પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
કડીઓ ઉમેરી.
નાનું (સુધારો)
નાનું (કડીઓ ઉમેરી.)
|૧૩ (૧૫ સ્થાનિક)
|-
|[[File:Drapeau Junagadh vector.svg|25px]] [[જૂનાગઢ રજવાડું|જુનાગઢ]]
|બાબી પશ્તુન
|૧૩ (૧૫ સ્થાનિક)
|૯
|-
|[[File:CoA Gondal 1893.png|24px]] [[ગોંડલ રજવાડું|ગોંડલ]]
|જાડેજા
|૧૧
|-
|[[File:Flag of Morvi State.png|25px]] [[મોરબી રજવાડું|મોરબી]]
|જાડેજા
|૧૧
|૧૩
|-
|[[File:Flag of Wankaner State.png|25px]] [[વાંકાનેર રજવાડું|વાંકાનેર]]
|[[ઝાલા]]
|૧૧
|નાગર બ્રાહ્મણ
|}
 
 
{{સંદર્ભો}}

દિશાશોધન મેનુ