લખાણ પર જાઓ

વસતી વધારો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બે ફેરફારો પૂર્વવત કર્યા
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
નાનું (બે ફેરફારો પૂર્વવત કર્યા)
:<math>Population\ growth\ rate = \frac{ P(t_2) - P(t_1)} {P(t_1)(t_2-t_1)}</math>
 
==સંદર્ભ==
==manav jat mate jokhmi vasti vadharo==
{{population Reflist}}
 
{{સબસ્ટબ}}
{{vasti vadhse to vinas Nakki chhe}}
 
[[Category: આંતરીક સમસ્યા]]
૨,૭૪૧

edits