માઈલ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
સાફ-સફાઇ.
(માઇલ -> માઈલ)
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
 
== વૈધાનિક માઈલ ==
[[અમેરિકા]] અને [[યુનાઇટેડ કિંગડમ]]<nowiki/>માં વપરાતો માઈલ શબ્દ એ ''વૈધાનિક માઈલ'' છે.
{| class="wikitable" id="cx10" style="margin-bottom: 10px;" data-source="10" data-cx-weight="61" contenteditable="true" data-cx-draft="true"
! id="13" | ફીટ
 
! id="16" | યાર્ડ
! id="13" | ફીટ
! id="19" | ચેઇન
! id="16" | યાર્ડ
! id="22" | ફરલોંગ
! id="19" | ચેઇન
! id="25" | માઈલ
! id="22" | ફરલોંગ
|-
! id="25" | માઈલ
| | ૫,૨૮૦
|- id="30"
| id="31" | ,૨૮૦૭૬૦
| | ૮
| id="33" | ૧,૭૬૦
| id="37" |
| id="39" | ૧ .૬૦૯૩૪૪
| id="41" | ૧.૬૦૯૩૪૪
|}
 
નોટિકલ માઈલ દરિયાઇ અને હવાઇ મુસાફરીનું અંતર માપવામાં થાય છે.
 
નોટિકલ માઈલ એ મૂળભૂત રીતે પૃથ્વીના રેખાંશના એક મિનિટના ચાપ જેટલું વ્યાખ્યાયિત થયું હતું. ૧ ડિગ્રીમાં ૬૦ ચાપ રહેલાં છે (૬૦'&nbsp;=&nbsp; ૧°). એટલે ઉત્તર ધ્રુવથી દક્ષિણ ધ્રુવ વચ્ચેનું અંતર ૧૦,૮૦૦ નોટિકલમાઈલનોટિકલ માઈલ જેટલું છે.
 
હવે નોટિકલ માઈલ ૧,૮૫૨ મીટર બરાબર વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.
 
== રોમન માઈલ ==
આ માઈલ સૌપ્રથમ રોમનો દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ શબ્દ લેટિન શબ્દ (''મીલ્લે પાસસ)માં થી'' માંથી આવેલો છે. આનો અર્થ "એક હજાર ડગલાં" થાય છે.
 
== અન્ય માઇલ્સ ==

દિશાશોધન મેનુ