ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું (વિજ્ઞાન સ્ટબ.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===ત્રીજો નિયમ===
જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તેટલુ જ બળ બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બન્નેનીબળો સમાન મૂલ્ય ના અને વિરુદ્ધ દિશા વિપરિતમાં હોય છે.
 
==ઉપયોગ==
Anonymous user

દિશાશોધન મેનુ