પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું ({{સ્ટબ}})
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
'''પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી''' એ બ્રિટીશ ભારતની રાજકીય અજેન્સી હતી, જે [[કાઠિયાવાડ|પશ્ચિમી કાઠિયાવાડ]]ના રજવાડાંઓનું વાઇસરોય સમક્ષ પ્રતનિધીત્વ અને વહિવટોનું સંચાલન કરતી હતી.<ref>[http://members.iinet.net.au/~royalty/ips/misc/agency_kathiawar.html IINET]</ref> આ એજન્સી અંતર્ગત [[સૌરાષ્ટ્ર]]ના [[હાલાર]] અને [[સોરઠ]] પ્રાંતોના રજવાડાંઓનો વહિવટ કરવામાં આવતો હતો. નવાનગર અને જુનાગઢ આ એજન્સી હેઠળના સૌથી મોટા દેશી રાજ્યો હતા.<ref>[https://books.google.co.in/books?id=wtbMDQAAQBAJ&pg=PA179&lpg=PA179&dq=Western+kathiawar+agency+british&source=bl&ots=VSvnzDGkYC&sig=Aclx98n_cVHVVVT4vU_pJvIrp-M&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi1waS07K3eAhUBOY8KHfWoAxg4ChDoATAOegQICBAB#v=onepage&q=Western%20kathiawar%20agency%20british&f=false The Stateman's Year Book]</ref>
 
==એજન્સીના રજવાડાં==
પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સીના વહીવટ અંતર્ગતના રજવાડાંઓ નીચે મુજબ છે :
 
===સલામી રાજ્યો===
{|class="wikitable"
!style="width: 200px; background-color: lightgrey;"|રજવાડાંનું નામ
|૯
|-
|[[File:Flag_of_Nawanagar.png|25px21px|border]] [[નવાનગર રાજ્ય|નવાનગર]]
|જાડેજા
|૧૩ (૧૫ સ્થાનિક)
|-
|[[File:Drapeau Junagadh vector.svg|25px]] જુનાગઢ
|બાબી પશ્તુન
|૧૩ (૧૫ સ્થાનિક)
|-
|[[File:Flag_of_Rajkot_Principality.gif|25px]] રાજકોટ
|જાડેજા
|૯
|-
|[[File:CoA Gondal 1893.png|24px]] ગોંડલ
|જાડેજા
|૧૧
|-
|[[File:Flag of Morvi State.png|25px]] મોરબી
|જાડેજા
|૧૧
|-
|[[File:Porbandarflag.png|25px]] પોરબંદર
|જેઠવા
|૧૩
|-
|[[File:Flag of Wankaner State.png|25px]] વાંકાનેર
|[[ઝાલા]]
|૧૧
|}
 
===બિન-સલામી રજવાડાં===
{{સંદર્ભો}}
 
{|class="wikitable"
{{સ્ટબ}}
!style="width: 200px; background-color: lightblue;"|રજવાડાંનું નામ
!style="width: 200px; background-color: lightblue;"|રાજવંશ
|-
|અમરાપુર
|શેખ
|-
|બગસરા
|કાઠિ
|-
|બાંટવા
|બાબી પઠાણ
|-
|બાંટવા-માણાવદર
|બાબી પઠાણ
|-
|ભાડવા
|જાડેજા
|-
|ભલગામ-બલધોઇ
|કાઠિ
|-
|ચારખા
|કાઠિ
|-
|દાહિડા
|કાઠિ
|-
|દેદાણ
|કાઠિ
|-
|ધોલાર્વા
|કાઠિ
|-
|ધ્રાફા
|જાડેજા
|-
|ગઢકા
|જાડેજા
|-
|ગઢિઆ
|કાઠિ
|-
|મોટી ગરમાલી
|કાઠિ
|-
|નાની ગરમાલી
|કાઠિ
|-
|ગવરીદડ
|જાડેજા
|-
|ગિગાસરણ
|કાઠિ
|-
|હાલારિઆ
|કાઠિ
|-
|જાલિયા-દેવાણી
|જાડેજા
|-
|જાફરાબાદ
|સિદિ
|-
|જામકા
|કાઠિ
|-
|જેતપુર
|કાઠિ
|-
|કાનેર
|કાઠિ
|-
|કાંગશિયાળી
|જાડેજા
|-
|કાનપર-ઇશ્વરિયા
|કાઠિ
|-
|કથરોટા
|કાઠિ
|-
|નજાણી-ખિજડીયા
|કાઠિ
|-
|ખિરસરા
|જાડેજા
|-
|કોટડા નાયાણી
|જાડેજા
|-
|કોટડા સાંગાણી
|જાડેજા
|-
|કોઠારિયા
|જાડેજા
|-
|કુબા
|નાગર બ્રાહ્મણ
|-
|લાખાપાદર
|કાઠિ
|-
|લોધિકા
|જાડેજા
|-
|માળિયા
|જાડેજા
|-
|મનાવાવ
|કાઠિ
|-
|મેંગણી
|જાડેજા
|-
|મોનવેલ
|કાઠિ
|-
|મૌવા
|જાડેજા
|-
|મુળિલા ડેરી
|જાડેજા
|-
|પાળ
|જાડેજા
|-
|રાજપરા
|જાડેજા
|-
|સાતુદડ
|વાવડી
|-
|શાહપુર
|જાડેજા
|-
|સિલાણા
|કાઠિ
|-
|શિશાંગ-ચાંદલી
|જાડેજા
|-
|વડાળી
|જાડેજા
|-
|વાઘવાડી
|કાઠિ
|-
|વેકરિયા
|કાઠિ
|-
|વિંછાવડ
|નાગર બ્રાહ્મણ
|-
|વીરપુર ખરેડી
|જાડેજા
|-
|વિરવાવ
|જાડેજા
|-
|વસાવડ
|નાગર બ્રાહ્મણ
|}
 
 
{{સંદર્ભો}}
૬૦૪

edits

દિશાશોધન મેનુ