"ભારતીય નાગરિકત્વ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
જોડણી વગેરે.
નાનું (જોડણી વગેરે.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
'''ભારતીય નાગરિકતા''' [[ભારતનું બંધારણ|ભારતના બંધારણ]]ના ભાગ-૨માં અનુચ્છેદ-૫ થી અનુચ્છેદ-૧૧ માં ભારતની[[ભારત]]ની નાગરિકતા નીનાગરિકતાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એ મુજબ ભારતીય નાગરિકતા એટલે જે વ્યક્તિ ભારતમાં વસતો હોય અને તે ભારત દેશ તરફથી મળતા તમામ રાજકીય તેમજ સામાજીક આધિકારો મેળવતો હોય અને દેશ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ બજાવતો હોય તેને ભારતીય નાગરિક કહેવાય.<ref name=શહેઝાદ>{{cite book |last=કાજી |first=શહેઝાદ |date=૨૦૧૬ |title=ભારતનુ બંધારણ અને રાજનીતી |location=મોડાસા |publisher=કિશ્વા પબ્લિકેશન |page=૭૬ |isbn=978-93-5258-028-6}}</ref>
 
==ભારતિય નાગરિકતાની લાક્ષણિકતાઓ==
ભારતમા 'એકલ નાગરિકતા' છે. નાગરિકતા અંગેનાં કાયદા બનાવવાની સત્તા કેન્દ્ર સરકાર પાસે છે. નાગરિકો નેનાગરિકોને મુળભુત અધિકારો અને મુળભુત હકો આપવામા અવ્યા છે.<ref name=શ્રુષિ>{{cite book |last=ચલાળિયા |first=ઋષિ ।date=૨૦૧૬ |title=વર્લ્ડ ઈનબોક્સ જનરલ નોલેજ |location=ભાવનગર |publisher=વર્લ્ડ ઈનબોક્સ |page=૨૦૯ |isbn=}}</ref>
 
==ભારતીય નાગરિકતાની પ્રાપ્તિ==
;વંશના આધારે
* ભારતના બંધારણના અમલ આવ્યા પછી પરંતુ ૧૦ જુલાઈ ૧૯૯૨ પહેલા ભારતની બહાર જન્મેલ વ્યક્તિના પિતા જન્મ સમયે ભારતીય નાગરિકતા ધરાવતા હોય તો તે ભારતીય નાગરિક બની શકે છે.
 
* ૧૦ જુલાઈ ૧૯૯૨ પહેલા ભારતની બહાર જન્મેલ વ્યક્તિના પિતા કે માતા જન્મ સમયે ભારતીય નાગરિકતા ધરાવતા હોય તો તે ભારતીય નાગરિક બની શકે છે.
 
* ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪ કે પછી ભારતની બહાર જન્મેલ વ્યક્તિની નોંધણી તેના જન્મના ૧ વર્ષ સુધીમાં ભારતીય રાજદૂતવાસમાં કરાવેલી હોવી જોઈએ.
 
;નોંંધણી ધ્વરાદ્વારા
* જે વ્યક્તિના માતા-પિતા ભારતીય નાગરિકતા ધરાવતા હોય તો તે વ્યક્તિ નોધણી દ્ધારાદ્વારા ભારતીય નાગરિક બની શકે છે.
 
* ભારતીય મૂળની વ્યક્તિ કે જે ૭ વર્ષ સુધી ભારતમાં રહે છે અને ૭ વર્ષ પછી આવેદન કરે તો તે ભારતનો નાગરિક બની શકે છે.
* ભારતીય સાથે [[લગ્ન]] કરનાર વ્યક્તિ નોંધણી માટે અરજી આપવાના ૭ વર્ષ પહેલેથી ભારતમાં રહેતી હોય તો તે ભારતીય નાગરિક બની સકેશકે છે.
 
* ભારતીય સાથે [[લગ્ન]] કરનાર વ્યક્તિ નોંધણી માટે અરજી આપવાના ૭ વર્ષ પહેલેથી ભારતમાં રહેતી હોય તો તે ભારતીય નાગરિક બની સકે છે.
 
* કોઈ વ્યક્તિ કોમનવેલ્થ દેશની ૫ વર્ષથી નાગરિકતા ધરાવતો હોય અને ૧ વર્ષ પહેલાથી ભારતમાં રહેતો હોય અને ભારતીય નાગરિક્તા માટે અરજી કરે તો તે ભારતીય નાગરિકતા મેળવી શકે.<ref name=શહેઝાદ/>
 
;દેશીયકરણ દ્ધારા
* ભારત સરકાર પાસેથી દેશીયકરણનુ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત્તપ્રાપ્ત કરીને નાગરિકતા મેળવી શકાય.<ref name=શ્રુષિ/>
 
* ભારત સરકાર પાસેથી દેશીયકરણનુ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત્ત કરીને નાગરિકતા મેળવી શકાય.<ref name=શ્રુષિ/>
 
;નવા પ્રદેશના જોડાણથી

દિશાશોધન મેનુ