"મનુ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
જોડણી!
(સુધારાઓ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (જોડણી!)
| image = The fish avatara of Vishnu saves Manu during the great deluge.jpg
| alt = મનુ
| caption = મનુ અને સાત સાધુઓને મહાપૂરનીમહાપૂરથી બચાવતાબચાવતો [[વિષ્ણુ]]નો મત્સ્ય અવતાર
| religion = હિંદુ
| gender = પુરુષ

દિશાશોધન મેનુ