લખાણ પર જાઓ

મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:205:C849:536:25F4:CB57:A267:A754 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Gazal world દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:205:C849:536:25F4:CB57:A267:A754 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Gazal world દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
| pseudonym = કાન્ત
| birth_name = મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ
| birth_date = {{birth date|df=y|18631867|11|20}}
| birth_place = ચાવંડ, બરોડા રાજ્ય, હવે અમરેલી જિલ્લો, ગુજરાત
| death_date = {{death date and age|1923|6|16|1867|11|20}}