"ઈક્વેડોર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ભાષાંતર
નાનું (માહિતીચોકઠું)
(ભાષાંતર)
}}
 
'''ઈક્વાડોર''', આધિકારિક તૌર પરરીતે ઇક્વાડોર ગણરાજ્ય (શાબ્દિક રૂપ સેરૂપે, "ભૂમધ્ય રેખા કારેખાનું ગણરાજ્ય"), [[દક્ષિણ અમેરિકા]] મેંમાં સ્થિત એક પ્રતિનિધિ લોકતાંત્રિક ગણરાજ્ય હૈ૤છે. દેશ કેદેશની ઉત્તર મેં [[કોલંબિયા]], પૂર્વ ઔરઅને દક્ષિણદક્ષિણમાં મેં [[પેરૂ]] ઔરતથા પશ્ચિમ કી ઓરતરફ પ્રશાંત મહાસાગર સ્થિતવિદ્યમાન હૈ૤છે. યહ એક દક્ષિણ અમેરિકાઅમેરિકામાં મેં ઉનદેશો દોપૈકીનો દેશોંએક (અન્યદેશ [[ચિલી]]) મેં સે હૈ,છે જિસકીજેની સીમાએંસીમા [[બ્રાજીલ]] કેસાથે સાથમળતી નહીંનથી. મિલતી હૈ૤ દેશ કે હિસ્સે મેંદેશમાં મુખ્ય ભૂમિભૂમિની કે પશ્ચિમ મેંપશ્ચિમમાં પ્રશાંત મહાસાગર મેંમહાસાગરમાં સ્થિત ગાલાપોગોસ દ્વીપ ભીપણ આતેઆવેલો હૈં૤છે. ભૂમધ્ય રેખા, જિસકેજેના આધારપરથી પર દેશ કાદેશનું નામ રખારાખવામાં ગયાઆવ્યું હૈછે, ઇક્વાડોરઇક્વાડોરને કોબે દો ભાગોં મેંભાગોંમાં વિભાજિત કરતીકરે હૈ૤છે. ઇસકીદેશની રાજધાની ક્વિટો ઔરછે સબસેઅને બડ઼ાસૌથી શહરમોટું શહેર ગુઆયાકિલ હૈ૤ દેશ કી આધી આબાદી ગરીબી મેં જીવનયાપન કરતી હૈ૤છે.
 
== આધુનિક ઇતિહાસ ==
૨,૭૪૦

edits

દિશાશોધન મેનુ