"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
{{સુધારો}}
 
બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) ફોર્મ્યુલા શોધક એડોલ્ફ ક્વિટ્લેટ ૧૭૯૬-૧૮૭૪ (Adolphe Quetelet 1796 -1874) છે.
 
Adolphe Quetelet
1796 -1874
ધ બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) ફોર્મ્યુલાની શોધ બેલ્જિયમ આંકડાશાસ્ત્રી એડોલ્ફે ક્યુટેલેટે કરી. અને તે Quetelet Index ના નામથી જાણીતી થઈ. BMI ને 'body mass indicator' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
Born 22 February 1796
૧૦૭

edits

દિશાશોધન મેનુ