"ઓગસ્ટ ૨૧" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Jump to navigation Jump to search
નાનું
નાનું (→‎જન્મ)
 
*
== જન્મ ==
* ૧૮૦૫ - [[ગૌરીશંકર ઉદયશંકર ઓઝા]] - ભાવનગર રજવાડાના મુખ્ય કારભારી
* ૧૯૭૮ – [[ભુમિકા ચાવલા]], ભારતીય અભિનેત્રી
*
 
== અવસાન ==
* ૨૦૦૬ – [[ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન]], ભારતીય સંગીતકાર,શરણાઇ વાદક (જ. ૧૯૧૬)

દિશાશોધન મેનુ