"વિકિપીડિયા:General disclaimer" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
Gubot (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને YiFeiBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા...
નાનું (Committing)
નાનું (Gubot (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને YiFeiBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટા...)
Wikipedia is an online open-content collaborative encyclopedia, that is, a voluntary association of individuals and groups working to develop a common resource of human knowledge. The structure of the project allows anyone with an Internet connection to alter its content. Please be advised that nothing found here has necessarily been reviewed by people with the expertise required to provide you with complete, accurate or reliable information.
 
That is not to say that you will not find valuable and accurate information in Wikipedia; much of the time you will. However, '''Wikipedia cannot guarantee the validity of the information found here.''' The content of any given article may recently have been pendingdchanged, vandalized or altered by someone whose opinion does not correspond with the state of knowledge in the relevant fields.
 
=== No formal peer review ===
We are working on ways to select and highlight reliable versions of articles. Our active community of editors uses tools such as the [[Special:RecentpendingsRecentchanges]] and [[Special:Newpages]] feeds to monitor new and changing content. However, Wikipedia is not uniformly peer reviewed; while readers may correct errors or engage in casual [[Wikipedia:Peer review|peer review]], they have no legal duty to do so and thus all information read here is without any implied warranty of fitness for any purpose or use whatsoever. Even articles that have been vetted by informal peer review or [[Wikipedia:Featured articles|''featured article'']] processes may later have been edited inappropriately, just before you view them.
 
'''None of the contributors, sponsors, administrators, or anyone else connected with Wikipedia in any way whatsoever can be responsible for the appearance of any inaccurate or libelous information or for your use of the information contained in or linked from these web pages.'''
Please make sure that you understand that the information provided here is being provided freely, and that no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, the individual Wikipedia contributors, any project administrators, sysops or anyone else who is in ''any way connected'' with this project or sister projects subject to your claims against them directly. You are being granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikipedia or any of its agents, members, organizers or other users.
 
There is '''no agreement or understanding between you and Wikipedia''' regarding your use or modification of this information beyond the [[GNU Free Documentation License]] (GFDL); neither is anyone at Wikipedia responsible should someone pendingchange, edit, modify or remove any information that you may post on Wikipedia or any of its associated projects.
 
=== Trademarks ===

દિશાશોધન મેનુ