લખાણ પર જાઓ

મહાત્મા ગાંધી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
નાનુંNo edit summary
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{ભારતના રાષ્ટ્રચિહ્નો}}
<!--- [[મહાત્મા ગાંધી]] --->
[[શ્રેણી:૧૮૬૯ જન્મો]]
 
[[શ્રેણી:૧૯૪૮ મૃત્યુઓ]]
[[શ્રેણી:ગુજરાતી સાહિત્યકાર]]
[[શ્રેણી:ઇતિહાસ]]
૪૩૨

edits