આની સાથે જોડાયેલા ફેરફાર

Jump to navigation Jump to search

પાનાં સાથે જોડાયેલા ફેરફારો જોવા માટે પાનાનું નામ દાખલ કરો. (શ્રેણીના સભ્યો જોવા માટે, શ્રેણી:શ્રેણીનું નામ દાખલ કરો). Changes to pages on તમારી ધ્યાનસૂચિમાં હોય તેવા ફેરફારો ઘાટા અક્ષરોમાં દેખાશે.

તાજા ફેરફારોના વિકલ્પો છેલ્લાં | | | ૧૪ | ૩૦ દિવસમાં થયેલા છેલ્લાં ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦ ફેરફારો દર્શાવો
નોંધણી કરેલા સભ્યો છુપાવો | અનામી સભ્યો છુપાવો | મારા ફેરફારો છુપાવો | બૉટો બતાવો | નાના ફેરફારો છુપાવો | પાનાનું વર્ગીકરણ બતાવો | દર્શાવો વિકિડેટા
૧૯:૪૩, ૩૧ મે ૨૦૨૦ પછી થયેલા નવા ફેરફારો બતાવો
   
પાનાનું નામ:
સંક્ષેપોની યાદી:
નવું
આ ફેરફાર દ્વારા નવું પાનું નિર્મિત થયું (નવા પાનાઓની યાદી પણ જુઓ)
નાનું
આ એક નાનો ફેરફાર છે
બૉટ
આ ફેરફાર બોટ દ્વારા કરાયો હતો
ડેટા
વિકિડેટા સંપાદન
(±૧૨૩)
પાનાનું કદ આપેલા અંકો જેટલાં બાઈટ્સ જેટલું બદલ્યુ છે.

૩૧ મે ૨૦૨૦

  • હટાવેલાઓનું માહિતિ પત્રક (ડિલિશન લૉગ) ૧૨:૦૩ Aniket ચર્ચા યોગદાન દ્વારા પાનું યાદવ રાજપૂત દૂર કરવામાં આવ્યું ‎(અન્ય ભાષાનું મથાળું/લખાણ: આટલી જ માહિતી હતી: "{{delete|કારણ=યદુવંશી રાજપૂત લેખ છે જ. આ ગુજરાતી વિકિપીડિયા છે, હિંદી નહી. કોપી-પેસ્ટ.|subpage=યાદવ રાજપૂત|year=2020|month=મે|day=29}} યાદવ રાજપૂત પરિચય યાદવ એક વંશ છે યાદવ કોઈ જાતિ નથી ભગવાન કૃષ્ણ રા...")

૩૦ મે ૨૦૨૦

૨૯ મે ૨૦૨૦

૨૮ મે ૨૦૨૦

૨૭ મે ૨૦૨૦

૨૬ મે ૨૦૨૦

૨૫ મે ૨૦૨૦