લખાણ પર જાઓ

વંથલી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎વંથલી તાલુકાનાં ગામોવંથલી તા.પં. ગામોની યાદી: જુની યાદી હટાવી..યોગ્ય ગોઠવણ પૂર્ણ થઈ..
(ઈન્ફોબોક્ષ ઉમેર્યું...)
(→‎વંથલી તાલુકાનાં ગામોવંથલી તા.પં. ગામોની યાદી: જુની યાદી હટાવી..યોગ્ય ગોઠવણ પૂર્ણ થઈ..)
 
== વંથલી તાલુકાનાં ગામો<ref>[http://junagadhdp.gujarat.gov.in/junagadh/english/vanthali-taluka.htm વંથલી તા.પં. ગામોની યાદી]</ref> ==
* [[આખા]]* [[બાલોટ]] * [[બંધડા]] * [[બંટીયા]] * [[બરવાળા (તા. વંથલી)|બરવાળા]] * [[ભાટીયા (તા. વંથલી)|ભાટીયા]] * [[બોડકા]] * [[ધંધુસર]] * [[ધણફુલીયા]] * [[ડુંગરી (તા. વંથલી)|ડુંગરી]] * [[ગાડોઇ]] * [[ગાંઠીલા (તા. વંથલી)|ગાંઠીલા]] * [[ઘંટીયા]] * [[ઘુડવદર]] * [[કાજલીયા મોટા]] * [[કાજલીયા નાના]] * [[કણજા (તા. વંથલી)|કણજા]] * [[કણજડી]] * [[ખોખરડા]] * [[ખોરાસા]] * [[ખુંભડી]] * [[કોયલી]] * [[લુશાળા (તા. વંથલી)|લુશાળા]] * [[લુવારસર]] * [[મહોબતપુર (તા. વંથલી)|મહોબતપુર]] * [[મેઘપુર (તા. વંથલી)|મેઘપુર]] * [[નગડીયા (તા. વંથલી)|નગડીયા]] * [[નાંદરખી (રાણીજીવિડી)]] *[[નરેડી]] * [[નાવડા]] * [[નવલખી (તા. વંથલી)|નવલખી]] * [[રવની]] * [[રાયપુર (તા. વંથલી)|રાયપુર]] * [[સાંતલપુર (તા. વંથલી)|સાંતલપુર]] * [[સેલરા]] * [[સેંદરડા]] * [[શાપુર]] * [[સોનારડી]] * [[સુખપુર (તા. વંથલી)|સુખપુર]] * [[થાણાપીપળી]] * [[ટીકર-પાદરડી]] * [[ટીનમસ]] * [[ઉમટવાડા (તા. વંથલી)|ઉમટવાડા]] * [[વાડલા]] * [[વસપડા]] * [[ઝાંપોદડ]] <!--હાલ આ ગામો હટાવવા નહિ-->
{{વંથલી તાલુકાના ગામો}}
 
૧૨,૭૪૩

edits