વિકિપીડિયા:યોગદાન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ વેબ પર્ ક ઇ રિતે લેખો મુકાય છે.માનો કે મારે કોઇ સારો લેખ લખીને મુકવો હોય તો મારે શુ કરવુ જોઇએ.તે જણાવવા વિનંતિ