લાંબા પાનાઓ

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. (ઇતિહાસ) ‎બાપ્તિસ્મા (બૅપ્ટિઝમ) ‎[૩,૬૪,૫૬૯ બાઇટ્સ]
 2. (ઇતિહાસ) ‎શ્રીલંકાનો આંતરવિગ્રહ ‎[૩,૫૨,૮૧૬ બાઇટ્સ]
 3. (ઇતિહાસ) ‎મેનહટન ‎[૩,૨૯,૬૨૭ બાઇટ્સ]
 4. (ઇતિહાસ) ‎યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા ‎[૩,૨૯,૫૨૦ બાઇટ્સ]
 5. (ઇતિહાસ) ‎યુનાઇટેડ કિંગડમ ‎[૩,૨૯,૧૧૧ બાઇટ્સ]
 6. (ઇતિહાસ) ‎હિલેરી ક્લિન્ટન ‎[૩,૧૪,૭૮૭ બાઇટ્સ]
 7. (ઇતિહાસ) ‎ટાઇગર વુડ્સ ‎[૨,૯૩,૭૨૧ બાઇટ્સ]
 8. (ઇતિહાસ) ‎વૈશ્વિક સ્થળનિર્ધારણ પ્રણાલી ‎[૨,૮૪,૨૮૦ બાઇટ્સ]
 9. (ઇતિહાસ) ‎ગલ્ફ વોર ‎[૨,૮૦,૭૬૮ બાઇટ્સ]
 10. (ઇતિહાસ) ‎જાહેરાત ‎[૨,૭૫,૮૫૨ બાઇટ્સ]
 11. (ઇતિહાસ) ‎મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર ‎[૨,૭૩,૪૫૦ બાઇટ્સ]
 12. (ઇતિહાસ) ‎૧૮૫૭ની ભારતીય ક્રાંતિ ‎[૨,૬૧,૪૦૫ બાઇટ્સ]
 13. (ઇતિહાસ) ‎બીજું વિશ્વ યુદ્ધ ‎[૨,૫૯,૪૧૩ બાઇટ્સ]
 14. (ઇતિહાસ) ‎વાકછટા ‎[૨,૫૭,૪૭૨ બાઇટ્સ]
 15. (ઇતિહાસ) ‎વિષ્ણુ સહસ્રનામ ‎[૨,૫૭,૧૭૪ બાઇટ્સ]
 16. (ઇતિહાસ) ‎પલ્‍પ ફિક્શન (ફિલ્‍મ) ‎[૨,૫૫,૫૭૯ બાઇટ્સ]
 17. (ઇતિહાસ) ‎મિલાન ‎[૨,૫૧,૧૭૦ બાઇટ્સ]
 18. (ઇતિહાસ) ‎વૈશ્વિક ઉષ્ણતાની અસરો ‎[૨,૪૩,૯૧૯ બાઇટ્સ]
 19. (ઇતિહાસ) ‎વર્મોન્ટ ‎[૨,૪૩,૨૩૬ બાઇટ્સ]
 20. (ઇતિહાસ) ‎પૃથ્વી ‎[૨,૪૨,૧૩૯ બાઇટ્સ]
 21. (ઇતિહાસ) ‎ડોનાલ્ડ બ્રેડમેન ‎[૨,૩૬,૧૧૬ બાઇટ્સ]
 22. (ઇતિહાસ) ‎રોમાનિયા ‎[૨,૩૪,૨૦૨ બાઇટ્સ]
 23. (ઇતિહાસ) ‎પક્ષી ‎[૨,૩૧,૪૦૩ બાઇટ્સ]
 24. (ઇતિહાસ) ‎ફિડલ કાસ્ટ્રો ‎[૨,૨૯,૮૯૮ બાઇટ્સ]
 25. (ઇતિહાસ) ‎રાઈટ બંધુઓ ‎[૨,૨૭,૩૭૧ બાઇટ્સ]
 26. (ઇતિહાસ) ‎કુ ક્લક્સ ક્લાન ‎[૨,૨૬,૭૯૦ બાઇટ્સ]
 27. (ઇતિહાસ) ‎સક્રિય કલા વીજસ્થિતિમાન ‎[૨,૨૪,૪૩૭ બાઇટ્સ]
 28. (ઇતિહાસ) ‎ચે ગૂવેરા ‎[૨,૨૧,૭૬૨ બાઇટ્સ]
 29. (ઇતિહાસ) ‎બ્લેક સબાથ ‎[૨,૧૮,૦૦૫ બાઇટ્સ]
 30. (ઇતિહાસ) ‎પ્રાચીન ઇજિપ્ત ‎[૨,૧૬,૦૩૨ બાઇટ્સ]
 31. (ઇતિહાસ) ‎લ્યુઇસિયાના ‎[૨,૧૨,૨૮૩ બાઇટ્સ]
 32. (ઇતિહાસ) ‎એઇડ્સ ‎[૨,૧૧,૧૬૯ બાઇટ્સ]
 33. (ઇતિહાસ) ‎નોર્ધન આયર્લેન્ડ ‎[૨,૦૯,૫૩૬ બાઇટ્સ]
 34. (ઇતિહાસ) ‎એનરોન કૌભાંડ ‎[૨,૦૯,૪૨૬ બાઇટ્સ]
 35. (ઇતિહાસ) ‎બ્રુસ સ્પ્રિન્ગસ્ટીન ‎[૨,૦૮,૩૧૯ બાઇટ્સ]
 36. (ઇતિહાસ) ‎૨૦૦૭-૨૦૦૯ની નાણાકીય કટોકટી ‎[૨,૦૭,૧૭૭ બાઇટ્સ]
 37. (ઇતિહાસ) ‎સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી ‎[૨,૦૬,૨૩૫ બાઇટ્સ]
 38. (ઇતિહાસ) ‎રફેલ નડાલ ‎[૨,૦૫,૭૭૭ બાઇટ્સ]
 39. (ઇતિહાસ) ‎હ્યુસ્ટન ‎[૨,૦૫,૭૭૦ બાઇટ્સ]
 40. (ઇતિહાસ) ‎કર્કરોગ (કેન્સર) ‎[૨,૦૧,૯૦૯ બાઇટ્સ]
 41. (ઇતિહાસ) ‎નાઝીવાદ ‎[૨,૦૧,૫૩૦ બાઇટ્સ]
 42. (ઇતિહાસ) ‎કોલંબિયા, દક્ષિણ કેરોલિના ‎[૨,૦૧,૦૫૮ બાઇટ્સ]
 43. (ઇતિહાસ) ‎આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન ‎[૨,૦૦,૮૦૭ બાઇટ્સ]
 44. (ઇતિહાસ) ‎ઓક્લાહોમા ‎[૨,૦૦,૦૧૬ બાઇટ્સ]
 45. (ઇતિહાસ) ‎ઇંગ્લેન્ડના એલિઝાબેથ પ્રથમ ‎[૧,૯૮,૮૭૫ બાઇટ્સ]
 46. (ઇતિહાસ) ‎એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ ‎[૧,૯૮,૦૨૯ બાઇટ્સ]
 47. (ઇતિહાસ) ‎વિન્સેન્ટ વેન ગો ‎[૧,૯૬,૩૯૧ બાઇટ્સ]
 48. (ઇતિહાસ) ‎બ્રહ્માંડ ‎[૧,૯૫,૦૬૭ બાઇટ્સ]
 49. (ઇતિહાસ) ‎એટલાન્ટા, જ્યોર્જિયા ‎[૧,૯૪,૯૯૬ બાઇટ્સ]
 50. (ઇતિહાસ) ‎સમુરાઇ ‎[૧,૯૪,૭૩૯ બાઇટ્સ]

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)