પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
સુધારો
નાનું (સુધારો)
'''પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી''' એ બ્રિટીશ ભારતની રાજકીય અજેન્સી હતી, જે [[કાઠિયાવાડ|પશ્ચિમી કાઠિયાવાડ]]ના રજવાડાંઓનું વાઇસરોય સમક્ષ પ્રતનિધીત્વ અને વહિવટોનું સંચાલન કરતી હતી.<ref>[http://members.iinet.net.au/~royalty/ips/misc/agency_kathiawar.html IINET]</ref> આ એજન્સી અંતર્ગત [[સૌરાષ્ટ્ર]]ના [[હાલાર]] અને [[સોરઠ]] પ્રાંતોના રજવાડાંઓનો વહિવટ કરવામાં આવતો હતો. નવાનગર અને જુનાગઢ આ એજન્સી હેઠળના સૌથી મોટા દેશી રાજ્યો હતા.<ref>[https://books.google.co.in/books?id=wtbMDQAAQBAJ&pg=PA179&lpg=PA179&dq=Western+kathiawar+agency+british&source=bl&ots=VSvnzDGkYC&sig=Aclx98n_cVHVVVT4vU_pJvIrp-M&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi1waS07K3eAhUBOY8KHfWoAxg4ChDoATAOegQICBAB#v=onepage&q=Western%20kathiawar%20agency%20british&f=false The Stateman's Year Book]</ref>
 
==એજન્સીના રજવાડાં==
૬૦૪

edits

દિશાશોધન મેનુ