"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
state_name = Gujarat |
state_name2 = ગુજરાત |
district = [[જૂનાગઢગીર સોમનાથ જિલ્લો|જૂનાગઢ]] |
leader_title = |
leader_name = |
 
== વાહનવ્યવહાર ==
ગુજરાતનાં અન્ય મુખ્ય શહેર જેવાકે [[વડોદરા]], [[અમદાવાદ]], [[રાજકોટ]],[[જૂનાગઢ]], [[જામનગર]], [[ભાવનગર]] અને [[સુરત]] સાથે ઉના સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રની બસ સેવા દ્વારા સારી રીતે જોડાયેલું છે. ઉના રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ ૮ઈ૫૧ પર આવેલું છે. આ માર્ગ ભાવનગરને સોમનાથ સાથે જોડે છે.
 
== સંદર્ભ ==
Anonymous user

દિશાશોધન મેનુ