આલ્પ્સ પર્વતમાળા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
વધુ માહિતી. ઇન્ફોબોક્સ હજુ બ્રોકન.
નાનું (વધુ માહિતી. ઇન્ફોબોક્સ હજુ બ્રોકન.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{માહિતીચોકઠું પર્વત
|નામ = એલ્પ્સ અથવા આલ્પ્સ Alps
|ફોટો = Mont Blanc oct 2004.JPG
|ફોટોસાઇઝ =
|ફોટો નોંધ = આલ્પ્સ પર્વતમાળાનું સૌથી ઊંચું શિખર ''મોન્તે બ્લેન્ક''
|ઉંચાઇ = ૪૮૦૮4808.૭૩ ફૂટ73
|elevation_ref=<ref name="BFM4809">{{cite news|url=http://www.bfmtv.com/planete/le-mont-blanc-passe-de-4-810-metres-a-4-8087-metres-913753.html|title=Le Mont-Blanc passe de 4.810 mètres à 4.808,7 mètres}}</ref>
|સ્થળ = મધ્ય [[યુરોપ]]
|lat_d=45
|lat_m=50
|lat_s=01
|lat_NS=N
|long_d=06
|long_m=51
|long_s=54
|long_EW=E
|range_lat_d=46
|range_lat_m=30
|range_lat_s=20
|range_lat_NS=N
|range_long_d=09
|range_long_m=19
|range_long_s=49
|range_long_EW=E
|range_coordinates_note=<!--Coordinates of Splügen Pass-->
|map=Alpenrelief 01.jpg
|પર્વતનો પ્રકાર =
|વેબસાઇટ =
}}
'''એલ્પ્સ''' અથવા '''આલ્પ્સ,''' મધ્ય [[યુરોપ]] માં આવેલ સૌથી મોટી પર્વતમાળા છે . દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઉત્તર તરફ જતી, આ પર્વતોની શ્રેણી લગભગ ૧૨૦૦ કિ. મી. લાંબી અને આઠ યુરોપિયન દેશોમાં થઈને નીકળે છે. જો કે કૉકસ પર્વત તેના કરતાં વધુ ઊંચા છે અને ઉરલ પર્વતમાળા તેના કરતાં વધુ અંતર સુધી ફેલાયેલ છે, પરંતુ તે બંને યુરોપ અને [[એશિયા]] વચ્ચે આવેલ છે. આ કારણોસર આલ્પ્સને યુરોપનાયુરોપનો સૌથી મોટો પર્વત માનવામાં આવે છે.<ref>Beattie, Andrew. (2006). The Alps: A Cultural History. New York: Oxford University Press. [//hi.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780195309553 ISBN 978-0-19-530955-3]</ref>
 
'''એલ્પ્સ''' અથવા '''આલ્પ્સ,''' મધ્ય [[યુરોપ]] માં આવેલ સૌથી મોટી પર્વતમાળા છે . દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઉત્તર તરફ જતી, આ પર્વતોની શ્રેણી લગભગ ૧૨૦૦ કિ. મી. લાંબી અને આઠ યુરોપિયન દેશોમાં થઈને નીકળે છે. જો કે કૉકસ પર્વત તેના કરતાં વધુ ઊંચા છે અને ઉરલ પર્વતમાળા તેના કરતાં વધુ અંતર સુધી ફેલાયેલ છે, પરંતુ તે બંને યુરોપ અને [[એશિયા]] વચ્ચે આવેલ છે. આ કારણોસર આલ્પ્સને યુરોપના સૌથી મોટો પર્વત માનવામાં આવે છે.<ref>Beattie, Andrew. (2006). The Alps: A Cultural History. New York: Oxford University Press. [//hi.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780195309553 ISBN 978-0-19-530955-3]</ref>
 
== પણ જુઓ ==

દિશાશોધન મેનુ