લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (Reverted edit of 203.187.205.210, changed back to last version by 81.211.179.207)
*[[વિકિપીડિયા:વાચકો દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો|વાચકો દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો]]—વિકિપીડિયામાં શોધ, વાંચન અને વિકિપીડિયાનો ઉપયોગ.
*[[વિકિપીડિયા:સ્કુલ દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સ્કુલ દ્વારા વારંવાર પૂછાતા સવાલો]]—વિકિપીડિયાનો વર્ગખંડોમાં ઉપયોગ.
*[[વિકિપીડિયા:યોગદાન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|યોગદાન અંગે]]— તમારે શા માટે યોગદાન કરવુ્કરવું જોઇએ અને કઇ રીતે.
*[[વિકિપીડિયા:સંપાદન અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|સંપાદન અંગે]]—નવાં પાનાં બનાવવા અને જુના એડિટ કરવાની બધી જ રીતો.
*[[વિકિપીડિયા:ચર્ચાના સલિકા અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|ચર્ચાના સલિકા અંગે]]—ચર્ચાના પાનાં એડિટ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો અંગે માર્ગદર્શન.
Anonymous user