આની સાથે જોડાયેલા ફેરફાર

Jump to navigation Jump to search

પાનાં સાથે જોડાયેલા ફેરફારો જોવા માટે પાનાનું નામ દાખલ કરો. (શ્રેણીના સભ્યો જોવા માટે, શ્રેણી:શ્રેણીનું નામ દાખલ કરો). Changes to pages on તમારી ધ્યાનસૂચિમાં હોય તેવા ફેરફારો ઘાટા અક્ષરોમાં દેખાશે.

તાજા ફેરફારોના વિકલ્પો છેલ્લાં | | | ૧૪ | ૩૦ દિવસમાં થયેલા છેલ્લાં ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦ ફેરફારો દર્શાવો
નોંધણી કરેલા સભ્યો છુપાવો | અનામી સભ્યો છુપાવો | મારા ફેરફારો છુપાવો | બૉટો બતાવો | નાના ફેરફારો છુપાવો | પાનાનું વર્ગીકરણ બતાવો | દર્શાવો વિકિડેટા
૦૦:૪૩, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ પછી થયેલા નવા ફેરફારો બતાવો
   
પાનાનું નામ:
સંક્ષેપોની યાદી:
નવું
આ ફેરફાર દ્વારા નવું પાનું નિર્મિત થયું (નવા પાનાઓની યાદી પણ જુઓ)
નાનું
આ એક નાનો ફેરફાર છે
બૉટ
આ ફેરફાર બોટ દ્વારા કરાયો હતો
ડેટા
વિકિડેટા સંપાદન
(±૧૨૩)
પાનાનું કદ આપેલા અંકો જેટલાં બાઈટ્સ જેટલું બદલ્યુ છે.

૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦

  • હટાવેલાઓનું માહિતિ પત્રક (ડિલિશન લૉગ) ૨૦:૩૫ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું તન્ત્ર દૂર કરવામાં આવ્યું ‎(માહિતીનો અભાવ, અત્યંત ટૂંકો લેખ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=વિકિપીડિયા અયોગ્ય. અપૂરતી માહિતી.|subpage=તન્ત્ર|year=2020|month=ફેબ્રુઆરી|day=13}} તન્ત્ર એ આપણા રૂષિ ઓ દ્વરા વીક્સા વવામા આવેલી ટેકનોલોજી છે જે (cosmic power) બ્રહમાન્ડ મા રહેલી પ્રાણ શક્ત...")