"પ્લેટો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(tag)
નાનું
{{stub}}
{{ભાષાંતર}}
{{infobox person/Wikidata
 
| fetchwikidata = ALL
{{Infobox person
| onlysourced = no
|region = Western philosophy
|era = [[Ancient philosophy]]
|image = Plato Silanion Musei Capitolini MC1377.jpg
|caption = Plato: copy of portrait bust by [[Silanion]]
|name = Plato
|birth_date = c. 428&ndash;427 BC<ref>[http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Plato.html St-Andrews.ac.uk], [[St. Andrews University]]</ref>
|birth_place = [[Athens]]
|death_date = c. 348&ndash;347 BC (aged {{circa|80}})
|death_place = Athens
|nationality = [[Greeks|Greek]]
|school_tradition= [[Platonism]]
|main_interests = [[Rhetoric]], [[art]], [[literature]], [[epistemology]], [[justice]], [[virtue]], [[politics]], [[education]], [[family]], [[militarism]]
|notable_ideas = [[Theory of Forms]], [[Platonic idealism]], [[Platonic realism]], [[hyperuranion]], ''[[metaxy]]'', ''[[khôra]]''
|influences = [[Socrates]], [[Homer]], [[Hesiod]], [[Aristophanes]], [[Aesop]], [[Protagoras]], [[Parmenides]], [[Pythagoras]], [[Heraclitus]], [[Orphism (religion)|Orphism]]
|influenced = Most of subsequent [[western philosophy]], including [[Aristotle]], [[Augustine of Hippo|Augustine]], [[Neoplatonism]], [[Cicero]], [[Plutarch]], [[Stoicism]], [[Anselm of Canterbury|Anselm]], [[Machiavelli]], [[René Descartes|Descartes]], [[Thomas Hobbes|Hobbes]], [[Gottfried Leibniz|Leibniz]], [[John Stuart Mill|Mill]], [[Arthur Schopenhauer|Schopenhauer]], [[Søren Kierkegaard|Kierkegaard]], [[Friedrich Nietzsche|Nietzsche]], [[Martin Heidegger|Heidegger]], [[Hannah Arendt|Arendt]], [[Hans-Georg Gadamer|Gadamer]], [[Imam Khomeini]], [[Bertrand Russell|Russell]] and countless other [[philosopher]]s and [[theologian]]s
}}
 
[[એરિસ્ટોટલ]]ના ગુરુ તથા પશ્ચિમ જગતમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની પ્રથમ સંસ્થા પ્લેટોનિક એકેડમિના સ્થાપક, '''પ્લેટો''' ([[ગ્રિક|Greek]]: ''{{polytonic|Πλάτων}}'', ''Plátōn'', "broad")<ref>[[Diogenes Laertius]] 3.4; p. 21, David Sedley, [http://assets.cambridge.org/052158/4922/sample/0521584922ws.pdf ''Plato's Cratylus''], Cambridge University Press 2003</ref> (428/427 BC 348/347 BC), તત્ત્વજ્ઞાની, અને ગણિતશાસ્ત્રી પણ હતા. તેઓ મહાન [[સોક્રેટિસ]]ના શીષ્ય હતા.
 

દિશાશોધન મેનુ