લખાણ પર જાઓ

વસતી વધારો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

જોડણીઓ સુધારી
નાનું (आर्यावर्तએ વસ્તીવધારોને વસતી વધારો પર ખસેડ્યું: સાચી જોડણી)
(જોડણીઓ સુધારી)
[[ચિત્ર:Population_curve.svg|thumb|250px|ઇ.સ. પૂર્વે ૧૦,૦૦૦ થી - ૨૦૦૦ સુધીનો અંદાજીત માનવ વસ્તીવસતી વધારો.|link=File:Population_curve.svg]]
વૈશ્વિક માનવ '''વસ્તીવધારોવસતી વધારો''' આશરે વર્ષે ૭.૫ કરોડ અથવા ૧.૧% છે. વૈશ્વિક વસ્તીવસતી ૧૮૦૦માં ૧ અબજથી વધીને ૨૦૧૨માં ૭ અબજ થઇ છે. આ સદીના અંતમાં વસ્તીવસતી વધીને ૧૦ અબજ થઇ જશે તેવો અંદાજ છે.
 
{| class="wikitable" style="float: right; clear:right; margin-left: 10px"
! colspan=3 align="center" style="background-color: #cfb;" | વસતી<ref name=hesa2011>7. miljardis ihminen, Helsingin Sanomat editor Mr Timo Paukku 5.9.2011 D1 ‍(Finnish)</ref>
|-
! style="background-color: #cfb;" | પસાર થયેલથયેલા વર્ષ
! style="background-color: #cfb;" | વર્ષ
! style="background-color: #cfb;" | અબજ
|}
 
==વસ્તીવસતી વધારાનો દર==
વસ્તીવસતી વધારાનો દર એ શરુઆતની વસ્તીનીવસતીની સામે જે તે સમયે વધેલી વસ્તીનીવસતીની સંખ્યાનો ભાગાકારભાંગાકાર છે. તે સામાન્ય રીતે ટકામાં દર્શાવવામાં આવે છે અને નીચેના સૂત્ર દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.
 
:<math>Population\ growth\ rate = \frac{ P(t_2) - P(t_1)} {P(t_1)(t_2-t_1)}</math>
૨,૭૪૧

edits