"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
વજન વધારવાની થોડી તરકીબો -
• વજન વધારવા તમારે વધારે કેલરીવાળો ખોરાક લેવો જોઈએ.
• દૂધ અને દૂધ ની બનાવટો નો ખોરાક માં શક્ય એટલો વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ .
• Reduce intake of dairy products.
• દિવસમાં ૮ થી ૧૦ ગ્લાસ શુદ્ધ પાણી પીવું જોઈએ.
• Eat frequent but small meals.
• Eggnog
 
If BMI is between 18.5 and 24.9
 
જો વ્યક્તિનો બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) 18.5 થી 24.9 ની વચ્ચે હોયતો તેવી વ્યક્તિને આદર્શ વજન વાળી (Normal Weight) વ્યક્તિ કહે છે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી હોય છે અને આવી વ્યક્તિ દિવસભર સ્ફૂર્તીમાં રહે છે.આવી વ્યક્તિઓને લોહીનું દબાણ સામાન્ય રહે છે.ડાયાબિટીસની ફરિયાદ જોવા મળતી નથી..
 
BMI is between 25 and 29.9 (Overweight)
જો વ્યક્તિનો બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) 25 થી 29.9 ની વચ્ચે હોયતો તેવી વ્યક્તિને વધુ વજન વાળી (Over Weight) વ્યક્તિ કહે છે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખૂબજ નબળી બને છે અને આવી વ્યક્તિ દિવસભર સ્ફૂર્તીમાં રહી શક્તિ નથી. થોડું કામ કરતાં જ થાકી જાય છે.વિવિધ રોગોને આમંત્રણ આપે છે.વારંવાર પરસેવો – ગભરામણ – શ્વાસમાં તકલીફ રહે છે.
Low Calorie Foods
Healthy low-fat foods, in addition to those that are labeled low fat or fat free, include:
•કોબી
• Lettuce
•ગાજર
• Carrots
•ટામેટા
• Tomatoes
•Strawberries
• Strawberries
•પાલક
• Spinach
•ઈંડા
• Egg whites
• બાફેલા બટાકા
• Baked potatoes
• દ્રાક્ષ
• Grapes
• Angel food cake*
• Oatmeal cookies*
• Breakfast cereals (most brands)
Watermelonતડબુચ
• મકાઈ ની ધાણી
• Air-popped popcorn (without added butter)*
• Light tuna fish (canned in water)
Greanવટાણા peas
• ઘઉં ની બ્રેડ
• Wheat bread
Pancakesપુડલા
Beansકઠોળ
Riceભાત
• Pretzels*
• વેજીટેબલ સૂપ
• Vegetable soup and Chicken soup with rice
 
 
૧૦

edits

દિશાશોધન મેનુ