લખાણ પર જાઓ

બાઇબલ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

કઈ રીતે કહી શકીએ કે બાઇબલનું શિક્ષણ ખરું છે?
નાનું ({{સ્ટબ}}, સુધારો.)
(કઈ રીતે કહી શકીએ કે બાઇબલનું શિક્ષણ ખરું છે?)
== ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ ==
* [[:en:J. V. S. Taylor|J. V. S. Taylor]]
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [https://www.jw.org/gu/સાહિત્ય/પુસ્તકો/ઈશ્વર-પાસેથી-ખુશખબર/શું-ખુશખબર-ખરેખર-ઈશ્વર-તરફથી-છે/વીડિયો-બાઇબલ-ખરું/ કઈ રીતે કહી શકીએ કે બાઇબલનું શિક્ષણ ખરું છે?]
* [https://www.jw.org/gu/સાહિત્ય/પુસ્તકો/બાઇબલ-શીખવે-છે/બાઇબલ-ઈશ્વરની-વાણી-છે/ બાઇબલ ઈશ્વરની વાણી છે]
 
{{સ્ટબ}}

edits