"વિકિપીડિયા:પાયાના પાંચ સિદ્ધાંત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Jump to navigation Jump to search
trans..
નાનું (સુરક્ષિત "વિકિપીડિયા:પાયાનાં પાંચ સિદ્ધાંત": નીતિગત લખાણનું પાનું ([બદલો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયે)
(trans..)
 
<div style="clear:left; padding-bottom:20px">
[[File:BluePillar.svg|47px|alt=First pillar|left|]] '''[[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી|વિકિપીડિયા જ્ઞાનકોશ છે]]''': તે જ્ઞાનકોશો, વાર્ષિક પંચાંગો, અને રાજ્યપત્રોના સામાન્ય અને ખાસ લક્ષણોનો સમન્વય છે. વિકિપીડિયા [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા બજારૂ મંચ નથી|બજારૂ મંચ]], [[WP:Spam|જાહેરાતનો મંચ]], [[વિકિપીડિયા:નોંધપાત્રતા|આડંબર, મિથ્યાભિમાન, સ્તુતિ કે વાહવાહ કરતું છાપું]], [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા અરાજકતા નથી|અરાજકતા]] કે [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા લોકશાહી નથી|લોકશાહી]]નો અખતરો, [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા માહિતીઓનો અવ્યવસ્થિત સંગ્રહ નથી|માહિતીઓનો અવ્યવસ્થિત સંગ્રહ]], કે વેબ [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા ડિરેક્ટરિ નથી|ડિરેક્ટરિ]] નથી. તે [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા શબ્દકોશ નથી|શબ્દકોશ]] કે [[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી#વિકિપીડિયા વર્તમાનપત્ર નથી|વર્તમાનપત્ર]] કે [[Wikipedia:Do not include the full text of lengthy primary sources|સંદર્ભ સ્રોત દસ્તાવેજ]]નો સંગ્રહ પણ નથી, જો કે તેના કેટલાક [[wmf:Our projects|સાથી વિકિમીડિયા પ્રકલ્પો ]] છે ખરા.
[[File:BluePillar.svg|47px|alt=First pillar|left|]] '''[[વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા શું નથી ?|વિકિપીડિયા જ્ઞાનકોશ છે]]''': It combines many features of general and specialized [[encyclopedia]]s, [[almanac]]s, and [[gazetteer]]s. [[WP:What Wikipedia is not|Wikipedia is not]] a [[Wikipedia:What Wikipedia is not#Wikipedia is not a soapbox|soapbox]], an [[WP:Spam|advertising platform]], a [[Wikipedia:Notability|vanity press]], an experiment in [[Wikipedia:What Wikipedia is not#Wikipedia is not an anarchy|anarchy]] or [[Wikipedia:What Wikipedia is not#Wikipedia is not a democracy|democracy]], an [[Wikipedia:What Wikipedia is not#Wikipedia is not an indiscriminate collection of information|indiscriminate collection of information]], or a web [[Wikipedia:What Wikipedia is not#Wikipedia is not a directory|directory]]. It is not a [[WP:Wikipedia is not a dictionary|dictionary]], a [[WP:What Wikipedia is not#Wikipedia is not a newspaper|newspaper]], or a collection of [[Wikipedia:Do not include the full text of lengthy primary sources|source documents]], although some of its [[wmf:Our projects|fellow Wikimedia projects]] are.
</div>
<div style="clear:left; padding-bottom:20px;">
૧૨,૭૪૩

edits

દિશાશોધન મેનુ