experience' project! :) If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!

Thanks!
Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, ૨૨:૩૦, ૧૭ ઓકટોબર ૨૦૧૨ (IST)

Be a Wikimedia fundraising "User Experience" volunteer!

Thank you to everyone who volunteered last year on the Wikimedia fundraising 'User Experience' project. We have talked to many different people in different countries and their feedback has helped us immensely in restructuring our pages. If you haven't heard of it yet, the 'User Experience' project has the goal of understanding the donation experience in different countries (outside the USA) and enhancing the localization of our donation pages.

I am (still) searching for volunteers to spend some time on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. **All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be very low amounts, like 1-2 dollars)**

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!!

Thanks!

Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, ૦૨:૨૪, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

કડિઓના નામ

જ્યારે એડ્રેસબાર માંથી આપણે કોપી કરીને કોઇ પણ જગ્યા એ પેસ્ટ કરીયે છીએ ત્યારે યુનિકોડના કેરેક્ટરની બદલે લાંબી સ્ટ્રીંગ આવે છે. શું આપણે આવી લાંબી સ્ટ્રીંગને બદલે ફોનેટિકમાં કન્વર્ટ કરી ને લિંક તૈયાર કરી શકીયે? કોઇકને કોઇ લેખની કડી મોકલીયે ત્યારે નાની કડી જ હોય તો વધુ મજા આવે. વેબ-ડેવલોપમેન્ટ જાણતા મિત્રો આ વાત તથા આ પ્રશ્ન થી પરિચિત હશે. સીતારામ.. મહર્ષિ --Maharshi675 (talk)

બે શક્યતા છે.
[1] URLShortner (જેવા કે ડબલ્યુ ડબલ્યુ ડબલ્યુ કોલન ફોરવર્ડ સ્લેશ ફોરવર્ડ સ્લેશ જીઓઓ ડોટ જીએલ) નો ઉપયોગ કરવો
[2] જયાં Past કરવું હોય ત્યાં (જો એ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ હોય તો) URL Hiding નો ઉપયોગ કરવો.
ઉપયોગી થયા હોવા બદલ આશા સભર --વિહંગ (talk) ૧૮:૩૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
વિહંગભાઈ તમે પ્રથમ લિંક આપી એ url short કરવા વપરાશે. એના માટે સરસ વસ્તુ છે. મહર્ષિભાઈ તમે http://code.cside.com/3rdpage/us/url/converter.html લિંક પર જઈને નીચેના બોક્ષમાં http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%96%E0%AA%AA%E0%AB%83%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A0 url નાખીને HexaDecimal Code Converter પર ક્લિક કરજો એટલે ઉપરના બોક્ષમાં તમને જોઇએ છે તેવુ url મળશે. આવું કંઇક http://gu.wikipedia.org/wiki/મુખપૃષ્ઠ.. આભાર ..-- હર્ષ કોઠારી (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૨:૦૧, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia. Read-only mode expected.

(Apologies if this message isn't in your language.) Next week, the Wikimedia Foundation will transition its main technical operations to a new data center in Ashburn, Virginia, USA. This is intended to improve the technical performance and reliability of all Wikimedia sites, including this wiki. There will be some times when the site will be in read-only mode, and there may be full outages; the current target windows for the migration are January 22nd, 23rd and 24th, 2013, from 17:00 to 01:00 UTC (see other timezones on timeanddate.com). More information is available in the full announcement.

If you would like to stay informed of future technical upgrades, consider becoming a Tech ambassador and joining the ambassadors mailing list. You will be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Thank you for your help and your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). ૨૦:૪૮, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

Help turn ideas into grants in the new IdeaLab

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

 • Do you have an idea for a project to improve this community or website?
 • Do you think you could complete your idea if only you had some funding?
 • Do you want to help other people turn their ideas into project plans or grant proposals?

Please join us in the IdeaLab, an incubator for project ideas and Individual Engagement Grant proposals.

The Wikimedia Foundation is seeking new ideas and proposals for Individual Engagement Grants. These grants fund individuals or small groups to complete projects that help improve this community. If interested, please submit a completed proposal by February 15, 2013. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG for more information.

Thanks! --Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation ૦૧:૫૬, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Correct it here.)

Permission to perform actions

Hi All, I am from Nagpur, Maharashtra and my home wiki is Urdu Wikipedia. Here I would like to generate database reports from toolserver by my bot, like statistics of user edits, adding youtube template removing youtube URLs in artilcels, list of empty categories, uncat categories, active users, IPs activity and many more. Will Gujrtati wiki community be interested in it and allow me to perform these actions? Muhammad Shuaib (talk) ૧૫:૩૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

આવો આપણે જાણીએ કાર્યક્રમ, ભરુચ

કાર્યક્રમ દરમ્યાન જયમ પટેલ

આવો આપણે જાણીએ આ કાર્યક્રમ ભરુચ ખાતે આવેલા નર્મદાનગર કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરના ઉપક્રમે યોજાયેલા ભરુચ જિલ્લાઓની શાળાઓ માટેના વિજ્ઞાનમેળા દરમ્યાન કરવામાં આવ્યો હતો. એમાં ગુજરાતી વિકિપીડિયા તેમજ વિકિસ્ત્રોતનો લાભ કઈ રીતે મેળવી શકાય, હાલમાં કઈ કઈ માહિતીઓ/ પુસ્તકો/ રચનાઓ ઉપલબ્ધ છે, અહીં યોગદાન કઈ રીતે કરી શકાય, ગુજરાતી ભાષામાં કેવી રીતે લખી શકાય, વિકિ નીતિઓ શું છે, વગેરે બાબતોની સમજ લોકોને આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત જુદા જુદા લેખો લોકોને કોમ્પ્યુટર પર બતાવ્યા હતા. આ મેળો બે દિવસ ચાલ્યો હતો. ભરુચ રહેતા દેવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, સતિષ પટેલ તથા જયમપટેલ વિકિપીડિઅન તરીકે હાજર રહ્યા હતા.--સતિષચંદ્ર (talk) ૨૧:૨૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

અદ્ભુત, અતિ અદ્ભુત સતિષભાઈ! મને એકલા હાથે કોઈપણ બાહ્ય મદદ વગર આવા dedication સાથે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવાનું સૌ વિકિપીડિયનો શીખે તો ગુજરાતી પ્રજા ધન્ય થઈ જાય. આપની સરાહના કરું એટલી ઓછી છે. અને હા, સાથે સાથે દેવેન્દ્રસિંહજી અને આપણા જયમભાઈએ પણ ખભેખભા મીલાવીને આ વિજ્ઞાનમેળામાં સૌને વિકિપીડિયા વિષે જ્ઞાન વહેંચ્યું તે બદલ વિકિપીડિયા વતી હું પ્રબંધકને નાતે અને આપના અંગત ચાહકને નાતે પણ આપનો આભારી છું.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૪:૧૨, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આપની ત્રિપુટીને ખોબલે ખોબલે અભિનંદન. --sushant (talk) ૧૧:૦૪, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
શ્રી.સતિષભાઈ, દેવેન્દ્રભાઈ અને જયમ. આપનો હાર્દિક ધન્યવાદ અને વિકિપીડિયા વતી હાર્દિક આભાર. આમ જ, આપનાં કાર્યેથી પ્રેરણા પામી, અમ જેવા અન્ય સભ્યશ્રીઓ પણ ઉત્સાહ પામશે. વાહ ! --અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૬:૨૬, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
ખૂબજ સરસ. ધન્યવાદ. આજ રીતે આપણે પણ વિકિસ્રોતની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે રૂપાયતન ખાતે આયોજન કરીશુ. - નિલેશ બંધીયા (talk) ૧૮:૨૩, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

Wikidata phase 1 (language links) coming to this Wikipedia

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this locally.

Wikidata has been in development for a few months now. It is now time for the roll-out of the first part of it on your Wikipedia. Phase 1 is the support for the management of language links. It is already being used on the Hungarian, Hebrew, Italian and English Wikipedias. The next step is to enable the extension on all other Wikipedias. We have currently planned this for March 6.

What is Wikidata?

Wikidata is a central place to store data that you can usually find in infoboxes. Think of it as something like Wikimedia Commons but for data (like the number of inhabitants of a country or the length of a river) instead of multimedia. The first part of this project (centralizing language links) is being rolled out now. The more fancy things will follow later.

What is going to happen?

Language links in the sidebar are going to come from Wikidata in addition to the ones in the wiki text. To edit them, scroll to the bottom of the language links, and click edit. You no longer need to maintain these links by hand in the wiki text of the article.

Where can I find more information and ask questions?

Editors on en:wp have created a great page with all the necessary information for editors and there is also an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata

To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages. You can see previous editions here.

--Lydia Pintscher ૨૧:૩૬, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata phase 1 (language links) live on this Wikipedia

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this locally. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

As I annonced 2 weeks ago, Wikidata phase 1 (language links) has been deployed here today. Language links in the sidebar are coming from Wikidata in addition to the ones in the wiki text. To edit them, scroll to the bottom of the language links, and click edit. You no longer need to maintain these links by hand in the wiki text of the article.

Where can I find more information and ask questions? Editors on en:wp have created a great page with all the necessary information for editors and there is also an FAQ for this deployment. It'd be great if you could bring this to this wiki if that has not already happened. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.

--Lydia Pintscher ૦૪:૨૮, ૭ માર્ચ ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. ૦૧:૧૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૩ (IST) (wrong page? You can fix it.)

Wikidata phase 2 (infoboxes) coming to this Wikipedia

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

A while ago the first phase of Wikidata was enabled on this Wikipedia. This means you are getting the language links in each article from Wikidata. It is soon time to enable the second phase of Wikidata (infoboxes) here. We have already done this on the [first 11 Wikipedias] (it, he, hu, ru, tr, uk, uz, hr, bs, sr, sh) and things are looking good. The next step is English Wikipedia. This is planned for April 8. If everything works out fine we will deploy on all remaining Wikipedias on April 10. I will update this part of the FAQ if there are any issues forcing us to change this date. I will also sent another note to this village pump once the deployment is finished.

What will happen once we have phase 2 enabled here? Once it is enabled in a few days you will be able to make use of the structured data that is available on Wikidata in your articles/infoboxes. It includes things like the symbol for a chemical element, the ISBN for a book or the top level domain of a country. (None of this will happen automatically. Someone will have to change the article or infobox template for this to happen!)

How will this work? There are two ways to access the data:

 • Use a parser function like {{#property:p169}} in the wiki text of the article on Yahoo!. This will return “Marissa Mayer” as she is the chief executive officer of the company.
 • For more complicated things you can use Lua. The documentation for this is here.

We are working on expanding the parser function so you can for example use {{#property:chief executive officer}} instead of {{#property:p169}}. The complete plan for this is here.

Where can I test this? You can already test it on test2.

Where can I find more information and ask questions? We have collected the main questions in an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.

--Lydia Pintscher ૨૨:૨૮, ૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Vacancy for Programme Officer, Pilot Projects (Access to Knowledge)

The Centre for Internet & Society (CIS) is seeking applications for the post of Programme Officer, Pilot Projects for its Access to Knowledge (A2K) Programme. The position will be based in its Bangalore office. Programme Officer will collaboratively work with the A2K Team and would report to the Programme Director, Access to Knowledge at CIS.

You can read the detailed job description here. --Nitika.t (talk) ૧૨:૫૭, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)

Request for comment on inactive administrators

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians. Please also consider translating the proposal.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hello!

There is a new request for comment on Meta-Wiki concerning the removal of administrative rights from long-term inactive Wikimedians. Generally, this proposal from stewards would apply to wikis without an administrators' review process.

We are also compiling a list of projects with procedures for removing inactive administrators on the talk page of the request for comment. Feel free to add your project(s) to the list if you have a policy on administrator inactivity.

All input is appreciated. The discussion may close as soon as 21 May 2013 (2013-05-21), but this will be extended if needed.

Thanks, Billinghurst (thanks to all the translators!) ૧૦:૧૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery (Wrong page? You can fix it.)

Article request: Transport for London

Is anyone interested in making a Gujarati stub article on en:Transport for London, the transport agency of London? If so, there is a Gujarati website that can help with making the article. Thank you WhisperToMe (talk) ૨૦:૧૬, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)

Wikidata phase 2 (infoboxes) is here

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

A while ago the first phase of Wikidata was enabled on this Wikipedia. This means you are getting the language links in each article from Wikidata. We have now enabled the second phase of Wikidata (infoboxes) here. We have already done this on the [first 11 Wikipedias] (it, he, hu, ru, tr, uk, uz, hr, bs, sr, sh) a month ago and two days ago on the English Wikipedia. Today all the remaining Wikipedias followed.

What does having phase 2 enabled here mean? You are now able to make use of the structured data that is available on Wikidata in your articles/infoboxes. It includes things like the symbol for a chemical element, the ISBN for a book or the top level domain of a country. (None of this will happen automatically. Someone will have to change the article or infobox template for this to happen!) The current state is just the beginning though. It will be extended based on feedback we get from you now.

How will this work? There are two ways to access the data:

 • Use a parser function like {{#property:p159}} in the wiki text of the article on Wikimedia Foundation. This will return “San Francisco” as that is the headquarter location of the non-profit.
 • For more complicated things you can use Lua. The documentation for this is here.

We are working on expanding the parser function so you can for example use {{#property:headquarter location}} instead of {{#property:p159}}. The complete plan for this is here.

Where can I test this? You can test it on test2 if you don't want to do it in an article here.

Where can I find more information and ask questions? We have collected the main questions in an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.


We are excited about taking yet another step towards allowing all Wikipedias share structured data and collect and curate it together. --Lydia Pintscher ૦૦:૩૮, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

[en] Change to wiki account system and account renaming

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

(Distributed via global message delivery ૦૯:૦૯, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST). Wrong page? Correct it here.)

[en] Change to section edit links

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery ૨૩:૫૮, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (IST). Wrong page? Correct it here.)

Article request: Brampton

Would anyone mind starting a Gujarati stub on en:Brampton? It is a city in Canada with a large Indian population. Thank you WhisperToMe (talk) ૦૯:૧૭, ૨ મે ૨૦૧૩ (IST)

Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • ૦૨:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૩ (IST)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom ૦૨:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૩ (IST)

Trademark discussion

Hi, apologies for posting this in English, but I wanted to alert your community to a discussion on Meta about potential changes to the Wikimedia Trademark Policy. Please translate this statement if you can. We hope that you will all participate in the discussion; we also welcome translations of the legal team’s statement into as many languages as possible and encourage you to voice your thoughts there. Please see the Trademark practices discussion (on Meta-Wiki) for more information. Thank you! --Mdennis (WMF) (talk)

Universal Language Selector to replace Narayam and WebFonts extensions

On June 11, 2013, the Universal Language Selector (ULS) will replace the features of Mediawiki extensions Narayam and WebFonts. The ULS provides a flexible way of configuring and delivering language settings like interface language, fonts, and input methods (keyboard mappings).

Please read the announcement on Meta-Wiki for more information. Runab ૧૯:૩૭, ૫ જૂન ૨૦૧૩ (IST) (posted via Global message delivery)

Free Research Accounts from Leading Medical Publisher. Come and Sign up!

gets Wikipedia editors free access to reliable sources that are behind paywalls. I want to alert you to our latest donation.

 • Cochrane Collaboration is an independent medical nonprofit organization that conducts systematic reviews of randomized controlled trials of health-care interventions, which it then publishes in the Cochrane Library.
 • Cochrane has generously agreed to give free, full-access accounts to medical editors. Individual access would otherwise cost between $300 and $800 per account.
 • If you are active as a medical editor, come and sign up :)

Cheers, ૦૨:૩૪, ૧૭ જૂન ૨૦૧૩ (IST)

Cochrane Library Sign-up (correct link)

My apologies for the incorrect link: You can sign up for ' accounts at the. Cheers, ૦૩:૦૯, ૧૭ જૂન ૨૦૧૩ (IST)

X!'s Edit Counter

Pywikipedia is migrating to git

Hello, Sorry for English but It's very important for bot operators so I hope someone translates this. Pywikipedia is migrating to Git so after July 26, SVN checkouts won't be updated If you're using Pywikipedia you have to switch to git, otherwise you will use out-dated framework and your bot might not work properly. There is a manual for doing that and a blog post explaining about this change in non-technical language. If you have question feel free to ask in mw:Manual talk:Pywikipediabot/Gerrit, mailing list, or in the IRC channel. Best Amir (via Global message delivery). ૧૮:૪૫, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૩ (IST)

VisualEditor and your Wikipedia

(Please translate this message)

Greetings,

The Wikimedia Foundation will soon turn on VisualEditor for all users, all the time on your Wikipedia. Right now your Wikipedia does not have any local documents on VisualEditor, and we hope that your community can change that. To find out about how you can help with translations visit the TranslationCentral for VisualEditor and read the easy instructions on bringing information to your Wikipedia. The User Guide and the FAQ are very important to have in your language.

We want to find out as much as we can from you about VisualEditor and how it helps your Wikipedia, and having local pages is a great way to start. We also encourage you to leave feedback on Mediawiki where the community can offer ideas, opinions, and point out bugs that may still exist in the software that need to be reported to Bugzilla. If you are able to speak for the concerns of others in English on MediaWiki or locally I encourage you to help your community to be represented in this process.

If you can help translate the user interface for VisualEditor to your language, you can help with that as well. Translatewiki has open tasks for translating VisualEditor. A direct link to translate the user interface is here. You can see how we are doing with those translations here. You need an account on Translatewiki to translate. This account is free and easy to create.

If we can help your community in any way with this process, please let me know and I will do my best to assist your Wikipedia with this |exciting development. You can contact me on my meta talk page or by email. You can also contact Patrick Earley for help with translations and documents on Mediawiki. We look forward to working with you to bring the VisualEditor experience to your Wikipedia! Keegan (WMF) (talk) ૦૦:૩૨, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

ગુજરાતી લિપ્યાંતર કી-બોર્ડમાં ફેરફારો અને પ્રતિભાવની અપેક્ષા

કેમ છો, મિત્રો?

તાજેતરમાં મારી પત્નિને 'દઉ' શબ્દ લખતાં પડતી મુશ્કેલી જોઇને આ બગ-ખરાબી મેં અહીં ગીટહબ પુલ વિનંતિ વડે સરખી કરી છે. જોકે, વધુ પ્રતિભાવ માટે અહીં નોંધ મૂકી રહ્યો છું.

ફેરફારો નીચે પ્રમાણે છે:

 • ઔ લખવા માટે હવે, aU
 • કૌ લખવા માટે હવે, kU
 • કૂ લખવા માટે હવે, kuu
 • દઉ લખવા માટે dau, વગેરે.

--KartikMistry (talk) ૧૭:૩૮, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

આ ખૂબ મોટો ફેરફાર છે, અને જે મિત્રો લાંબા સમયથી યોગદાન કરે છે તેમને અને અન્ય સ્થળે (જેમકે ગુજરાતી લેક્સિકન અને ભગવદ્‌ગોમંડલ પર) વપરાતા કિ-લેઆઉટ સાથે સુસંગત નહી રહેતા, તેવા લોકોને મુશ્કેલી પડશે. મારા મતે U ને ઊ માટે જ રહેવા દેવો જોઈએ. દઉ લખવા માટે સરળ ઉપાય છે, da`u ટાઇપ કરવું. અસંધક/અયોજક કેરેક્ટર - ` નો ઉપયોગ આપણે ખાસ કરીને આવા કારણો માટે જ રાખ્યો છે. સ્વાગત સંદેશામાં આપેલી ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ટાઇપ કરવુંની કડી પર ઘણુ સમજાવેલું છે, તેના પર નજર નાંખી જતા નવા જોડાયેલા સભ્યોને લગભગ બધું ટાઇપ કરતા ફાવી જાય છે. આપની પત્નીને પણ વિનંતિ કરશો કે તેઓ પણ ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ટાઇપ કરવું બરાબર એકાદ બે વખત જોઈ લે અને થોડો મહાવરો કરી લે. મારી વિનંતિ છે કે હાલ પૂરતી આપની ગીટાહબ પૂલ રિક્વેસ્ટને મોકૂફ રાખશો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૨૯, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
આભાર ધવલભાઈ! મારી પુલ રીકવેસ્ટમાં હું આ ફેરફાર પાછા ખેંચીને ULSનાં મદદ પાનામાંની વિગતો પણ સુધારી લઇશ.--KartikMistry (talk) ૧૭:૪૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
aU લખવા માટે એ શીફ્ટ અને યુ એમ ત્રણ કી દબાવવી પડે. અંગ્રેજી યુની જગ્યા કી બોર્ડની વચ્ચે આવેલી હોઈ આંગળીને વધારે કસરત કરવી પડે છ્હે જે પણ ધ્યાનમાં રાખવું. Vkvora2001 (talk) ૨૦:૨૦, ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
બે હાથે ટાઇપ કરતાં હોવ તો આ સરળ પડે. જો મારા ફેરફારને ધ્યાનમાં લઇએ તો દઉ લખવા માટે, da`u (૪) ની જગ્યાએ dau (3) કી દબાવવી પડે અને કી સંખ્યા kau (3) એ kU (૩) ની જેમ જ રહે છે :) ઓછી કી દબાવવાની રીતે જોઇએ તો ઇનસ્ક્રિપ્ટ વધુ સારું ગણાય.
આભાર કાર્તિકભાઈ! નારાયમનાં મદદનાં પાના પર આ વિગતો મૂકેલી છે, જેને તમે યથાવત્ જ ULSની મદદ પર મૂકી શકો છો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૧:૩૫, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
હા, હવે તમે જોશો કે દરેક ઇનપુટ મેથડની બાજુમાં ? વાળી મદદ કડી છે, જે હવે જે તે કી-બોર્ડનાં મદદ પાનાં તરફ દોરી જાય છે (લગભગ ૧૫ દિવસ પહેલાં આ ઉમેરવામાં આવ્યું છે!). દા.ત. ઇનસ્ક્રિપ્ટ માટે, આ પાનું ખૂટતી વિગતો ધીમે-ધીમે ઉમેરવામાં આવી રહી છે. --KartikMistry (talk) ૦૮:૦૯, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
અત્યુત્તમ! અને મેં લિપ્યાંતરણના ઉદાહરણોમાં આ દૌ અને દઉ ઉમેરી દીધું છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૫૮, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
થૈ અને થઇ પણ ઉમેરી શકાય. --sushant (talk) ૦૮:૦૨, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)
ઉદાહરણ તરીકે એક જ દૃષ્ટાંત પુરતું છે. અને આમે થઇ એવો કોઈ શબ્દ નથી, સાચી જોડણી થઈ છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૫૦, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

HTTPS for users with an account

Greetings. Starting on August 21 (tomorrow), all users with an account will be using HTTPS to access Wikimedia sites. HTTPS brings better security and improves your privacy. More information is available at m:HTTPS.

If HTTPS causes problems for you, tell us on bugzilla, on IRC (in the #wikimedia-operations channel) or on meta. If you can't use the other methods, you can also send an e-mail to https@wikimedia.org.

Greg Grossmeier (via the Global message delivery system). ૦૦:૩૭, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST) (wrong page? You can fix it.)

Converting units with Module:Convert

Template:Convert can be used to convert between different units of measurement. That template is very complex (it has thousands of subpages if all units are supported), and it would be difficult to fix all problems so that the output is properly displayed here.

I have developed a module as an alternative to the templates. The module has several advantages, including the fact that only a very small number of pages need to be maintained, and that the module can readily be adapted so that all text displayed by convert is in Gujarati, and all text used in the convert wikitext can also be in Gujarati if wanted.

Please see User talk:Johnuniq#Convert module for further information. Assistance translating unit names is needed. Johnuniq (talk) ૧૬:૦૨, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

Calling for participation: CIS-A2K's Train The Trainer Program

CIS-A2K is organising a 4 day Train the Trainer (TTT) program in Bangalore during first week of October 2013. The idea of the program is to build capacity and enable community members to conduct outreach sessions independently or with minimal support to introduce Wikipedia to prospective editors in their respective Indian languages.

By way of this program, CIS-A2K wants to support and enable community members who might be interested to conduct Wikipedia outreach sessions in their own cities/languages. The event is open to all Wikimedia volunteers from India who can and want to support outreach events in the coming year.

CIS-A2K is calling for applicants for it's Train the Trainer Program. If you'd like to be part of this program please make sure that you meet the selection criterion and submit Train the Trainer Program Application From by 13th September, 2013.

To know more about the program, rationale, overview, timeline etc. please visit the Meta page.

We look forward to hearing from you soon. For any further queries please mail at a2k@cis-india.org.

Thanks --Nitika.t (talk) ૧૮:૫૧, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (IST)

WikiProject: Lilavati's Daughers

Excuse me for writing in English. The Indian Academy of Sciences brought out a book titled Lilavati's Daughters. The book concentrates on 50 Women of Sciences in India. A few people attended Wikimania 2013 in Hong Kong and few people watched it on live stream, a talk by User:Keilana on articles on Women Scientists and thought this might be a good idea to an edit-a-thon on. This page is a placeholder for the event. I request user contributions on the topic and also listing the same on this page. Hindustanilanguage (talk) ૧૪:૪૪, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ (IST).

Notifications

Notifications inform you of new activity that affects you -- and let you take quick action.

(This message is in English, please translate as needed)

Greetings!

Notifications will inform users about new activity that affects them on this wiki in a unified way: for example, this new tool will let you know when you have new talk page messages, edit reverts, mentions or links -- and is designed to augment (rather than replace) the watchlist. The Wikimedia Foundation's editor engagement team developed this tool (code-named 'Echo') earlier this year, to help users contribute more productively to MediaWiki projects.

We're now getting ready to bring Notifications to almost all other Wikimedia sites, and are aiming for a 22 October deployment, as outlined in this release plan. It is important that notifications is translated for all of the languages we serve.

There are three major points of translation needed to be either done or checked:

Please let us know if you have any questions, suggestions or comments about this new tool. For more information, visit this project hub and this help page. Keegan (WMF) (talk) ૦૦:૦૬, ૫ ઓકટોબર ૨૦૧૩ (IST)

(via the Global message delivery system) (wrong page? You can fix it.)

Speak up about the trademark registration of the Community logo.

Introducting Beta Features

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) ૦૧:૨૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), ૦૧:૨૮, ૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

Call for comments on draft trademark policy

ઈન્ફોબોક્સ ઈંડિયન જુરીક્સડીક્શનમાં ગુજરાતનો નક્શો

હાલમાં અક્ષાંસ રેખાંશની સુધારના કરતી વખતે એક વાત ધ્યાનમાં આવી છે કે ઈન્ફોબોક્સ ઈંડિયન જુરીક્સડીક્શનમાં ગુજરાતનો નક્શો અક્ષાંસ રેખાંશના સંદર્ભે કાંઈક ભૂલ ભરેલો છે. દરિયાકિનારે આવેલા ગામડા (ઉ.દા. વેરાવળ) છેક દરિયાની અંદર દેખાય છે. કોઈ ગામનું સ્થળ પાણીની અંદર હોય તે આંખોને ખૂબ ખટકે છે. હવે આપણે ગામના અક્ષાંસ રેખાંશના ચોકસાઈ ભરેલા આંકડા આપતા હોઈએ ત્યારે આ નાનકડી બાબતે શા માટે કાચું રાખવું? તે નક્શો ઠીક કરવાની જરૂર છે. આ માટે શું કરવું જોઈએ? બગ ફાઈલ કરવાની જરૂર છે કે પછી અન્ય જાણકાર લોકોને આસુધારવા વિશે ખ્યાલ છે? --Sushant savla (talk) ૧૭:૨૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

અસફળ પ્રયાસ કર્યો ! પણ બહુ મેળ બેઠો નહિ. જો કે એટલી ખબર તો પડી જ કે ઢાંચાનાં પેરામીટર્સમાં લેફ્ટ અને બોટમ વેલ્યુમાં થોડો ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. પણ સચોટ વેલ્યુ મળી નહિ. કાલે ફરી વાત, અથવા ધવલભાઈ જેવા કોઈ જાણકાર મદદ કરે તો આગોતરો આભાર. બાકી ત્યાં સુધી કાંઠાનાં ગામો પાણીમાં ડૂબેલા રહેશે. બીજું શું !!--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૦૧:૩૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
હવે તો જળબંકારીત શોકાતુર ગામોનો અશોકાતુર સમય દૂર નથી લાગતો.--Sushant savla (talk) ૨૦:૩૧, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
હું પણ નજર નાખી જોઈશ, જોઈએ કોઈ સફળતા મળે છે કે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૪:૦૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
I have done few corrections in Infobox Indian Jurisdiction. It seems to be correct now. Please verify it.--ચિરાયુ ચિરીપાલ (ચર્ચા) ૧૩:૨૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
Chirayu ji, Ashik ji is right. It is problem with the map and not with the placement of the RED DOT. As this is the problem of placement of entire map, if you modify the placement of the red dot, it will be solved for Veraval but will result in wrong placement for many other places. Request you to revert your edits. --મકનભાઇ હાથી ૧૩:૩૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
મકનભાઇ હાથીજી, Actually all the places were shown wrong by few pixels, the fact is that the difference was so minor that for other locations it seemed correct but it was noticeable for locations on shore. I have checked other articles also, places near shore(veraval, mandvi, dwarka etc.) and others (surat, ahmedabad etc.) and verified it. --ચિરાયુ ચિરીપાલ (ચર્ચા) ૧૩:૪૯, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
Chirayu ji, you being an IT guy telling us this? You have taken wrong sample to verify your changes. when you moved RED DOT, you should have checked places having the sea on the opposite side and a few other EDGE CASES for the regression testing. There is no point considering Surat and Ahmedabad for that as they do not form EDGE CASE. If you had checked EDGE CASES , you must have noticed that now they are shown in water. I wrote the message ONLY after verification hence what I am stating is based on DATA that has become visibly wrong now, you being in IT should be able to guess what I am talking about. The a few places that were earlier shown (correctly) as being on the landmass, are now shown as being in the sea. also a few places that were on the edge of their proper district boundaries have now moved to adjacent districts. Let me re-iterate, that changes that you did, howsoever good in the intention, are serving the purpose for the limited set of places (i.e. the places which are on shore and has the sea on west, south or southwest side. ) only. A proper solution is required. --મકનભાઇ હાથી ૧૪:૨૨, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

ઘણે દિવસે ડાયરો જામ્યો

Chirayu and Friends, At he Outset I Thank you Chirayu for taking up the matter so quickly! I am not a technical person so can't discuss much on the topic. However i have tried testing few villages on Boundary and on sea shore as under:

I find that place of red dot is perfectly depicted on state boundary or on the Shore.

ચિરાયુભાઈ, અશોકભાઈ, ધવલભાઈ, મકનભાઈ અને અન્ય સૌ મિત્રો કે જેમણે આ સુધારાણા કાર્યમાં રસ લીધો અને સહભાગ કર્યો તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

મકનભાઈ, પડદો ઊંચો કરો કે ખુરશી ઊંચી કરો, આપણે તો ફીલ્મ દેખાવાથી મતલબ, હા હા હા!

--Sushant savla (talk) ૨૨:૧૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

સૌ મિત્રોનો અને ખાસ તો "દૂધમાંથી પોરા" શોધી કાઢનાર (અને એમ જ્ઞાનકોશની તબિયત ટનાટન રાખનાર) સુશાંતજી અને એ દૂધનો ફરી "દૂધપાક" બનાવી દેનાર ચિરાયુજીનો હાર્દિક આભાર. ભાઈ ચિરાયુજી, આપ હમણાં ઘણાં દહાડે દેખાયા ! (અને મકનજી પણ !) ક્યારેક ક્યારેક અમારી પણ ભાળ કાઢતા રહો ભાઈઓ. ધન્યવાદ.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૪૨, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
નાછુટકે વચ્ચે પડુ છું કેમકે ચિરાયુજી એ છેલ્લા ફેરફારો કર્યા ત્યાં સુધી, સુશાંતજીએ જેના "યોગ્ય" તરીકે ઉદાહરણ આપેલા એમાંના ઘેંસવા (તા. ઝાલોદ), વાસણ (તા. ધાનેરા), વેલણ (તા.કોડીનાર) અનુક્રમે સરહદની બહાર અને દરીયામાં દેખાતા હતા. છેલ્લા ફેરફારો પછી હવે એ બરોબર બોર્ડર પર દેખાય છે. (છેલ્લા ફેરફાર પછી). ખબર નથીકે સુશાંતજી ને કેવી રીતે પહેલેથી યોગ્ય દેખાયા. પણ અન્ય કોઇ ને કબુલ કરવું ગમે કે ન ગમે, મકનભાઇની વાત તદ્દન ખરી હતી એટલે સુશાંતભાઇએ જે રીતે એમને ઉતારી પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે ખેદ જનક છે. સુશાંતભાઇ પાસેથી આ અપેક્ષિત ન હતું. --લિ., વિહંગ વ્યાસંગી ૧૬:૪૯, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
Thanks Makanbhai and everyone else. Makanbhai was actually right but I was just expecting few examples of places(with links) of which he was talking about so that I could refer to them.I found one later, ચેન્નઈ and reverted my Red dot placement edits to original and changed Gujarat map placement. Thanks everyone again.--ચિરાયુ ચિરીપાલ (ચર્ચા) ૧૭:૪૫, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
વિહંગભાઈ, મેં કોઈને ઉતારી પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. એવું કરવાથી મારે ફાયદો શું? વિહંગભાઈની ટિપ્પણીનો સખત શબ્દોમઆં નિષેધ. એ તેમનો નિજી મત છે. વાતનો આશય સમજ્યા વિના પૂર્વગ્રહો ન બાંધી લેવા જોઈએ અને ખોટા આક્ષેપો કરી સભ્યો વચ્ચે વેરભાવ વધારવાનું કાર્ય ન કરવું જોઈએ. --Sushant savla (talk) ૧૮:૩૦, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)
Christmas bells.png

"ડાયરો (?)". સુશાંતભાઈ દ્વારા "ઉતરી પડવાનો (!)" હક્ક અહીં એકમાત્ર મહાનુભાવને જ છે એવું અમે માનતા હતા !!! (જો કે એ મહાનુભાવ આ વાતે ખોટું લગાડે તેવા નથી !) અને એ મહાનુભાવ ’મકનભાઈ’ તો નથી જ.....એટલે સુશાંતભાઈએ કોઈને "ઉતારી પાડ્યા" હોય એવું માનવું અસ્થાને છે. મકનભાઈએ તો બહુ જ ઝીણવટથી ઉપરોક્ત ક્ષતિનો અભ્યાસ કર્યાનું જણાય છે અને એમણે મેં (જો કે મારૂં જ્ઞાન સિમિત છે એટલે) અડસટ્ટે નોંધેલા ક્ષતિનાં કારણ ને પોતાનો ટેકો પણ જાહેર કર્યો જ હતો (આભાર, મકનભાઈ). ચિરાયુજી પણ ઘણાં જાણકાર મિત્ર છે, એમણે પોતાના જ્ઞાનને કામે લગાવી, થોડા અખતરાઓ કરી, અંતે યોગ્ય નિરાકરણ કાઢી જ આપ્યું છે. એમનાં એ ટ્રાયલ-એરર પ્રકારનાં સુધારાઓથી વચ્ચે સાવ સચોટ નહિ તો અગાઉ કરતાં વધુ સારૂં એવું રિઝલ્ટ મળ્યું એ કારણે સુશાંતજીએ તેમને પ્રોત્સાહક પ્રતિભાવ આપ્યો હોય એમ બને. (એ સામાન્ય માનવીય બાબત છે). અને અંતે સુશાંતજીએ માત્ર એક હળવું ઉદાહરણ આપીને (‘પડદો ઊંચો કરો કે ખુરશી ઊંચી કરો, આપણે તો ફીલ્મ દેખાવાથી મતલબ,’) મારી અને મકનભાઈની વાતનો સ્વિકાર જ કર્યો છે. (એમણે અમને સૌને ત્યાં જ "અભિનંદન" પણ આપ્યા છે એ જોવાનું કદાચ વિહંગજી ચૂકી ગયા છે) આમાં એ સજ્જન અને મહેનતુ માણસે કોઈને "ઉતારી" પાડ્યા હોય એવું ફલિત થતું નથી. ફરી હળવા શબ્દોમાં કહું તો, સુશાંતભાઈએ તો "ઊંચકવા"ની વાત કરી છે, "ઉતારવા"ની નહિ ! જો કે, વિહંગજીએ પણ કદાચ કોઈ સભ્યશ્રીને નાહક માઠું ન લાગે એ બાબતની ચિંતા રાખતા જ સુશાંતભાઈને જરાતરા ઠપકાભર્યું લખાણ કર્યું હશે. ટૂંકમાં, જ્યાં કસુંબા સિવાયની અન્ય કોઈપણ ’કડવાટ’ હોય ત્યાં ’ડાયરો’ ન હોય ! તો મિત્રો, પરસ્પર કડવાટ મેલીને કસુંબો ઠપકારો અને રંગકસુંબલ ડાયરા જમાવો. અરસપરસ કોઈ મિત્રની (સાચી/ખોટી) ’માન્યતા’ થી જો મકનભાઈને અને સુશાંતભાઈને માઠું લાગ્યું હોય તો, અને એ બંન્ને સ્વિકાર્ય ગણે તો, સૌ વતી હું માફી માગી લઉં છું (પ્રેમના પયગંબર ઈશુ અને નાતાલની યાદમાં આટલું તો આપણે કરી જ શકીએ). ફરી એક વખત, ચિરાયુજીએ તુરંત કાર્યરત થઈ યોગ્ય સુધારો કર્યો એ બદલ આભાર. Merry Christmas to all.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૧૩, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)

Thank you Chirayubhai for fixing the issue. અને અશોકભાઈ, તમારો તો આભાર માન્યો મનાય એમ નથી, આ સશોક વાતાવરણને અશોક-અશોક કરીને તમે ઉમદા કાર્ય કર્યું.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૩:૪૧, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)