લખાણ પર જાઓ

થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનુંNo edit summary
[[File:Thol Village & Sanctuary Map.png|x200px|center]]
|-
|}થોળ ગામ પાસે આવેલા તળાવ અને તેના કાંઠાના વિસ્તારોને '''થોળ પક્ષી અભયારણ્ય''' જાહેર કરવામાં આવેલ છે. અહિં શિયાળાની ઋતુ દરમ્યાન દેશ (હિમાલય અને ઈશાન રાજ્યોના ઠંડા વિસ્તારોમાંથી) અને વિદેશનાં અનેક પક્ષીઓ આવે છે જેમાં જળચર પક્ષીઓ મુખ્ય છે. નક્શામાં દેખાય છે એ પ્રમાણે થોળ ગામને અડીને પણ એક નાનકડું તળાવ આવેલું છે. જે પક્ષી અભયારણ્યનો ભાગ નથી. 'ગેઝેટ ઓફ ઈન્ડીયા'માં તારીખ ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩ના દિવસે પ્રસિદ્ધ થયા મુજબ '''થોળ પારિસ્થિતિક સંવેદનશીલ વિસ્તાર''' હેઠળ ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાનાં પાંચ અને મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના બે એમ કુલ સાત ગામોને આવરી લેવાયા છે. આ ગામોના નામ નિચે છે<ref name="test"> {{cite web |url=http://auda.org.in/Thol%20Eco%20Sensetive%20Zone%20Gazzate%20-%20Draft.pdf |title=ઔડાના જાળસ્થળ પર મુકાયેલી ગેઝેટની કોપી |author=ભારત સરકાર |date=૧૮-ઓક્ટોબર-૨૦૧૩ |publisher=ભારત સરકાર |accessdate=૩-જુલાઇ-૨૦૧૫ |archiveurl =https://web.archive.org/web/*/http://auda.org.in/Thol%20Eco%20Sensetive%20Zone%20Gazzate%20-%20Draft.pdf |archivedate =૩-જુલાઇ-૨૦૧૫}}</ref>.
{| class="wikitable"
|-
! ક્રમ !! ગામનું નામ !! તાલુકા અને જિલ્લાનું નામ
|-
| ૧ || [[અધાણા (તા. કલોલ)|અધાણા ]] || તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
|-
| ૨ || [[જેઠલાજ (તા. કલોલ)|જેઠલજ]]|| તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
|-
| ૩ || [[ભીમાસણ (તા. કલોલ)|ભીમાસણ]] || તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
|-
| ૪ || [[કરોલી (તા. કલોલ)|કરોલી]] || તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
|}
 
{| Border="1" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border:3px ridge DodgerBlue; box-shadow: 5px 5px 20px Gray; " width="75%"
૯૩૧

edits